Statní pozemkový úřad České republiky https://www.spucr.cz Státní pozemkový úřad České republiky zajišťuje správu a prodej pozemků a objektů ve vlastnictví státu. cs-CZ Thu, 19 May 2022 00:00:00 +0200 Státní pozemkový úřad představuje plán veřejných zakázek na rok 2022 https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/statni-pozemkovy-urad-predstavuje-plan-verejnych-zakazek-na-rok-2022.html Thu, 19 May 2022 00:00:00 +0200 Praha, 19. května 2022 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) představuje plán svých veřejných zakázek na rok 2022, které se týkají především pozemkových úprav a realizací plánů společných zařízení, a to v celkovém objemu předpokládaných hodnot 3,404 mld. Kč bez DPH. Tiskový servis Záznam ze semináře: Pozemkové úpravy - Krajinné plánování z dotací PRV https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/zazname-ze-seminare-pozemkove-upravy-krajinne-planovani-z-dotaci-prv.html Mon, 16 May 2022 00:00:00 +0200 Tiskový servis Cyklotoulky 2022: Polabím za pozemkovou úpravou https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/cyklotoulky-2022-polabim-za-pozemkovou-upravou.html Wed, 11 May 2022 00:00:00 +0200 Tiskový servis Cyklotoulky 2022: Polabím za pozemkovou úpravou https://www.spucr.cz/akce/cyklotoulky-2022-polabim-za-pozemkovou-upravou.html Wed, 11 May 2022 00:00:00 +0200 Akce Seminář v Praze: Aktualizace metodického návodu k provádění pozemkových úprav a novelizovaná legislativa https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/seminar-v-praze-aktualizace-metodickeho-navodu-k-provadeni-pozemkovych-uprav-a-novelizovana-legislativa.html Wed, 11 May 2022 00:00:00 +0200 Tiskový servis Seminář v Praze: Aktualizace metodického návodu k provádění pozemkových úprav a novelizovaná legislativa https://www.spucr.cz/akce/seminar-v-praze-aktualizace-metodickeho-navodu-k-provadeni-pozemkovych-uprav-a-novelizovana-legislativa.html Wed, 11 May 2022 00:00:00 +0200 Akce Seminář v Brně: Aktualizace metodického návodu k provádění pozemkových úprav a novelizovaná legislativa https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/seminar-v-brne-aktualizace-metodickeho-navodu-k-provadeni-pozemkovych-uprav-a-novelizovana-legislativa.html Wed, 11 May 2022 00:00:00 +0200 Tiskový servis Seminář v Brně: Aktualizace metodického návodu k provádění pozemkových úprav a novelizovaná legislativa https://www.spucr.cz/akce/seminar-v-brne-aktualizace-metodickeho-navodu-k-provadeni-pozemkovych-uprav-a-novelizovana-legislativa.html Wed, 11 May 2022 00:00:00 +0200 Akce Zavedení dynamického nákupního systému (DNS) na údržbu melioračních staveb https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/zavedeni-dynamickeho-nakupniho-systemu-dns-na-udrzbu-melioracnich-staveb.html Mon, 09 May 2022 00:00:00 +0200 Státní pozemkový úřad (SPÚ) informuje dodavatele a případné zájemce, že dnes 9. 5. 2022, byl zaveden dynamický nákupní systém na zadávání veřejných zakázek, týkajících se údržby melioračních staveb ve správě SPÚ. Tiskový servis Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY - KRAJINNÉ PLÁNOVÁNÍ Z DOTACÍ PRV https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/pozemkove-upravy-krajinne-planovani-z-dotaci-prv.html Sun, 10 Apr 2022 00:00:00 +0200 Cílem semináře je seznámení s úspěšnými projekty Programu rozvoje venkova (PRV). Propagace pozemkových úprav, jako klíčového nástroje pro rozvoj venkova. Výměna zkušeností z projektování a realizací komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v ČR. Navázání spolupráce se zástupci obcí a dotčenými orgány státní správy (DOSS). Předání zkušeností o nové Společné zemědělské politice (SZP). Bude diskutována problematika udržitelného venkova, budou představeny úspěšné zajímavé projekty i z jiného území. Seminář by měl vést k motivaci zúčastněných čerpat dotační prostředky z PRV. Tiskový servis