Statní pozemkový úřad České republiky http://spucr.cz Státní pozemkový úřad České republiky zajišťuje správu a prodej pozemků a objektů ve vlastnictví státu. cs-CZ Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0200 Konference o pozemkových úpravách v Ústí nad Labem http://www.spucr.cz/akce/konference-o-pozemkovych-upravach-v-usti-nad-labem.html http://www.spucr.cz/akce/konference-o-pozemkovych-upravach-v-usti-nad-labem.html Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0200 Výzva k podání návrhu - Komorní Lhotka http://www.spucr.cz/aktuality/vyzva-k-podani-navrhu-komorni-lhotka.html http://www.spucr.cz/aktuality/vyzva-k-podani-navrhu-komorni-lhotka.html Thu, 14 Jun 2018 00:00:00 +0200 Státní pozemkový úřad aktivně spolupracuje s vysokými školami http://www.spucr.cz/aktuality/statni-pozemkovy-urad-aktivne-spolupracuje-s-vysokymi-skolami.html http://www.spucr.cz/aktuality/statni-pozemkovy-urad-aktivne-spolupracuje-s-vysokymi-skolami.html Tue, 12 Jun 2018 00:00:00 +0200 Státní pozemkový úřad v rámci probíhající spolupráce s vybranými vysokými školami uspořádal na Břeclavsku ve dnech 3. a 23. května 2018 odborné workshopy. Studenti a jejich vyučující se mohli za účasti zaměstnanců SPÚ seznámit s problematikou závlah, pozemkových úprav a bonitace půdy. Revoluční rozhodnutí soudu - Nejstarší vinice Šobes v ČR zůstává ve vlastnictví státu http://www.spucr.cz/aktuality/revolucni-rozhodnuti-soudu-nejstarsi-vinice-sobes-v-cr-zustava-ve-vlastnictvi-statu.html http://www.spucr.cz/aktuality/revolucni-rozhodnuti-soudu-nejstarsi-vinice-sobes-v-cr-zustava-ve-vlastnictvi-statu.html Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0200 Praha, 18. května 2018 – Krajský soud v Brně potvrdil prvoinstanční rozhodnutí Okresního soudu ve Znojmě ve věci žaloby Agropodniku Mašovice o vydání náhradních pozemků v rámci restitučního sporu vedeného se Státním pozemkovým úřadem (SPÚ). Soud konstatoval, že se SPÚ v rámci restitučního řízení „nedopustil liknavosti, diskriminace ani svévolného jednání“. Jedná se o revoluční soudní rozhodnutí, kdy soud potvrdil, že SPÚ nabízí ve veřejných nabídkách pro oprávněné osoby dostatečný počet pozemků v odpovídající kvalitě. Státní pozemkový úřad zavádí procesní řízení http://www.spucr.cz/aktuality/statni-pozemkovy-urad-zavadi-procesni-rizeni.html http://www.spucr.cz/aktuality/statni-pozemkovy-urad-zavadi-procesni-rizeni.html Wed, 16 May 2018 00:00:00 +0200 Praha, 16. května 2018 – Státní pozemkový úřad úspěšně dokončil úvodní etapy projektu zpracování vrcholového procesního modelu úřadu, který zvýší efektivitu práce a sníží chybovost. Projekt je rozvržen celkem do čtyř etap. V současné době je dokončena první a druhá etapa, jejichž předmětem byla analytická část a návrh zjednodušení procesů vykonávaných na SPÚ. Oznámení o vložení nové nabídky do Nabídky pronájmu domů a bytů k bydlení http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vlozeni-nove-nabidky-do-oznameni-o-vlozeni-nove-nabidky-do-bytoveprostory.html http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vlozeni-nove-nabidky-do-oznameni-o-vlozeni-nove-nabidky-do-bytoveprostory.html Fri, 04 May 2018 00:00:00 +0200 Na webových stránkách byla vložena nová nabídka typu Nabídky pronájmu domů a bytů k bydlení, která je dostupná od 04.05.2018 Státní pozemkový úřad vyhlásí výsledky soutěže Žít krajinou http://www.spucr.cz/aktuality/statni-pozemkovy-urad-vyhlasi-vysledky-souteze-zit-krajinou.html http://www.spucr.cz/aktuality/statni-pozemkovy-urad-vyhlasi-vysledky-souteze-zit-krajinou.html Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +0200 Upozornění pro restituenty http://www.spucr.cz/aktuality/upozorneni-pro-restituenty.html http://www.spucr.cz/aktuality/upozorneni-pro-restituenty.html Tue, 24 Apr 2018 00:00:00 +0200 Oznámení o vložení nové nabídky do Nabídky pronájmu domů a bytů k bydlení http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vlozeni-nove-nabidky-do-oznameni-o-vlozeni-nove-nabidky-do-bytoveprostory.html http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vlozeni-nove-nabidky-do-oznameni-o-vlozeni-nove-nabidky-do-bytoveprostory.html Mon, 23 Apr 2018 00:00:00 +0200 Na webových stránkách byla vložena nová nabídka typu Nabídky pronájmu domů a bytů k bydlení, která je dostupná od 23.04.2018 Týden krajiny - Výzva ke koordinované celospolečenské pomoci krajině http://www.spucr.cz/aktuality/tyden-krajiny-vyzva-ke-koordinovane-celospolecenske-pomoci-krajine.html http://www.spucr.cz/aktuality/tyden-krajiny-vyzva-ke-koordinovane-celospolecenske-pomoci-krajine.html Fri, 20 Apr 2018 00:00:00 +0200 Praha, 20. dubna 2018 – Ve dnech 23. až 29. dubna 2018 letos nově přichází Státní pozemkový úřad s iniciativou nazvanou „Týden krajiny“. Týden krajiny se obrací k obcím a starostům, ke studentům, k široké veřejnosti. Cílem je umožnit zapojení každého občana do péče o krajinu, v podobném duchu jako se celá společnost zapojila třeba do třídění odpadu.