Státní púozemkový úřad České republiky 2021-02-25T00:00:00+01:00 admin webadmins@spucr.cz http://www.spucr.cz/ USNESENÍ VLÁDY ČR! ZÁKAZ VSTUPU BEZ RESPIRÁTORU! http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/usneseni-vlady-cr-zakaz-vstupu-bez-rousky.html 2021-02-25T00:00:00+01:00 Na základě Usnesení vlády ČR jsou všichni povinni při vstupu do všech budov našich pracovišť nosit respirátory třídy FFP2, KN95, N95 a vyšší (včetně nano roušek). Pokud jdete na předem domluvenou schůzku, opatřete se tedy těmito ochrannými pomůckami, jinak vás nemůžeme do budov vpustit. Všechny žádáme o striktní dodržování stanovených pravidel. Děkujeme za pochopení. Milenov má novou polní cestu http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/milenov-ma-novu-polni-cestu.html 2021-02-22T00:00:00+01:00 Šest kilometrů západně od Hranic se rozprostírá kolem potoka Milenovce na úpatí uhřinovského kopce vesnička Milenov. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1353 a nyní zde žije cca 437 obyvatel. Na kapličce v Milenově jsou sluneční hodiny s nápisem "Smrt jistá hodina nejistá". Státní pozemkový úřad zveřejnil financování pozemkových úprav za rok 2020 http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/statni-pozemkovy-urad-zverejnil-financovani-pozemkovych-uprav-za-rok-2020.html 2021-02-04T00:00:00+01:00 Praha, 4. února 2021 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) vyčerpal v roce 2020 na pozemkové úpravy finanční prostředky ve výši 700 milionů korun ze Všeobecné pokladní správy, 610 milionů korun z rozpočtu MZe, 48 milionů korun z rozpočtu SPÚ, přibližně 134 milionů korun na předfinancování projektů z Programu rozvoje venkova a 3,5 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Pobočka Břeclav je opět veřejnosti otevřena http://www.spucr.cz/akce/pobocka-breclav-je-opet-verejnosti-otevrena.html 2021-02-01T00:00:00+01:00 Státní pozemkový úřad vydal Koncepci pozemkových úprav http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/statni-pozemkovy-urad-vydal-koncepci-pozemkovych-uprav.html 2021-01-25T00:00:00+01:00 Praha, 25. ledna 2021 - Státní pozemkový úřad vydal Koncepci pozemkových úprav na období let 2021 – 2025, již druhou v řadě od svého vzniku v roce 2013. Pro toto období ztotožnil SPÚ svou činnost v oblasti pozemkových úprav v maximální možné míře se strategií Ministerstva zemědělství (MZe), zejména v oblasti prevence dopadů klimatických změn. Státní pozemkový úřad komentuje Nález Ústavního soudu http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/statni-pozemkovy-urad-komentuje-nalez-ustavniho-soudu.html 2021-01-22T00:00:00+01:00 Praha, 22. ledna 2021 – Ve středu 20. ledna 2021 v 14:00 hodin plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj JUDr. Radovan Suchánek Ph.D.) zamítlo návrh Nejvyššího soudu na zrušení § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech „stanovené podle § 28a“ na zrušení části zákona o půdě, která při výpočtu finanční náhrady odkazuje na vyhlášku z počátku 90. let. Pobočka Břeclav je pro veřejnost uzavřena http://www.spucr.cz/akce/pobocka-breclav-je-pro-verejnost-uzavrena.html 2021-01-20T00:00:00+01:00 Pobočka Česká Lípa je opět otevřena http://www.spucr.cz/akce/pobocka-ceska-lipa-je-opet-otevrena.html 2021-01-20T00:00:00+01:00 Rozhovor s Ing. Tomášem Mačkem http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/rozhovor-s-ing-tomasem-mackem-1.html 2021-01-18T00:00:00+01:00 Ač příroda bývá často nazývána mocnou čarodějkou, sama na všechno prostě nestačí. S rozsáhlou stavební činností se navíc, především v okolí obcí, neustále zmenšuje přirozený životní prostor pro zvěř. Je tedy ve veřejném zájmu prostorově a majetkově uspořádávat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Jedním z klíčových nástrojů pro rozvoj venkova jsou tzv. pozemkové úpravy. Ty navíc vytvářejí příznivé podmínky pro racionalizaci zemědělské výroby, přispívají k ochraně a tvorbě krajiny, a často také zlepšují hospodaření s vodou v ní. Polní cesty Holedeč, Stránky a Veletice v okrese Louny http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/polni-cesty-holedec-stranky-a-veletice-v-okrese-louny.html 2021-01-15T00:00:00+01:00 Dokončení rekonstrukce polních cest HPC 1 v k. ú. Stránky a VPC 2 v k. ú. Veletice a ozelenění polní cesty HPC 1 v k. ú. Stránky v okrese Louny.