Státní pozemkový úřad České republiky https://www.spucr.cz Státní pozemkový úřad České republiky zajišťuje správu a prodej pozemků a objektů ve vlastnictví státu. cs-CZ Tue, 16 Apr 2024 00:00:00 +0200 Zavedení DNS k zadávání veřejných zakázek na zpracování dokumentace vodního díla https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/zavedeni-dns-k-zadavani-verejnych-zakazek-na-zpracovani-dokumentace-vodniho-dila.html Tue, 16 Apr 2024 00:00:00 +0200 Státní pozemkový úřad (SPÚ) informuje dodavatele a případné zájemce, že dnes 13. 3. 2024, bylo zahájeno zadávací řízení na zavedení dynamického nákupní hosystému (DNS) k zadávání veřejných zakázek na zpracování dokumentace vodního díla. Tiskový servis Zavedení DNS k zadávání veřejných zakázek na zpracování dokumentace vodního díla https://www.spucr.cz/akce/zavedeni-dns-k-zadavani-verejnych-zakazek-na-zpracovani-dokumentace-vodniho-dila.html Tue, 16 Apr 2024 00:00:00 +0200 Státní pozemkový úřad (SPÚ) informuje dodavatele a případné zájemce, že dnes 13. 3. 2024, bylo zahájeno zadávací řízení na zavedení dynamického nákupní hosystému (DNS) k zadávání veřejných zakázek na zpracování dokumentace vodního díla. Akce Výměnný formát pozemkových úprav https://www.spucr.cz/dulezite-informace/vymenny-format-pozemkovych-uprav.html Wed, 22 Jun 2016 00:00:00 +0200 Důležité informace Výměnný formát pozemkových úprav https://www.spucr.cz/pozemkove-upravy/vymenny-format-pozemkovych-uprav/vymenny-format-pozemkovych-uprav.html Wed, 22 Jun 2016 00:00:00 +0200 Pozemkové úpravy Výměnný formát pozemkových úprav https://www.spucr.cz/pozemkove-upravy/e-knihovna/predpisy-a-navody-pn/metodiky-me/vymenny-format-pozemkovych-uprav/vymenny-format-pozemkovych-uprav.html Wed, 22 Jun 2016 00:00:00 +0200 Pozemkové úpravy Úvodní jednání pro KoPÚ v k. ú. Domoušice a části k. ú. Konětopy u Pnětluk https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/zavedeni-dynamickeho-nakupniho-systemu-na-zpracovani-dokumentace-vodniho-dila.html Wed, 13 Mar 2024 00:00:00 +0100 Státní pozemkový úřad (SPÚ) informuje dodavatele a případné zájemce, že dnes 13. 3. 2024, byl zaveden dynamický nákupní systém k zadávání veřejných zakázek na zpracování dokumentace vodního díla. Tiskový servis Úvodní jednání pro KoPÚ v k. ú. Domoušice a části k. ú. Konětopy u Pnětluk https://www.spucr.cz/akce/zavedeni-dynamickeho-nakupniho-systemu-na-zpracovani-dokumentace-vodniho-dila.html Wed, 13 Mar 2024 00:00:00 +0100 Státní pozemkový úřad (SPÚ) informuje dodavatele a případné zájemce, že dnes 13. 3. 2024, byl zaveden dynamický nákupní systém k zadávání veřejných zakázek na zpracování dokumentace vodního díla. Akce Pozvánka na seminář: Pozemkové úpravy - Budoucnost naší krajiny https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/pozvanka-na-seminar-pozemkove-upravy-budoucnost-nasi-krajiny.html Tue, 16 Apr 2024 00:00:00 +0200 Tiskový servis Pozvánka na seminář: Pozemkové úpravy - Budoucnost naší krajiny https://www.spucr.cz/akce/pozvanka-na-seminar-pozemkove-upravy-budoucnost-nasi-krajiny.html Tue, 16 Apr 2024 00:00:00 +0200 Akce Úvodní jednání pro KoPÚ v k. ú. Domoušice a části k. ú. Konětopy u Pnětluk https://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/uvodni-jednani-pro-kopu-v-k-u-domousice-a-casti-k-u-konetopy-u-pnetluk.html Tue, 16 Apr 2024 00:00:00 +0200 Pobočka Státního pozemkového úřadu v Lounech zahájila dne 12. 2. 2018 řízení o komplexních pozemkových úpravách (KoPÚ) v katastrálním území Domoušice a části k. ú. Konětopy u Pnětluk. Úvodní jednání se uskuteční dne 29. 4. 2024 ve 14:30 hodin v bývalé zasedací místnosti Obecního úřadu Domoušice, čp. 32. Tiskový servis