Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Restituční náhrady

Pokud oprávněným osobám nebylo možné v restitučním řízení dle zákona č. 229/1991 Sb. jejich původní pozemky vrátit, vznikly jim takzvané restituční nároky.

SPÚ eviduje za celé období trvání restitučního procesu cca 191 tis. oprávněných osob ve smyslu zákona č. 229/1991 Sb. Jedná se o všechny osoby, které disponovaly či ještě disponují restitučním nárokem na převod náhradního pozemku.

Možnosti vypořádání restitučních nároků:

  • Převodem náhradního pozemku
  • Peněžitou náhradou
  • Zápočtem nároků na úhradu kupní ceny půdy

Celkový objem všech převzatých nároků za nevydané pozemky činil cca 8,2 mld. Kč a již znatelně nenarůstá, s výjimkou případů, kdy ke zvýšení hodnoty nároků dochází činností soudů. Navzdory tomu již zbývá k vypořádání velmi malá část nároků, cca 5% z jejich celkového objemu. V naprosté většině případů se tak jedná o osoby, které dlouhodobě o vypořádání svých nároků neusilují.

Naším cílem je zrychlení procesu dokončení správních řízení, jejichž předmětem není předběžná otázka a následné vypořádávání restitučních nároků při dodržení zákonných podmínek vydávání majetku.re

Přečteno: 11894x