Projekty ve fázi realizace

Přílohy Poslední aktualizace
Polní cesta CP2 v k.ú. Velký Karlov 12.7.2018
Výstavba a obnova polní cesty VPC 7 v k.ú. Žichov 3.7.2018
Polní cesta Bezděkov-K Pavlovu 30.5.2018
Polní cesta Pavlov-K Bezděkovu 30.5.2018
Rekonstrukce polní cesty HPC10 v k.ú. Kojčice 30.5.2018
Polní cesta RC1 v k.ú. Třebsko (viz zrealizované) 27.4.2018
Výstavba účelových komunikací PC4 a PC5 Drahov 23.4.2018
Cesty a protierozní opatření v k.ú. Veliš a Bukvice 18.4.2018
Polní cesta HPC-2R včetně IPN3 a ODV3 13.3.2018
Polní cesta "Ke mlýnu" v k.ú. Valtice-2.část 9.3.2018
Polní cesta "Spojovací" v k.ú. Milovice u Mikulova 9.3.2018
Polní cesta "U trati" v k.ú. Nový Přerov a Novosedly na Moravě 9.3.2018
Realizace společných zařízení Písečná a Dlouhoňovice 7.3.2018
BC Za Obcí vč. cesty Za Rybníky I. a cesty U Březinky v k.ú. Sendražice u Smiřic, Horní Neděliště 27.2.2018
Polní cesty a protierozní opatření v k.ú. Rudka 26.2.2018
Vodní nádrž VN1 Louky k.ú. Dolní Němčí (viz zrealizované) 22.2.2018
Hlavní polní cesta HC10, k.ú. Korytná (viz zrealizované) 22.2.2018
Realizace polní cesty C-8 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka 22.2.2018
Realizace polních cest a ozelenění v k.ú. Vědlice 4.12.2017
Blatnička-polní cesta HC4 23.11.2017
Polní cesty PV2a-R a PH1-R v k.ú. Malé Chrášťany (viz zrealizované) 16.11.2017
Společná zařízení v katastrálním území Hlásná Lhota 16.11.2017
Polní cesty Metly II.etapa 16.11.2017
Hlavní polní cesta HC11b se záchytným příkopem PRI7 v k.ú. Malá Bystřice (viz zrealizované) 20.10.2017
Polní cesta HPC 2 v k.ú. Běsno, I. etapa (viz zrealizované) 16.10.2017
Polní cesta c18 v k.ú. Brumovice u Opavy a polní cesta C13 v k.ú. Úblo (viz zrealizované) 12.10.2017
Vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků po KoPÚ v k.ú. Chlum u Křemže 11.10.2017
Výstavba polních cest C31, C22, v k.ú. Odrlice a C24 v k.ú. Cholina (viz zrealizované) 9.10.2017
Polní cesty C12, C13 a C17 v k.ú. Dubné (viz zrealizované) 9.10.2017
Výstavba polních cest VPC 5.1 , VPC 5.2 a OPC 12 v k.ú. Radimovice u Sychrova (viz zrealizované) 4.10.2017
Výstavba polních cest SO 1.6 a SO 1.7 v k.ú. Odolenovice u Jenišovic (viz zrealizované) 4.10.2017
Protierozní a protipovodňová opatření vč. cesty HC3 v k.ú. Korytná (viz zrealizované) 4.10.2017
Výstavba polní cesty HPC 2 v k.ú. Břešťany (viz zrealizované) 3.10.2017
Polní cesta HC2 Křižanovská (viz zrealizované) 29.9.2017
Polní cesta PC31 Leštinská v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce (viz zrealizované) 29.9.2017
Polní cesta HPC1 Chlístovice 27.9.2017
Polní cesta HPC2 Mitrov 27.9.2017
Kuželov-hlavní polní cesta C2 27.9.2017
Vodní nádrž VN 2 a polní cesta VPC 3.11 v k.ú. Koloveč (viz zrealizované) 27.9.2017
Polní cesty HPC 2.1, VPC 2.5 a VPC 2.3 v k.ú. Malý Malahov (viz zrealizované) 27.9.2017
Polní cesta C 5 v k.ú. Drahotín (viz zrealizované) 27.9.2017
Lokální biokoridor LBK6 v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem (viz zrealizované) 27.9.2017
Polní cesta C1 a C3 +LBC 3 k.ú. Chvojenec 25.9.2017
Polní cesta VPC1 v k.ú. Kladruby u Libice 25.9.2017
Polní cesty C1, C8 a C11 v k.ú. Uhřínov 25.9.2017
Rekonstrukce polní cesty Pavlov-K Nepomuku (viz zrealizované) 25.9.2017
Polní cesty P3, P4 v k.ú. Krasová (viz zrealizované) 25.9.2017
Polní cesta HC1 v k.ú. Němčice 25.9.2017
Výstavba polní cesty HPCn2 v k.ú. Zamachy (viz zrealizované) 21.9.2017
Vodní nádrž Kopaniny v k.ú. Zelená Hora na Moravě 21.9.2017
Výstavba polních cest HC1 a NC8 v k.ú. Přílepy 20.9.2017
Polní cesta C11 v k.ú. Pálovice (viz zrealizované) 19.9.2017
Polní cesta CHS1 včetně otevřeného kanálu v k.ú. Radotice (viz zrealizované) 19.9.2017
Polní cesta S-10 v k.ú. Hroška a k.ú. Trnov (viz zrealizované) 18.9.2017
Polní cesta HPC2-I.etapa v k.ú. Slup (viz zrealizované) 14.9.2017
Polní cesty HPC 6 a HPC 11 v k.ú. Červené Pečky (viz zrealizované) 13.9.2017
Polní cesty HPC 3, HPC 6, VPC 2 a protierozní mez č. 6 v k.ú. Dolany u Červených Peček (viz zrealizované) 13.9.2017
Polní cesta HPC 3 s IP 2, polní cesta HPC 4 k.ú. Ješovice 6.9.2017
Realizace společných zařízení v k.ú. Tatenice a Lubník 16.8.2017
Cesta HC 6+VC 17 v k.ú. Bukvice (viz zrealizované) 8.8.2017
Polní cesta č. 12 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce (viz zrealizované) 3.8.2017
Polní cesta HC13 Vlčice mezi obcemi Vlčice a Čermná (viz zrealizované) 31.7.2017
Protipovodňová opatření I.etapa v k.ú. Racková 31.7.2017
I.Etapa-Realizace navržených opatření-k.ú. Arnoltice a k.ú. Růžová (viz zrealizované) 24.7.2017
Poldr Podhráz v k.ú. Horní Ředice (viz zrealizované) 24.7.2017
Realizace plánu společných zařízení v k.ú. Horní Sukolom-I.etapa (viz zrealizované) 21.7.2017
Rekonstrukce polní cesty Knínice-U Šimona (viz zrealizované) 18.7.2017
Poldry Nad Zahradami vč. polních cest Záhumenní a Lesní v k.ú. Sendražice u Smiřic (viz zrealizované) 4.7.2017
Výstavba PPO v k.ú. Švihov 30.6.2017
Polní cesty HC6 v k.ú. Hřibojedy a HC2 v k.ú. Dubenec (viz zrealizované) 30.6.2017
Průleh SP2 v k.ú. Kurdějov 30.6.2017
Polní cesty HPC 2C a HPC 3 v k.ú. Únějovice (viz zrealizované) 28.6.2017
Vodohospodářské opatření Žim-Záhoří (viz zrealizované) 28.6.2017
Stavba polních cest C1 a C2 v k.ú. Želčany (viz zrealizované) 28.6.2017
Výstavba polních cest C1, C4, CV1 a CV2 v k.ú. Otovice u Karlových Var (viz zrealizované) 28.6.2017
Výstavba polních cest HPC3, VPC4, VPC4a a VPC5 v k.ú. Stráň (viz zrealizované) 28.6.2017
Realizace stavby LBC7 a polních cest VC14, VC15a a VC15b v k.ú. Bílý Potok (viz zrealizované) 22.6.2017
Polní cesta C2 s IP 26 a vodohospodářská opatření IP28 a IP25 v k.ú. Rakov u Hranic a Horní Nětčice 22.6.2017
Polní cesta PC8 Vilémovice 21.6.2017
Suchá retenční nádrž N1 v k.ú. Crhov u Olešnice (viz zrealizované) 14.6.2017
Polní cesta C 6 v k.ú. Tuklaty (viz zrealizované) 8.6.2017
Protierozní a protipovodňová opatření v k.ú. Dolany u Červených Peček (viz zrealizované) 8.6.2017
Výstavba polní cesty v k.ú. Senomaty, Hostokryje-C7 a c7RC (viz zrealizované) 7.6.2017
Suchá nádrž Červenice N2 v k.ú. Šardice 5.6.2017
Realizace společných zařízení k.ú. Damníkov (viz zrealizované) 29.5.2017
Polní cesty Milejovice (viz zrealizované) 25.5.2017
Protipovodňová opatření Pohořelice u Napajedel 21.2.2017
Realizace SZ Třanovice II. etapa-LBC 1, OP 3 a CH 3 17.2.2017
Polní cesta HPC1 v k.ú. Blížejov 14.2.2017
Polní cesty HPC1 a VPC2 v k.ú. Srbice u Kolovče (viz zrealizované) 14.2.2017
Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Babčice, Domamyšl, Malešín u Vodice, Vodice u Tábora (viz zrealizované) 6.2.2017
BC Na Mlakách v k.ú. Benátky (viz zrealizované) 3.2.2017
BC IP V Rákosném vč.polní cesty C11, LBK3 v k.ú. Libníkovice (viz zrealizované) 3.2.2017
Protierozní a protipovodňová opatření v k.ú. Hruška-I.etapa (viz zrealizované) 1.2.2017
Polní cesty Třešovice (viz zrealizované) 24.1.2017
Realizace společných zařízení v k.ú. Vraclav 23.1.2017
Realizace společných zařízení Deblov-II.část 17.1.2017
Polní cesta HPC 5 Bousov 17.1.2017
Protipovodňová ochrana samoty Ovčín v k.ú. Klenovice (viz zrealizované) 13.1.2017
Olešnice U Červeného Kostelce-poldr 1 (viz zrealizované) 12.1.2017
Polní cesta PC 6 v k.ú. Křinice (viz zrealizované ) 12.1.2017
Protierozní opatření a polní cesty v k.ú. Říčky u Brna (viz zrealizované) 12.1.2017
Vodohospodářská opatření v k.ú. Horní Lánov (viz zrealizované) 12.1.2017
Poldr PEO 4 a polní cesty HC 2 a VC 23 v k.ú. Hřibojedy (viz zrealizované) 12.1.2017
Výsadba biokoridoru LBK 14 v k.ú. Štolmíř (viz zrealizované) 11.1.2017
Společná zařízení v katastrálním území Podeřiště (viz zrealizované) 9.1.2017
Společná zařízení v katastrálním území Vadkov (viz zrealizované) 9.1.2017
Výstavba polní cesty C1 v k.ú. Velká Buková (viz zrealizované) 3.1.2017
Ochranné hrázkování nad obcí Kurdějov 21.12.2016
Soubor staveb v k.ú. Němčany 19.12.2016
Polní cesty v k.ú. Kuničky (viz zrealizované) 15.12.2016
Společná zařízení v katastrálním území Strunkovice nad Blanicí (viz zrealizované) 13.12.2016
Větrolam 1 v k.ú. Růžová 12.12.2016
Výstavba vodní nádrže a části PC HPC 11 a VPC 14 v k.ú. Křižany 8.12.2016

Přečteno: 7222x

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace