Státní púozemkový úřad České republiky 2018-07-16T00:00:00+02:00 admin webadmins@spucr.cz http://www.spucr.cz/ Oznámení o přerušení provozu Pobočky Třebíč (KPÚ pro Kraj Vysočina) http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-preruseni-provozu-pobocky-trebic-kpu-pro-kraj-vysocina.html 2018-07-16T00:00:00+02:00 Z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektrické energie bude ve středu 18. 7. 2018 přerušen provoz na Pobočce Třebíč (KPÚ pro Kraj Vysočina). Oznámení o přerušení provozu Pobočky Blansko (KPÚ pro Jihomoravský kraj) http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-preruseni-provozu-pobocky-blansko-kpu-pro-jihomoravsky-kraj.html 2018-07-16T00:00:00+02:00 Z důvodu přerušení dodávky pitné vody bude v pondělí 16. 7. 2018 od 14 hod. přerušen provoz na Pobočce Blansko (KPÚ pro Jihomoravský kraj). Upozornění pro restituenty http://www.spucr.cz/aktuality/upozorneni-pro-restituenty-1.html 2018-07-02T00:00:00+02:00 Výzva k podání návrhu - Komorní Lhotka http://www.spucr.cz/aktuality/vyzva-k-podani-navrhu-komorni-lhotka.html 2018-06-14T00:00:00+02:00 Státní pozemkový úřad aktivně spolupracuje s vysokými školami http://www.spucr.cz/aktuality/statni-pozemkovy-urad-aktivne-spolupracuje-s-vysokymi-skolami.html 2018-06-12T00:00:00+02:00 Státní pozemkový úřad v rámci probíhající spolupráce s vybranými vysokými školami uspořádal na Břeclavsku ve dnech 3. a 23. května 2018 odborné workshopy. Studenti a jejich vyučující se mohli za účasti zaměstnanců SPÚ seznámit s problematikou závlah, pozemkových úprav a bonitace půdy. Revoluční rozhodnutí soudu - Nejstarší vinice Šobes v ČR zůstává ve vlastnictví státu http://www.spucr.cz/aktuality/revolucni-rozhodnuti-soudu-nejstarsi-vinice-sobes-v-cr-zustava-ve-vlastnictvi-statu.html 2018-05-18T00:00:00+02:00 Praha, 18. května 2018 – Krajský soud v Brně potvrdil prvoinstanční rozhodnutí Okresního soudu ve Znojmě ve věci žaloby Agropodniku Mašovice o vydání náhradních pozemků v rámci restitučního sporu vedeného se Státním pozemkovým úřadem (SPÚ). Soud konstatoval, že se SPÚ v rámci restitučního řízení „nedopustil liknavosti, diskriminace ani svévolného jednání“. Jedná se o revoluční soudní rozhodnutí, kdy soud potvrdil, že SPÚ nabízí ve veřejných nabídkách pro oprávněné osoby dostatečný počet pozemků v odpovídající kvalitě. Státní pozemkový úřad zavádí procesní řízení http://www.spucr.cz/aktuality/statni-pozemkovy-urad-zavadi-procesni-rizeni.html 2018-05-16T00:00:00+02:00 Praha, 16. května 2018 – Státní pozemkový úřad úspěšně dokončil úvodní etapy projektu zpracování vrcholového procesního modelu úřadu, který zvýší efektivitu práce a sníží chybovost. Projekt je rozvržen celkem do čtyř etap. V současné době je dokončena první a druhá etapa, jejichž předmětem byla analytická část a návrh zjednodušení procesů vykonávaných na SPÚ. Oznámení o vložení nové nabídky do Nabídky pronájmu domů a bytů k bydlení http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-vlozeni-nove-nabidky-do-oznameni-o-vlozeni-nove-nabidky-do-bytoveprostory.html 2018-05-04T00:00:00+02:00 Na webových stránkách byla vložena nová nabídka typu Nabídky pronájmu domů a bytů k bydlení, která je dostupná od 04.05.2018 Státní pozemkový úřad vyhlásí výsledky soutěže Žít krajinou http://www.spucr.cz/aktuality/statni-pozemkovy-urad-vyhlasi-vysledky-souteze-zit-krajinou.html 2018-04-27T00:00:00+02:00 Upozornění pro restituenty http://www.spucr.cz/aktuality/upozorneni-pro-restituenty.html 2018-04-24T00:00:00+02:00