Státní púozemkový úřad České republiky 2020-06-29T00:00:00+02:00 admin webadmins@spucr.cz http://www.spucr.cz/ Omezení provozu pobočky Brno, Oddělení půdní služby Brno, Oddělení správy dat, Oddělení vodohospodářských staveb - omezení provozu http://www.spucr.cz/akce/omezeni-provozu-oddeleni-pudni-sluzby-brno-oddeleni-spravy-dat.html 2020-06-29T00:00:00+02:00 Nefunkční telefony v budově ústředí http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/nefunkcni-telefony-v-budove-ustredi.html 2020-06-25T00:00:00+02:00 Praha, 25. června 2020: Upozornění! V budově ústředí v Husinecké ulici 1024/11a , Praha 3 - Žižkov jsou aktuálně zcela nefunkční telefony. Nelze volat ani přijímat hovory. Na odstranění poruchy pracuje telefonní operátor. Pro kontakt s pracovišti využijte e-mailové adresy pracovišť, jejich seznam naleznete zde: https://www.spucr.cz/kontakty/seznam-kontaktu. Velmi se omlouváme za případné problémy spojené s výpadkem telefonického spojení. Děkujeme za pochopení. Nefunkční telefony v budově ústředí http://www.spucr.cz/akce/nefunkcni-telefony-v-budove-ustredi.html 2020-06-25T00:00:00+02:00 Praha, 25. června 2020: Upozornění! V budově ústředí v Husinecké ulici 1024/11a , Praha 3 - Žižkov jsou aktuálně zcela nefunkční telefony. Nelze volat ani přijímat hovory. Na odstranění poruchy pracuje telefonní operátor. Pro kontakt s pracovišti využijte e-mailové adresy pracovišť, jejich seznam naleznete zde: https://www.spucr.cz/kontakty/seznam-kontaktu. Velmi se omlouváme za případné problémy spojené s výpadkem telefonického spojení. Děkujeme za pochopení. Omezení provozu - pobočka Brno (+ Brno-venkov) http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/omezeni-provozu-pobocka-brno-brno-venkov.html 2020-06-23T00:00:00+02:00 Omezení provozu Pobočky Mladá Boleslav http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/omezeni-provozu-pobocky-mlada-boleslav.html 2020-06-22T00:00:00+02:00 Z důvodu trvání havárie vodovodního řadu a s ní spojené přerušení dodávky pitné vody do budovy Ministerstva zemědělství v Mladé Boleslavi, kde sídlí i naše Pobočka Mladá Boleslav, je od 22. 6. 2020 provoz této pobočky přerušen, a to do odvolání. Děkujeme za pochopení. Omezení provozu Pobočky Mladá Boleslav http://www.spucr.cz/akce/omezeni-provozu-pobocky-mlada-boleslav.html 2020-06-22T00:00:00+02:00 Z důvodu trvání havárie vodovodního řadu a s ní spojené přerušení dodávky pitné vody do budovy Ministerstva zemědělství v Mladé Boleslavi, kde sídlí i naše Pobočka Mladá Boleslav, je od 22. 6. 2020 provoz této pobočky přerušen, a to do odvolání. Děkujeme za pochopení. Před pouhým půl rokem dokončené poldry ochránily Kobeřice před 30letou vodou http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/pred-pul-rokem-dokoncene-poldry-ochranily-koberice-pred-30letou-vodou.html 2020-06-19T00:00:00+02:00 Praha, 19. 6. 2020: Realizaci 1. etapy prioritních společných zařízení vybraných obcí Kobeřice ze schváleného návrhu pozemkových úprav dokončila Pobočka Opava na sklonku loňského roku. Dva vybudované poldry získaly kolaudační rozhodnutí 11. prosince 2019. Aktuální počasí již dokonce prověřilo jejich účinnost a smysluplnost. Podle zástupců obce napadlo 18. 6. 2020 v jejich katastru 49 mm srážek za cca 1 h. Obec na svém facebookovém profilu uvedla, že: „Díky poldrům, které transformovaly cca 30letou vodu, nedošlo k vylití Oldřišovského potoka a větším škodám na majetku." Navržená protipovodňová opatření prokázala v minulých dnech svůj účel například v obci Paseka u Šternberka http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/navrzena-protipovodnova-opatreni-prokazala-v-minulych-dnech-svuj-ucel-napriklad-v-obci-paseka-u-sternberka.html 2020-06-15T00:00:00+02:00 Praha, 15. června 2020: Lokální povodně v Olomouckém kraji vystavily zatěžkávací zkoušce navržená protipovodňová a protierozní opatření v pozemkových úpravách. Realizované prvky z plánu společných zařízení pomohly zmírnit následky přívalové vody a snížit škody na majetku. Omezení provozu Krajského pozemkového úřadu v Ostravě http://www.spucr.cz/akce/omezeni-provozu-krajskeho-pozemkoveho-uradu-v-ostrave.html 2020-06-04T00:00:00+02:00 Dne 5. 6. 2020 v době od 7.30 do 15 hod. bude dle sdělení ČEZ Distribuce a.s. přerušena dodávka elektrické energie do sídla Krajského pozemkového úřadu pro moravskoslezský kraj v Ostravě. Provoz pracoviště bude zajištěn, počítejte však s omezeními vztahujícími se k zařízení závislých na dodávce el. energie. Děkujeme za pochopení. Slavnostní vysvěcení kaple Panny Marie Ustavičné pomoci v Horšovském Týnu http://www.spucr.cz/akce/slavnostni-vysveceni-kaple-panny-marie-ustavicne-pomoci-v-horsovskem-tynu.html 2020-05-27T00:00:00+02:00 Domažlice, 27. 5. 2020: Kaple Panny Marie Ustavičné pomoci v Horšovském Týnu prošla v loňském roce rekonstrukcí a nyní bude vysvěcena váženým panem monsignorem Tomášem Holubem, biskupem plzeňské diecéze. Slavnostní polní mše začne v sobotu 6. června ve 14 hodin. Po skončení obřadu připravili pořadatelé „Procházku s Procházkou“, při které vás Zdeněk Procházka se svým výkladem doprovodí na Loretu. Součástí „Procházky s Procházkou“ bude i návštěva otevřené Loretánské kaple, kde krátce promluví o zámeckém parku i pan inženýr Richard Kolek z Národního památkové ústavu - Hrad a zámek Horšovský Týn. „Procházku s Procházkou“ zakončí slovem pokoje a naděje P. Marek Badida.