Státní púozemkový úřad České republiky 2021-05-17T00:00:00+02:00 admin webadmins@spucr.cz http://www.spucr.cz/ Registrace k jednání http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/registrace-ke.html 2021-05-17T00:00:00+02:00 SPÚ umí čerpat z fondů EU http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/spu-umi-cerpat-z-fondu-eu.html 2021-05-07T00:00:00+02:00 Praha, 7. května 2021 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) čerpá finanční prostředky na pozemkové úpravy rovněž ze zdrojů EU. V největší míře financování projektů ze zdrojů EU probíhá z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA (PRV). Vyjádření k článku Státní pozemkový úřad pomáhá naplňovat partikulární zájmy. http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/vyjadreni-k-clanku-statni-pozemkovy-urad-pomaha-naplnovat-partikularni-zajmy.html 2021-05-06T00:00:00+02:00 Praha, 6. května 2021 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) reaguje na článek „Státní pozemkový úřad pomáhá naplňovat partikulární zájmy. V rozporu se svým účelem“, autorky paní Andrey Chrobákové-Lněničkové, publikovaném na webovém portále denikreferendum.cz dne 5. května 2021. Vyjádření k reportáži „Alej“ v pořadu Černé ovce dne 3. května v 17:40 na ČT1 http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/vyjadreni-k-reportazi-alej-v-poradu-cerne-ovce-dne-3-kvetna-v-17-40-na-ct1.html 2021-05-04T00:00:00+02:00 Praha, 4. května 2021 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) reaguje na vysílání reportáže „Alej“ v pořadu Černé ovce dne 3. května v 17:40 na ČT1. Natáčení probíhalo 18. 3. 2021. Kdo stojí za aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek? http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/tiskova-zprava-kdo-stoji-za-aktualizaci-bonitovanych-pudne-ekologickych-jednotek.html 2021-05-03T00:00:00+02:00 Praha, 3. května 2021 – Odbor půdní služby Státního pozemkového úřadu (SPÚ) v roce 2020 provedl aktualizaci BPEJ v 98 katastrálních území v celkovém rozsahu cca 29 500 ha a řešil téměř 300 žádostí vlastníků půdy o posouzení správnosti či doplnění BPEJ. V letošním roce plánuje aktualizovat podklady o bonitě půdy v rozsahu cca 31 000 ha. Vyjádření k nekalým obchodním praktikám http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/vyjadreni-k-nekalym-obchodnim-praktikam.html 2021-04-29T00:00:00+02:00 Výzva k podání návrhu - Prušánky http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/vyzva-k-podani-navrhu-prusanky.html 2021-04-23T00:00:00+02:00 SPÚ vyhlašuje výzvu k podání návrhů na uzavření pachtovní smlouvy - Prušánky Výzva k podání návrhu - Prušánky http://www.spucr.cz/akce/vyzva-k-podani-navrhu-prusanky.html 2021-04-23T00:00:00+02:00 SPÚ vyhlašuje výzvu k podání návrhů na uzavření pachtovní smlouvy - Prušánky Výzva k podání návrhu - Prušánky 2 http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/vyzva-k-podani-navrhu-prusanky-2.html 2021-04-23T00:00:00+02:00 SPÚ vyhlašuje výzvu k podání návrhů na uzavření pachtovní smlouvy - Prušánky 2 Výzva k podání návrhu - Prušánky 2 http://www.spucr.cz/akce/vyzva-k-podani-navrhu-prusanky-2.html 2021-04-23T00:00:00+02:00 SPÚ vyhlašuje výzvu k podání návrhů na uzavření pachtovní smlouvy - Prušánky 2