Státní púozemkový úřad České republiky 2020-05-18T00:00:00+02:00 admin webadmins@spucr.cz http://www.spucr.cz/ Konec nouzového stavu http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/konec-nouzoveho-stavu.html 2020-05-18T00:00:00+02:00 Od pondělí 18. května 2020 se vrací všechna pracoviště Státního pozemkového úřadu do běžného provozu. Nadále však platí bezpečnostní vládní opatření. Prosíme, vstupujete na pracoviště se zakrytým nosem i ústy, při vstupu a odchodu použijte dezinfekci. Pokud pociťujete příznaky respirační choroby, odložte návštěvu na dobu po uzdravení. Děkujeme. Uzavření Pobočky Strakonice http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/uzavreni-pobocky-strakonice.html 2020-05-18T00:00:00+02:00 Z důvodu odstávky pitné vody bude v úterý 19. května 2020 uzavřena Pobočka Strakonice. Děkujeme za pochopení. Uzavření Pobočky Strakonice http://www.spucr.cz/akce/uzavreni-pobocky-strakonice.html 2020-05-18T00:00:00+02:00 Z důvodu odstávky pitné vody bude v úterý 19. května 2020 uzavřena Pobočka Strakonice. Děkujeme za pochopení. Kolaudace vodní nádrže N2 a dalších souvisejících opatření v k. ú. Hradčany na Moravě http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/kolaudace-vodni-nadrze-n2-a-dalsich-souvisejicich-opatreni-v-k-u-hradcany-na-morave.html 2020-04-23T00:00:00+02:00 Přerov, 17. 4. 2020: V rámci realizací společných zařízení, které byly navrženy a schváleny v pozemkových úpravách, došlo na počátku letošního roku ke zkolaudování části opatření vybudovaných v r. 2019 v k. ú. Hradčany na Moravě. Obec Hradčany se nachází východně od města Přerova a jde o první akci, kterou zde Státní pozemkový úřad dokončil. Uzavření pracoviště KPÚ pro Plzeňský kraj http://www.spucr.cz/akce/uzavreni-pracoviste-kpu-pro-plzensky-kraj.html 2020-04-21T00:00:00+02:00 Z důvodu havarijní opravy a výměny vodovodní přípojky bude v pátek 24. dubna 2020 po celý den zcela uzavřena budova na nám. Generála Píky 8, Plzeň, ve které sídlí i KPÚ pro Plzeňský kraj. V tento den proto nebude možné poskytovat ani elektronické poradenství. Děkujeme za pochopení. Od pondělí 20. dubna je ukončen nouzový režim chodu úřadu. Nadále je však nutné dodržovat bezpečnostní opatření http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/od-pondeli-20-dubna-konec-nouzoveho-rezimu-chodu-uradu-nadale-je-vsak-nutne-dodrzovat-bezpecnostni-opatreni.html 2020-04-17T00:00:00+02:00 Praha, 17. dubna 2020: Od pondělí 20. dubna jsou na všech pracovištích Státního pozemkového úřadu (SPÚ) obnoveny úřední hodiny v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin. Stejné úřední hodiny jsou do odvolání stanoveny i pro podatelny SPÚ. V ostatní pracovní dny budou pracoviště pro veřejnost uzavřena, zajištěno je poradenství pomocí elektronické komunikace, a to v době od 8,30 do 14 hodin. Nadále je třeba dodržovat nařízení vlády i další bezpečnostní pravidla. Pobočka Vyškov dokončila realizaci protierozního opatření v k.ú. Drnovice u Vyškova http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/pobocka-vyskov-dokoncila-realizaci-protierozniho-opatreni-v-k-u-drnovice-u-vyskova.html 2020-04-09T00:00:00+02:00 Pobočka Vyškov během podzimu 2019 zabezpečila výsadbu krajinných prvků, sloužících především jako protierozní opatření nad zastavěnou částí obce Drnovice. Obec Drnovice se nachází asi 4 km západním směrem od obce Vyškov. Potřeba vybudovat zde tento prvek společných zařízení vzešla z návrhu komplexních pozemkových úprav (zapsaných do katastru nemovitostí v roce 2013) a z potřeby obce ochránit území před prvním přívalem vody z přilehlých polí, která leží na poměrně svažitých a dlouhých pozemcích. Protože se jedná o plochu v silně návětrném území, bude opatření sloužit také k ochraně před větrnou erozí. Omezení provozu KPÚ pro Královéhradecký kraj http://www.spucr.cz/akce/omezeni-provozu-kpu-pro-kralovehradecky-kraj.html 2020-04-01T00:00:00+02:00 Z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu bude dne 3. 4. 2020 omezen provoz pracoviště KPÚ pro Královéhradecký kraj. Zachován bude pouze provoz podatelny. V době nouzového stavu platí i čerstvě propadlé osobní doklady http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/v-dobe-nouzoveho-stavu-plati-i-cerstve-propadle-osobni-doklady.html 2020-04-01T00:00:00+02:00 V době nouzového stavu se občané mohou nadále prokazovat občanským průkazem nebo cestovním pasem, jehož platnost skončila po 1. březnu 2020. Po tuto dobu neplatí dočasně ani povinnost požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu z důvodu skončení jeho platnosti, a to ani z dalších zákonem stanovených důvodů jako je ztráta, odcizení, změna či zrušení trvalého pobytu, po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství, po nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství atd. Uzavření Pobočky Kolín http://www.spucr.cz/akce/omezeni-provozu-pobocky-kolik.html 2020-03-31T00:00:00+02:00 Z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu bude dne 2. 4. 2020 uzavřena Pobočka Kolín. Děkujeme za pochopení.