Spolupráce s odbornou veřejností

Dohoda o vzájemné spolupráce s APG, z.s.

Státní pozemkový úřad podepsal dohodu o vzájemné spolupráci s APG, z.s.

více...

Dohoda o vzájemné spolupráci se SŽDC

Státní pozemkový úřad podepsal dohodu o vzájemné spolupráci se SŽDC.

více...

SPÚ a Národní zemědělské muzeum podepsaly memorandum o spolupráci

Státní pozemkový úřad zahájil dne 9. 11. 2017 podpisem memoranda úzkou spolupráci s Národním zemědělským muzeem. Ústředním tématem tohoto projektu bude problematika ochrany vody a půdy.

více...

Dohoda o vzájemné spolupráci s Povodí Odry

Státní pozemkový úřad podepsal dohodu o vzájemné spolupráci s Povodí Odry.

více...

Dohoda o vzájemné spolupráci s Povodí Labe

Státní pozemkový úřad podepsal dohodu o vzájemné spolupráci s Povodí Labe.

více...

Dohoda o vzájemné spolupráci s Povodí Moravy

Státní pozemkový úřad podepsal dohodu o vzájemné spolupráci s Povodí Moravy.

více...

Dohoda o vzájemné spolupráci s Povodí Vltavy

Státní pozemkový úřad podepsal dohodu o vzájemné spolupráci s Povodí Vltavy.

více...

Dohoda o vzájemné spolupráci s VLS ČR (Vojenské lesy a statky České republiky)

Státní pozemkový úřad podepsal dohodu o vzájemné spolupráci s VLS ČR.

více...

Memorandum o spolupráci v oblasti zajištění zachování, obnovy a rozvoje venkovské krajiny

Ministerstvo zemědělství, Státní pozemkový úřad, Lesy ČR, podniky Povodí a Národní sítě Místních akčních skupin podepsali Memorandum o spolupráci v oblasti zajištění zachování, obnovy a rozvoje venkovské krajiny.

více...

Dohoda o vzájemné spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou

Státní pozemkový úřad podepsal dohodu o vzájemné spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou.

více...

| 1 | 2 | 3
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace