Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Restituce

Agendu restitucí metodicky řídí na Ústředí SPÚ Oddělení restitucí. Vedle metodické a kontrolní činnosti řeší agendu správního řízení, kde je Ústředí SPÚ odvolacím místem ve věci restitučních řízení.

Záměrem zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (také známý jako „zákon o půdě“) je zmírnění následků některých majetkových křivd vůči vlastníkům zemědělského a lesního majetku v období let 1948–1989, zlepšení péče o zemědělskou a lesní půdu a upravení  vlastnických vztahů k půdě v souladu se zájmy hospodářského rozvoje venkova.

Restituenti (oprávněné osoby) mohli své nároky na navrácení majetku uplatnit ve lhůtách stanovených tímto zákonem, většina z nich tak měla učinit do 31.1.1993, a pouze osobám, které nesplňovaly podmínku trvalého pobytu v ČR v dané lhůtě, bylo umožněno novelou zákona uplatnit své nároky ve lhůtě 9. 2. - 9. 8. 1996. Pokud oprávněné osoby o vrácení majetku v zákonem stanovených lhůtách nepožádaly, právo na vydání nemovitostí jim zaniklo.  

Přílohy Poslední aktualizace
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
soubor pdfNové okno( PDF, 7.21 MB)
1.1.2021

Přečteno: 83634x