Statní pozemkový úřad České republiky http://spucr.cz Státní pozemkový úřad České republiky zajišťuje správu a prodej pozemků a objektů ve vlastnictví státu. cs-CZ Wed, 31 Jul 2019 00:00:00 +0200 Omezení provozu KPÚ pro Karlovarský kraj http://www.spucr.cz/akce/omezeni-provozu-pobocky.html http://www.spucr.cz/akce/omezeni-provozu-pobocky.html Wed, 31 Jul 2019 00:00:00 +0200 Z důvodu prací na trafostanici ČEZu bude ve dnech 5. 8. a 9. 8. 2019 přerušena dodávky elektrické energie do budovy Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, Karlovy Vary. Počítejte proto v těchto dnech s omezením provozu této pobočky. Nezbytný provoz pozemkového úřadu a činnost podatelny bude zajištěna. Děkujeme za pochopení. Omezení provozu KPÚ pro Karlovarský kraj http://www.spucr.cz/akce/omezeni-provozu-kpu-pro-karlovarsky-kraj.html http://www.spucr.cz/akce/omezeni-provozu-kpu-pro-karlovarsky-kraj.html Wed, 31 Jul 2019 00:00:00 +0200 Z důvodu prací na trafostanici ČEZu bude ve dnech 5. 8. a 9. 8. 2019 přerušena dodávky elektrické energie do budovy Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, Karlovy Vary. Počítejte proto v těchto dnech s omezením provozu této pobočky. Nezbytný provoz pozemkového úřadu a činnost podatelny bude zajištěna. Děkujeme za pochopení. POZVÁNKA NA SEMINÁŘ: Pozemkové úpravy nástroj pro zmírnění negativních dopadů klimatických změn http://www.spucr.cz/akce/pozvanka-na-seminar-pozemkove-upravy-nastroj-pro-zmirneni-negativnich-dopadu-klimatickych-zmen-6.html http://www.spucr.cz/akce/pozvanka-na-seminar-pozemkove-upravy-nastroj-pro-zmirneni-negativnich-dopadu-klimatickych-zmen-6.html Wed, 31 Jul 2019 00:00:00 +0200 Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, Středočeská pobočka a Státní pozemkový úřad České republiky ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Fakultou životního prostředí si Vás dovolují pozvat na celostátní odborný seminář, který proběhne 17. září 2019 v Rytířském sálu zámku Školního lesního podniku ČZU v Kostelci nad Černými lesy. Pobočka Havlíčkův Brod převzala dokončenou stavbu „Polní cesta C1 se záchytným průlehem PEO1 a záchytný průleh PEO3 v k. ú. Skorkov u Herálce“ http://www.spucr.cz/aktuality/pobocka-havlickuv-brod-prevzala-dokoncenou-stavbu-polni-cesta-c1-se-zachytnym-prulehem-peo1-a-zachytny-pruleh-peo3-v-k-u-skorkov-u-heralce.html http://www.spucr.cz/aktuality/pobocka-havlickuv-brod-prevzala-dokoncenou-stavbu-polni-cesta-c1-se-zachytnym-prulehem-peo1-a-zachytny-pruleh-peo3-v-k-u-skorkov-u-heralce.html Thu, 11 Jul 2019 00:00:00 +0200 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod převzala dne 13. 6. 2019 od zhotovitele STRABAG a.s. dokončenou stavbu polní cesty a protierozních opatření v katastru Skorkov u Herálce. Dílo bylo předáno řádně a včas, bez vad a nedodělků. Uzavření Pobočky Kroměříž http://www.spucr.cz/aktuality/omezeni-provozu-pobocky-kromeriz.html http://www.spucr.cz/aktuality/omezeni-provozu-pobocky-kromeriz.html Wed, 10 Jul 2019 00:00:00 +0200 Z provozně-technických důvodů bude i dne 11. července uzavřena Pobočka Kroměříž. Děkujeme za pochopení. Uzavření Pobočky Kroměříž http://www.spucr.cz/akce/omezeni-provozu-pobocky-kromeriz.html http://www.spucr.cz/akce/omezeni-provozu-pobocky-kromeriz.html Wed, 10 Jul 2019 00:00:00 +0200 Z provozně-technických důvodů bude i dne 11. července uzavřena Pobočka Kroměříž. Děkujeme za pochopení. Pobočka Vsetín prezentovala výsledky své práce na Ovčáckém dni na Valašsku http://www.spucr.cz/aktuality/pobocka-vsetin-prezentovala-vysledky-sve-prace-na-ovcackem-dni-na-valassku.html http://www.spucr.cz/aktuality/pobocka-vsetin-prezentovala-vysledky-sve-prace-na-ovcackem-dni-na-valassku.html Wed, 26 Jun 2019 00:00:00 +0200 Pobočka Vsetín, KPÚ pro Zlínský kraj se letos poprvé zúčastnila a také prezentovala výsledky své práce na tradičním XIII. Ovčáckém dni na Valašsku. Akce se konala v sobotu 15. června 2019 v areálu Střední zemědělské a přírodovědné školy pod záštitou Miroslava Tomana, ministra zemědělství, Jiřího Čunka, hejtmana Zlínského kraje a Radima Holiše, starosty města Rožnova p. Radhoštěm a dalších významných osobností. Hlavními organizátory akce byli Střední zemědělská a přírodovědná škola Rožnov p. Radhoštěm, Agrární komora Valašska, Zemědělský svaz ČR. Jak z názvu vyplývá návštěvníci měli možnost shlédnout mimo jiné ukázky zemědělské výroby, řemesel a chovu hospodářských zvířat a také i doprovodný program pro děti i dospělé. K dispozici byl také bohatý výběr krajových specialit. Exkurze studentů FŽP ČZU Praha na pobočce SPÚ v Nymburce ve dnech 19. a 20. června 2019 http://www.spucr.cz/aktuality/exkurze-studentu-fzp-czu-praha-na-pobocce-spu-v-nymburce-ve-dnech-19-a-20-cervna-2019.html http://www.spucr.cz/aktuality/exkurze-studentu-fzp-czu-praha-na-pobocce-spu-v-nymburce-ve-dnech-19-a-20-cervna-2019.html Tue, 25 Jun 2019 00:00:00 +0200 Pobočka SPÚ v Nymburce společně se Středočeským pobočným spolkem Českomoravské komory pozemkových úprav připravily každoroční studentskou exkurzi, tentokrát ve dnech 19. a 20. června 2019. Pobočku Nymburk navštívilo 35 studentů FŽP ČZU v Praze oborů KPÚ (Krajinné a pozemkové úpravy), VK (Voda v krajině) a KI (Krajinné inženýrství). Pozemkové úpravy jako součást akce „Kulatý stůl“ http://www.spucr.cz/aktuality/pozemkove-upravy-jako-soucast-akce-kulaty-stul.html http://www.spucr.cz/aktuality/pozemkove-upravy-jako-soucast-akce-kulaty-stul.html Thu, 20 Jun 2019 00:00:00 +0200 V rámci projektu s názvem Podpora strategického řízení obcí na území Šternberska se dne 29. 5. 2019 ve společenském sále hostince „Základna u Lípy“ v obci Babice, v okrese Olomouc, uskutečnil diskuzní seminář „Komplexní pozemkové úpravy – teorie a praxe“. Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. V rámci projektu Podpora strategického řízení obcí na území Šternberska jsou pro vybrané obce zpracovány strategické rozvojové dokumenty a pasporty majetku. Kulaté stoly slouží jako neformální platforma pro výměnu zkušeností a dobré praxe. Omezení provozu pobočky Tachov http://www.spucr.cz/aktuality/omezeni-provozu-pobocky-tachov.html http://www.spucr.cz/aktuality/omezeni-provozu-pobocky-tachov.html Tue, 18 Jun 2019 00:00:00 +0200 Z důvodu přerušení dodávky vody bude dne 18. června 2019 omezen provoz Pobočky Tachov, a to dle aktuálního stavu, nejméně v době mezi 8 až 10 hod. Provoz podatelny bude i v této době zajištěn. Děkujeme za pochopení!