Státní púozemkový úřad České republiky 2019-12-11T00:00:00+01:00 admin webadmins@spucr.cz http://www.spucr.cz/ Omezení provozní doby podatelny v budově ústředí http://www.spucr.cz/akce/omezeni-provozni-doby-podatelny-v-budove-ustredi.html 2019-12-11T00:00:00+01:00 Z provozně-technických důvodů bude v pátek 13. 12. 2019 provoz podatelny v budově ústředí v Husinecké ulici 1024/11a, v Praze 3 omezen pouze do 11 hodin. Od pondělí 16. 12. 2019 bude podatelna dočasně přemístěna do místnosti č. A220. Děkujeme za pochopení. Výtěžek Charitativní snídaně pro Hanku Kerlikovou a její dceru Majdu přesáhl 20 tisíc korun http://www.spucr.cz/aktuality/vytezek-charitativni-snidane-pro-hanku-kerlikovou-a-jeji-dceru-majdu-presahl-20-tisic-korun.html 2019-12-03T00:00:00+01:00 Praha, 3. 12. 2019 - Na dnešní den připadá největší mezinárodní den dárcovství - Giving Tuesday. Naše kolegyně uspořádaly v budově ústředí Charitativní snídani pro Hanku Kerlikovou a její dceru Magdalenku. Pobočka Louny zajistila realizaci biokoridorů u obcí Holedeč a Stránky http://www.spucr.cz/aktuality/pobocka-louny-zajistila-realizaci-biokoridoru-u-obci-holedec-a-stranky.html 2019-11-28T00:00:00+01:00 Pobočka Louny zajistila realizaci biokoridorů podél nově zrekonstruovaných polních cest HPC1 v k. ú. Holedeč a HPC2 v k. ú. Stránky v lokalitě Na Pískách, která se nahází na území Přírodního parku Džbán. Biokoridory jsou nově založeny na orné půdě, tvoří souvislý pás v délce 1 160 m a šířce 20 m, propojují lesní pozemky v k. ú. Holedeč s remízkem na hranici mezi k. ú. Stránky a Kluček. Výsadba byla provedena v průběhu října a listopadu 2019 a v následujících 3 letech bude prováděna pěstební péče. Legislativní změny platné od 1. 11. 2019 http://www.spucr.cz/aktuality/legislativni-zmeny-platne-od-1-11-2019.html 2019-11-26T00:00:00+01:00 Legislativní změny platné od 1. 11. 2019 se dotknou zejména zákona o SPÚ a zákona o půdě Cílem novely zákona o SPÚ je především zakotvit přednost státu při převodu pozemku z rezervy určené pro rozvojové programy státu, pokud souběžně vznesou žádosti o tento pozemek další subjekty. Novela také upraví způsob oceňování majetku, kdy směna či koupě pozemku za účelem vytvoření a zachování potřebného rozsahu a složení rezervy státních pozemků může být realizována nejvýše za cenu obvyklou. Pozvánka na seminář http://www.spucr.cz/aktuality/pozvanka-na-seminar.html 2019-11-19T00:00:00+01:00 Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy, z.s., MENDELU, SPÚ a VÚMOP, v.v.i. Vás zvou na seminář "Výsadby v krajině v kontextu změn klimatu a možnostech zavlažování v souvislostech pozemkových úprav". Seminář proběhne dne 3. prosince 2019 od 8 hod v budově Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně - pavilon A, sál A01, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno. Pozvánka na seminář http://www.spucr.cz/akce/pozvanka-na-seminar.html 2019-11-19T00:00:00+01:00 Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy, z.s., MENDELU, SPÚ a VÚMOP, v.v.i. Vás zvou na seminář "Výsadby v krajině v kontextu změn klimatu a možnostech zavlažování v souvislostech pozemkových úprav". Seminář proběhne dne 3. prosince 2019 od 8 hod v budově Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně - pavilon A, sál A01, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno. Pobočka Prachatice pomohla vytyčit trasy nové liniové výsadby ovocných stromů a vysloužila si za to poděkování od myslivců http://www.spucr.cz/aktuality/pobocka-prachatice-pomohla-vytycit-trasy-nove-liniove-vysadby-ovocnych-stromu-a-vyslouzila-si-za-to-podekovani-od-myslivcu.html 2019-10-31T00:00:00+01:00 Kancelář ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu obdržela písemné poděkování Pobočce Prachatice, konkrétně Vladimíru Michálkovi za pomoc při vytyčení trasy nové liniové výsadby ovocných stromků podél nové nezpevněné polní komunikace. Ta přibyla v katastrálním území Protivec v rámci realizace navržených opatření v komplexních pozemkových úpravách. Omezení provozu Pobočky Benešov http://www.spucr.cz/akce/omezeni-provozu-pobocky-benesov.html 2019-10-30T00:00:00+01:00 Dne 31. října 2019 bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie uzavřena Pobočka Benešov. Provoz podatelny bude zajištěn. Děkujeme za pochopení. Omezení pracovní doby v prosinci 2019 http://www.spucr.cz/aktuality/omezeni-pracovni-doby-v-prosinci-2019.html 2019-10-29T00:00:00+01:00 Omezení pracovní doby v prosinci 2019 http://www.spucr.cz/akce/omezeni-pracovni-doby-v-prosinci-2019.html 2019-10-29T00:00:00+01:00