Státní púozemkový úřad České republiky 2021-07-09T00:00:00+02:00 admin webadmins@spucr.cz http://www.spucr.cz/ Pobočka Šumperk se postarala o ošetření památných stromů http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/pobocka-sumperk-se-postarala-o-osetreni-pamatnych-stromu.html 2021-07-09T00:00:00+02:00 Památné stromy jsou mimořádně významnými stromy, vyhlášeny rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné. Jedná se o stromy, které vynikají svým vzrůstem, stářím nebo jsou významnými krajinnými dominantami, mohou připomínat významnou historickou událost nebo pověst. Odpovědnost za správnou péči o památné stromy náleží vlastníkovi pozemku, na kterém památný strom roste, a právě Státní pozemkový úřad, přesněji Pobočka Šumperk se takto postarala o ošetření dvou památných stromů na pozemcích ve správě SPÚ. Úvodní jednání Komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělu v k. ú. Skupice u Postoloprt http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/uvodni-jednani-komplexnich-pozemkovych-uprav-s-rekonstrukci-pridelu-v-k-u-skupice-u-postoloprt.html 2021-07-08T00:00:00+02:00 Dne 23. června 2021 proběhlo v zasedací místnosti Městského úřadu Postoloprty úvodní jednání Komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) s rekonstrukcí přídělu v k. ú. Skupice u Postoloprt. Skupice je zemědělská vesnice při řece Ohři, část města Postoloprty v okrese Louny. Původně ležela na břehu řeky, pro četné povodně však byla v 18. stol. přemístěna jižněji. Nachází se asi 2,5 km na jih od Postoloprt. Obnova „Rybníka pod lesem“ v k. ú. Malměřice http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/obnova-rybnika-pod-lesem-v-k-u-malmerice.html 2021-07-08T00:00:00+02:00 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, v roce 2021 zrealizovala investiční akci Obnova stávajícího vodního díla – „Rybník pod lesem“ v k. ú. Malměřice, jako opatření k zadržování vody v krajině. Předběžná tržní konzultace (PTK) k zavedení dynamického nákupního systému k zadávání veřejných zakázek na provádění údržby melioračních staveb http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/predbezna-trzni-konzultace-ptk-k-zavedeni-dynamickeho-nakupniho-systemu-k-zadavani-verejnych-zakazek-na-provadeni-udrzby-melioracnich-staveb.html 2021-07-02T00:00:00+02:00 Praha, 2. července 2021 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) se jako zadavatel rozhodl využít institutu PTK dle ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zadávání veřejných zakázek, a to jako nástroje: 1) k seznámení potenciálních dodavatelů s dynamickým nákupním systémem (dále jen „DNS“), prostřednictvím kterého bude v následujících dvou letech SPÚ zadávat veřejné zakázky na provádění údržby melioračních staveb; 2) ke stanovení zadávacích podmínek veřejných zakázek na údržby melioračních staveb tak, aby byly smysluplné a přiměřené. Předběžná tržní konzultace (PTK) k zavedení dynamického nákupního systému k zadávání veřejných zakázek na provádění údržby melioračních staveb http://www.spucr.cz/akce/predbezna-trzni-konzultace-ptk-k-zavedeni-dynamickeho-nakupniho-systemu-k-zadavani-verejnych-zakazek-na-provadeni-udrzby-melioracnich-staveb.html 2021-07-02T00:00:00+02:00 Praha, 2. července 2021 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) se jako zadavatel rozhodl využít institutu PTK dle ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zadávání veřejných zakázek, a to jako nástroje: 1) k seznámení potenciálních dodavatelů s dynamickým nákupním systémem (dále jen „DNS“), prostřednictvím kterého bude v následujících dvou letech SPÚ zadávat veřejné zakázky na provádění údržby melioračních staveb; 2) ke stanovení zadávacích podmínek veřejných zakázek na údržby melioračních staveb tak, aby byly smysluplné a přiměřené. Státní pozemkový úřad eviduje 314 vodních nádrží http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/statni-pozemkovy-urad-eviduje-314-vodnich-nadrzi.html 2021-06-28T00:00:00+02:00 Praha, 28. června 2021 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) ku příležitosti Světového dne rybářství, který připadá na 27. června, zrevidoval data týkající se počtu rybníků v příslušnosti hospodařit SPÚ a zároveň v posledních 7 letech zrealizoval 292 prvků vodohospodářských opatřeních. Státní pozemkový úřad uvolňuje 100 milionů za účelem odstranění následků včerejší bouře s tornádem na jižní Moravě http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/statni-pozemkovy-urad-uvolnuje-100-milionu-za-ucelem-odstraneni-nasledku-vcerejsi-boure-s-tornadem-na-jizni-morave.html 2021-06-25T00:00:00+02:00 Praha, 25. června 2021 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) po dohodě s Ministerstvem zemědělství (MZe) uvolní obratem 100 miliónů Kč ze svého letošního rozpočtu. Uvolněné finance budou MZe přesměrovány do programů na pomoc s obnovou infrastruktury v poničených obcích za účelem odstranění následků včerejší přírodní katastrofy především v oblasti Jihomoravského kraje. SPÚ získal 2. místo v soutěži Má vlast cestami proměn – příběhy domova http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/spu-ziskal-2-misto-v-soutezi-ma-vlast-cestami-promen-pribehy-domova.html 2021-06-24T00:00:00+02:00 Praha, 24. června 2021 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) si 17. června v rámci 12. ročníku národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn – příběhy domova odnesl druhé místo v hlasování veřejnosti za proměnu s hlavním cílem dobrého hospodaření s vodou v krajině. Krajinná opatření ve středočeských Choťovicích volilo 17441 hlasujících. Vodní nádrž pomůže oblasti v době sucha i nadměrných srážek, navazující biocentrum a biokoridor mj. zvyšují biodiverzitu krajiny. Upravené místo se stalo oblíbeným cílem vycházek místních obyvatel i výletníků. Ocenění z rukou ředitelky soutěže Ing. Drahomíry Kolmanové, arch. Josefa Pleskota a ředitele NKP Vyšehrad Ing. arch. Petra Kučery převzala tisková mluvčí Petra Kazdová. Omezení provozu Pobočky Znojmo 25. 6. 2021 http://www.spucr.cz/akce/omezeni-provozu-pobocky-znojmo-25-6-2021.html 2021-06-24T00:00:00+02:00 Dovolujeme si vás informovat, že dne 25.6.2021 od 8. 00 hod. do 16.30 hod. bude omezen provoz na Pobočce Znojmo z důvodu přerušení dodávky elektrické energie. Provoz podatelny bude zajištěn. Za případné komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení. Omezení provozu pobočky Svitavy 24. 6. 2021 http://www.spucr.cz/akce/omezeni-provozu-pobocky-svitavy.html 2021-06-18T00:00:00+02:00 Dovolujeme si vás informovat, že dne 24.6.2021 od 8. 00 hod. do 16.30 hod. bude omezen provoz na Pobočce Svitavy z důvodu přerušení dodávky elektrické energie. Provoz podatelny bude zajištěn. Za případné komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení.