Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Geoportál SPÚ

Geoportál Státního pozemkového úřadu naleznete na adrese geoportal.spucr.cz.

Cílem geoportálu Státního pozemkového úřadu je prezentovat výsledky jeho činnosti formou mapových vrstev a zpřístupnit data ostatním orgánům státní správy a odborné i laické veřejnosti.

Geoportál SPÚ poskytuje náhled na krajinu České republiky z jiné perspektivy… Díky komplexnímu přístupu pozemkových úprav Jak probíhají a co jsou pozemkové úpravy si můžete nad vybraným územím zobrazit navržené polní cesty a protierozní, ekologická či vodohospodářská opatření. Současně je možné zobrazovat již realizované prvky a posoudit proměny krajiny v jednotlivých územích.

Prezentované datové sady nabízíme uživatelům k prohlížení formou responsivních webových mapových aplikací, ke stažení formou open dat či připojení pomocí standardizovaných mapových služeb do vlastních aplikací.

Přečteno: 11292x