Statní pozemkový úřad České republiky http://spucr.cz Státní pozemkový úřad České republiky zajišťuje správu a prodej pozemků a objektů ve vlastnictví státu. cs-CZ Wed, 13 Nov 2019 00:00:00 +0100 Výzva k podání návrhu - Spytihněv http://www.spucr.cz/aktuality/vyzva-k-podani-navrhu-spytihnev.html http://www.spucr.cz/aktuality/vyzva-k-podani-navrhu-spytihnev.html Wed, 13 Nov 2019 00:00:00 +0100 SPÚ vyhlašuje výzvu k podání návrhů na uzavření nájemní smlouvy - kú Spytihněv Pobočka Prachatice pomohla vytyčit trasy nové liniové výsadby ovocných stromů a vysloužila si za to poděkování od myslivců http://www.spucr.cz/aktuality/pobocka-prachatice-pomohla-vytycit-trasy-nove-liniove-vysadby-ovocnych-stromu-a-vyslouzila-si-za-to-podekovani-od-myslivcu.html http://www.spucr.cz/aktuality/pobocka-prachatice-pomohla-vytycit-trasy-nove-liniove-vysadby-ovocnych-stromu-a-vyslouzila-si-za-to-podekovani-od-myslivcu.html Thu, 31 Oct 2019 00:00:00 +0100 Kancelář ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu obdržela písemné poděkování Pobočce Prachatice, konkrétně Vladimíru Michálkovi za pomoc při vytyčení trasy nové liniové výsadby ovocných stromků podél nové nezpevněné polní komunikace. Ta přibyla v katastrálním území Protivec v rámci realizace navržených opatření v komplexních pozemkových úpravách. Omezení provozu Pobočky Benešov http://www.spucr.cz/akce/omezeni-provozu-pobocky-benesov.html http://www.spucr.cz/akce/omezeni-provozu-pobocky-benesov.html Wed, 30 Oct 2019 00:00:00 +0100 Dne 31. října 2019 bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie uzavřena Pobočka Benešov. Provoz podatelny bude zajištěn. Děkujeme za pochopení. Omezení pracovní doby v prosinci 2019 http://www.spucr.cz/aktuality/omezeni-pracovni-doby-v-prosinci-2019.html http://www.spucr.cz/aktuality/omezeni-pracovni-doby-v-prosinci-2019.html Tue, 29 Oct 2019 00:00:00 +0100 Omezení pracovní doby v prosinci 2019 http://www.spucr.cz/akce/omezeni-pracovni-doby-v-prosinci-2019.html http://www.spucr.cz/akce/omezeni-pracovni-doby-v-prosinci-2019.html Tue, 29 Oct 2019 00:00:00 +0100 Státní pozemkový úřad zahájil 13. ročník soutěže Žít krajinou http://www.spucr.cz/akce/statni-pozemkovy-urad-zahajil-13-rocnik-souteze-zit-krajinou.html http://www.spucr.cz/akce/statni-pozemkovy-urad-zahajil-13-rocnik-souteze-zit-krajinou.html Thu, 03 Oct 2019 00:00:00 +0200 Praha, 2. října 2019 – Soutěž zaměřenou na komplexní pozemkové úpravy pořádá Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ) již od roku 2006. Krajské pobočky SPÚ, projektanti, stavitelé nebo obce či vlastníci realizované stavby mohou své projekty přihlásit do 30. listopadu 2019. Soutěž podporuje projekty, které svým charakterem splňují požadavky na celkové řešení krajiny nebo její části. Přihlásit lze takové projekty, které byly dokončeny nejpozději 31. prosince 2018. Pozvánka na seminář - Monitoring eroze zemědělské půdy http://www.spucr.cz/aktuality/pozvanka-na-seminar-monitoring-eroze-zemedelske-pudy.html http://www.spucr.cz/aktuality/pozvanka-na-seminar-monitoring-eroze-zemedelske-pudy.html Sun, 29 Sep 2019 00:00:00 +0200 Cílem semináře je informovat o nástroji Monitoringu eroze zemědělské půdy ve vazbě na protierozní ochranu půdy. Účastníci budou seznámeni s obecnými principy fungování Monitoringu včetně poskytnutí praktických návodů, jak se do systému zapojit a přispět k řešení dopadů erozních událostí. Pozvánka na seminář - Monitoring eroze zemědělské půdy http://www.spucr.cz/akce/pozvanka-na-seminar-monitoring-eroze-zemedelske-pudy.html http://www.spucr.cz/akce/pozvanka-na-seminar-monitoring-eroze-zemedelske-pudy.html Sun, 29 Sep 2019 00:00:00 +0200 Cílem semináře je informovat o nástroji Monitoringu eroze zemědělské půdy ve vazbě na protierozní ochranu půdy. Účastníci budou seznámeni s obecnými principy fungování Monitoringu včetně poskytnutí praktických návodů, jak se do systému zapojit a přispět k řešení dopadů erozních událostí. Vodohospodářská opatření Bořislav http://www.spucr.cz/aktuality/vodohospodarska-opatreni-borislav.html http://www.spucr.cz/aktuality/vodohospodarska-opatreni-borislav.html Fri, 20 Sep 2019 00:00:00 +0200 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice dokončila výstavbu vodohospodářských opatření v katastrálním území obce Bořislav, budovaných v rámci realizace komplexních pozemkových úprav. Opatření za 25 milionů korun se skládá ze dvou vodních nádrží, suchého poldru a sedmi přístupových cest, a je převážně financována z fondů EU – Programu rozvoje venkova. Celek je pak doplněn o pěší stezku a interakční prvek. Realizace polních cest C1 a C2 v katastrálním území Bílý Potok http://www.spucr.cz/aktuality/realizace-polnich-cest-c1-a-c2-v-katastralnim-uzemi-bily-potok.html http://www.spucr.cz/aktuality/realizace-polnich-cest-c1-a-c2-v-katastralnim-uzemi-bily-potok.html Fri, 20 Sep 2019 00:00:00 +0200 Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Jeseník vybudoval po dokončené komplexní pozemkové úpravě polní cesty C1 a C2, které byly navrženy plánem společných zařízení v katastrálním území Bílý Potok.