Statní pozemkový úřad České republiky http://spucr.cz Státní pozemkový úřad České republiky zajišťuje správu a prodej pozemků a objektů ve vlastnictví státu. cs-CZ Thu, 03 Oct 2019 00:00:00 +0200 Státní pozemkový úřad zahájil 13. ročník soutěže Žít krajinou http://www.spucr.cz/akce/statni-pozemkovy-urad-zahajil-13-rocnik-souteze-zit-krajinou.html http://www.spucr.cz/akce/statni-pozemkovy-urad-zahajil-13-rocnik-souteze-zit-krajinou.html Thu, 03 Oct 2019 00:00:00 +0200 Praha, 2. října 2019 – Soutěž zaměřenou na komplexní pozemkové úpravy pořádá Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ) již od roku 2006. Krajské pobočky SPÚ, projektanti, stavitelé nebo obce či vlastníci realizované stavby mohou své projekty přihlásit do 30. listopadu 2019. Soutěž podporuje projekty, které svým charakterem splňují požadavky na celkové řešení krajiny nebo její části. Přihlásit lze takové projekty, které byly dokončeny nejpozději 31. prosince 2018. Výzva k podání návrhu - Radouňka http://www.spucr.cz/aktuality/vyzva-k-podani-navrhu-radounka.html http://www.spucr.cz/aktuality/vyzva-k-podani-navrhu-radounka.html Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 +0200 SPÚ vyhlašuje výzvu k podání návrhů na uzavření pachtovní smlouvy - kú Radouňka Oznámení o vložení nové nabídky do Nabídky pronájmu domů a bytů k bydlení http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vlozeni-nove-nabidky-do-oznameni-o-vlozeni-nove-nabidky-do-bytoveprostory.html http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vlozeni-nove-nabidky-do-oznameni-o-vlozeni-nove-nabidky-do-bytoveprostory.html Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 +0200 Na webových stránkách byla vložena nová nabídka typu Nabídky pronájmu domů a bytů k bydlení, která je dostupná od 01.10.2019 Pozvánka na seminář - Monitoring eroze zemědělské půdy http://www.spucr.cz/aktuality/pozvanka-na-seminar-monitoring-eroze-zemedelske-pudy.html http://www.spucr.cz/aktuality/pozvanka-na-seminar-monitoring-eroze-zemedelske-pudy.html Sun, 29 Sep 2019 00:00:00 +0200 Cílem semináře je informovat o nástroji Monitoringu eroze zemědělské půdy ve vazbě na protierozní ochranu půdy. Účastníci budou seznámeni s obecnými principy fungování Monitoringu včetně poskytnutí praktických návodů, jak se do systému zapojit a přispět k řešení dopadů erozních událostí. Pozvánka na seminář - Monitoring eroze zemědělské půdy http://www.spucr.cz/akce/pozvanka-na-seminar-monitoring-eroze-zemedelske-pudy.html http://www.spucr.cz/akce/pozvanka-na-seminar-monitoring-eroze-zemedelske-pudy.html Sun, 29 Sep 2019 00:00:00 +0200 Cílem semináře je informovat o nástroji Monitoringu eroze zemědělské půdy ve vazbě na protierozní ochranu půdy. Účastníci budou seznámeni s obecnými principy fungování Monitoringu včetně poskytnutí praktických návodů, jak se do systému zapojit a přispět k řešení dopadů erozních událostí. Vodohospodářská opatření Bořislav http://www.spucr.cz/aktuality/vodohospodarska-opatreni-borislav.html http://www.spucr.cz/aktuality/vodohospodarska-opatreni-borislav.html Fri, 20 Sep 2019 00:00:00 +0200 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice dokončila výstavbu vodohospodářských opatření v katastrálním území obce Bořislav, budovaných v rámci realizace komplexních pozemkových úprav. Opatření za 25 milionů korun se skládá ze dvou vodních nádrží, suchého poldru a sedmi přístupových cest, a je převážně financována z fondů EU – Programu rozvoje venkova. Celek je pak doplněn o pěší stezku a interakční prvek. Realizace polních cest C1 a C2 v katastrálním území Bílý Potok http://www.spucr.cz/aktuality/realizace-polnich-cest-c1-a-c2-v-katastralnim-uzemi-bily-potok.html http://www.spucr.cz/aktuality/realizace-polnich-cest-c1-a-c2-v-katastralnim-uzemi-bily-potok.html Fri, 20 Sep 2019 00:00:00 +0200 Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Jeseník vybudoval po dokončené komplexní pozemkové úpravě polní cesty C1 a C2, které byly navrženy plánem společných zařízení v katastrálním území Bílý Potok. Omezení provozu Pobočky Strakonice dne 5.9. http://www.spucr.cz/aktuality/omezeni-provozu-pobocky-strakonice-dne-5-9.html http://www.spucr.cz/aktuality/omezeni-provozu-pobocky-strakonice-dne-5-9.html Thu, 29 Aug 2019 00:00:00 +0200 Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie bude ve čtvrtek 5.9. omezen provoz Pobočky Strakonice. V době omezení bude zajištěn pouze provoz podatelny. Omezení provozu Pobočky Strakonice dne 5.9. http://www.spucr.cz/akce/omezeni-provozu-pobocky-strakonice-dne-5-9.html http://www.spucr.cz/akce/omezeni-provozu-pobocky-strakonice-dne-5-9.html Thu, 29 Aug 2019 00:00:00 +0200 Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie bude ve čtvrtek 5.9. omezen provoz Pobočky Strakonice. V době omezení bude zajištěn pouze provoz podatelny. Prohlášení o přístupnosti http://www.spucr.cz/dulezite-informace/prohlaseni-o-pristupnosti.html http://www.spucr.cz/dulezite-informace/prohlaseni-o-pristupnosti.html Wed, 28 Aug 2019 00:00:00 +0200