Státní púozemkový úřad České republiky 2020-01-16T00:00:00+01:00 admin webadmins@spucr.cz http://www.spucr.cz/ Pobočka Jihlava pořádá Den otevřených dveří http://www.spucr.cz/aktuality/pobocce-jihlava-porada-den-otevrenych-dveri.html 2020-01-16T00:00:00+01:00 Zajímá vás problematika pozemkových úprav? Rádi byste se seznámili s návrhy a realizacemi protierozních a protipovodňových opatření na území okresu Jihlava? Pak přijďte ve středu 26. února 2020 kdykoliv mezi 8 a 17 hodinou na Den otevřených dveří s názvem „Pozemkové úpravy jako jeden z nástrojů ochrany obcí před negativními dopady klimatických změn“. Pořádá ho Pobočka Jihlava se sídlem ve Fritzově ulici 4260/4. Zaměstnanci úřadu vám přiblíží problematiku nejen pozemkových úpravy, ale rovněž poskytnou podrobné informace k monitoringu eroze zemědělských půd. Těšíme se na vaši návštěvu! Pobočka Jihlava pořádá Den otevřených dveří http://www.spucr.cz/akce/pobocce-jihlava-porada-den-otevrenych-dveri.html 2020-01-16T00:00:00+01:00 Zajímá vás problematika pozemkových úprav? Rádi byste se seznámili s návrhy a realizacemi protierozních a protipovodňových opatření na území okresu Jihlava? Pak přijďte ve středu 26. února 2020 kdykoliv mezi 8 a 17 hodinou na Den otevřených dveří s názvem „Pozemkové úpravy jako jeden z nástrojů ochrany obcí před negativními dopady klimatických změn“. Pořádá ho Pobočka Jihlava se sídlem ve Fritzově ulici 4260/4. Zaměstnanci úřadu vám přiblíží problematiku nejen pozemkových úpravy, ale rovněž poskytnou podrobné informace k monitoringu eroze zemědělských půd. Těšíme se na vaši návštěvu! Vláda schválila novelu zákona o pozemkových úpravách http://www.spucr.cz/aktuality/vlada-schvalila-novelu-zakona-o-pozemkovych-upravach.html 2020-01-13T00:00:00+01:00 Praha, 13. 1. 2020: Schválená novela zákona o pozemkových úpravách nově zavádí možnost provádět pozemkové úpravy v případě potřeby řešení vodohospodářských opatření i ve více na sebe navazujících katastrálních územích a tím lépe reagovat na změny vyvolané suchem. Upřesňuje také definici komplexních a jednoduchých pozemkových úprav, kdy jednoduché pozemkové úpravy mohou být nově provedeny i bez výměny nebo přechodu vlastnických práv, čímž bude možné pružněji reagovat na klimatické změny. Novela také sjednocuje úpravu ceny za výkup pozemků pro pozemkové úpravy s úpravou zákona o Státním pozemkovém úřadu. 1. kolo veřejných nabídek nemovitých věcí určených k vydání oprávněným osobám podle zákona č. 229/1991 Sb. http://www.spucr.cz/akce/1-kolo-verejnych-nabidek-nemovitych-veci-urcenych-k-vydani-opravnenym-osobam-podle-zakona-c-229-1991-sb.html 2019-12-23T00:00:00+01:00 Vyhlášení 1. kola veřejných nabídek nemovitých věcí určených k vydání oprávněným osobám podle zákona č. 229/1991 Sb. 2. kolo veřejných nabídek nemovitých věcí určených k vydání oprávněným osobám podle zákona č. 229/1991 Sb. http://www.spucr.cz/akce/2-kolo-verejnych-nabidek-nemovitych-veci-urcenych-k-vydani-opravnenym-osobam-podle-zakona-c-229-1991-sb.html 2019-12-23T00:00:00+01:00 Vyhlášení 2. kola veřejných nabídek nemovitých věcí určených k vydání oprávněným osobám podle zákona č. 229/1991 Sb. 3. kolo veřejných nabídek nemovitých věcí určených k vydání oprávněným osobám podle zákona č. 229/1991 Sb. http://www.spucr.cz/akce/3-kolo-verejnych-nabidek-nemovitych-veci-urcenych-k-vydani-opravnenym-osobam-podle-zakona-c-229-1991-sb.html 2019-12-23T00:00:00+01:00 Vyhlášení 3. kola veřejných nabídek nemovitých věcí určených k vydání oprávněným osobám podle zákona č. 229/1991 Sb. 4. kolo veřejných nabídek nemovitých věcí určených k vydání oprávněným osobám podle zákona č. 229/1991 Sb. http://www.spucr.cz/akce/4-kolo-verejnych-nabidek-nemovitych-veci-urcenych-k-vydani-opravnenym-osobam-podle-zakona-c-229-1991-sb.html 2019-12-23T00:00:00+01:00 Vyhlášení 4. kola veřejných nabídek nemovitých věcí určených k vydání oprávněným osobám podle zákona č. 229/1991 Sb. Rekordní sbírka pro Moment Charity Shops http://www.spucr.cz/aktuality/rekordni-sbirka-pro-moment-charity-shops.html 2019-12-10T00:00:00+01:00 Praha, 10. prosince 2019: Do letošní tradiční dobročinné sbírky, kterou pořádáme ve spolupráci s Moment Charity Shops se zapojili zaměstnanci našeho úřadu doslova s nadšením. Pro někoho nepotřebné věci MOMENT vrací zpět do života a výtěžek putuje na další dobročinné projekty. Jejich přehled naleznete na stránkách charity http://www.moment-ops.cz/komu-pomahame.html. Při předání sbírky si pracovníci Kanceláře ústředního ředitele trochu zaposilovali, ale stálo to za to. Ohodnoťte výsledek sami z přiložených fotografií. Děkujeme, jste skvělí! Výtěžek Charitativní snídaně pro Hanku Kerlikovou a její dceru Majdu dosáhl bezmála 40 tisíc korun http://www.spucr.cz/aktuality/vytezek-charitativni-snidane-pro-hanku-kerlikovou-a-jeji-dceru-majdu-presahl-20-tisic-korun.html 2019-12-03T00:00:00+01:00 Praha, 3. 12. 2019 - Na dnešní den připadá největší mezinárodní den dárcovství - Giving Tuesday. Naše kolegyně uspořádaly v budově ústředí Charitativní snídani pro Hanku Kerlikovou a její dceru Magdalenku. Pobočka Louny zajistila realizaci biokoridorů u obcí Holedeč a Stránky http://www.spucr.cz/aktuality/pobocka-louny-zajistila-realizaci-biokoridoru-u-obci-holedec-a-stranky.html 2019-11-28T00:00:00+01:00 Pobočka Louny zajistila realizaci biokoridorů podél nově zrekonstruovaných polních cest HPC1 v k. ú. Holedeč a HPC2 v k. ú. Stránky v lokalitě Na Pískách, která se nahází na území Přírodního parku Džbán. Biokoridory jsou nově založeny na orné půdě, tvoří souvislý pás v délce 1 160 m a šířce 20 m, propojují lesní pozemky v k. ú. Holedeč s remízkem na hranici mezi k. ú. Stránky a Kluček. Výsadba byla provedena v průběhu října a listopadu 2019 a v následujících 3 letech bude prováděna pěstební péče.