Státní púozemkový úřad České republiky 2020-11-23T00:00:00+01:00 admin webadmins@spucr.cz http://www.spucr.cz/ Pobočka Vyškov dokončila realizaci polní cesty P5 v k.ú. Vážany u Vyškova a aktivně se zapojila do výsadby doprovodné zeleně http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/pobocka-vyskov-dokoncila-realizaci-polni-cesty-p5-v-k-u-vazany-u-vyskova-a-aktivne-se-zapojila-do-vysadby-doprovodne-zelene-1.html 2020-11-23T00:00:00+01:00 Pobočka Vyškov Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj zrealizovala stavbu polní cesty P5 v k.ú. Vážany u Vyškova. Cesta byla očekávaným propojením a navazuje na již zrealizovanou cestu z lesa a současně plynule přechází na obecní místní komunikaci. Cesta ve své podstatě má velké využití jak pro zemědělskou techniku jedoucí k obhospodařování půdních bloků, tak pro občany, kteří pracují nebo sváží dřevo z lesa, ale třeba i pro cyklisty nebo maminky s dětmi, kteří zde najdou klid k relaxaci. Předpokládané zrušení převodu zemědělských pozemků zřizovatelům trvalých porostů na základě žádostí http://www.spucr.cz/dulezite-informace/predpokladane-zruseni-prevodu-zemedelskych-pozemku-zrizovatelum-trvalych-porostu-na-zaklade-zadosti.html 2020-11-23T00:00:00+01:00 Informace o návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., Omezení provozu KPÚ pro Ústecký kraj http://www.spucr.cz/akce/omezeni-provozu-kpu-pro-ustecky-kraj.html 2020-11-19T00:00:00+01:00 Výzva k podání návrhu - Horní Benešov http://www.spucr.cz/akce/vyzva-k-podani-navrhu-horni-benesov.html 2020-11-12T00:00:00+01:00 SPÚ vyhlašuje výzvu k podání návrhů na uzavření nájemní smlouvy - Horní Benešov Změna úředních hodin Pobočky Znojmo http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/zmena-urednich-hodin-pobocky-znojmo.html 2020-10-30T00:00:00+01:00 Změna úředních hodin Pobočky Znojmo http://www.spucr.cz/akce/zmena-urednich-hodin-pobocky-znojmo.html 2020-10-30T00:00:00+01:00 ZRUŠENO - Zkoušky odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav http://www.spucr.cz/akce/zkousky-odborne-zpusobilosti-k-projektovani-pozemkovych-uprav-se-budou-konat-v-terminu-9-11-a-10-11-2020-o-konkretnich-terminech-budou-jednotlivi-zadatele-vcasne-informovani-pisemnou-pozvankou-ke-zkouskam.html 2020-10-22T00:00:00+02:00 ZRUŠENO - Nové veřejné nabídky pozemků pro oprávněné osoby podle zákona č. 229/1991 Sb. http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/nove-verejne-nabidky-pozemku-pro-opravnene-osoby-podle-zakona-c-229-1991-sb-2.html 2020-10-21T00:00:00+02:00 ZRUŠENO - Nové veřejné nabídky pozemků pro oprávněné osoby podle zákona č. 229/1991 Sb. http://www.spucr.cz/akce/nove-verejne-nabidky-pozemku-pro-opravnene-osoby-podle-zakona-c-229-1991-sb-2.html 2020-10-21T00:00:00+02:00 Pobočka Frýdek - Místek je opět otevřena http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/uzavreni-provozu-pobocky-frydek-mistek.html 2020-10-19T00:00:00+02:00 Dovolujeme si vám oznámit, že Pobočka Frýdek-Místek je opět pro veřejnost otevřena. Omlouváme se za případné komplikace, které Vám uzavření pobočky způsobilo a děkujeme za pochopení. Pobočka Frýdek - Místek je opět otevřena http://www.spucr.cz/akce/uzavreni-provozu-pobocky-frydek-mistek.html 2020-10-19T00:00:00+02:00 Dovolujeme si vám oznámit, že Pobočka Frýdek-Místek je opět pro veřejnost otevřena. Omlouváme se za případné komplikace, které Vám uzavření pobočky způsobilo a děkujeme za pochopení.