Státní púozemkový úřad České republiky 2020-04-02T00:00:00+02:00 admin webadmins@spucr.cz http://www.spucr.cz/ Aktuality z krajů http://www.spucr.cz/aktuality/aktuality-z-kraju.html 2020-04-02T00:00:00+02:00 Omezení provozu KPÚ pro Královéhradecký kraj http://www.spucr.cz/akce/omezeni-provozu-kpu-pro-kralovehradecky-kraj.html 2020-04-01T00:00:00+02:00 Z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu bude dne 3. 4. 2020 omezen provoz pracoviště KPÚ pro Královéhradecký kraj. Zachován bude pouze provoz podatelny. V době nouzového stavu platí i čerstvě propadlé osobní doklady http://www.spucr.cz/aktuality/v-dobe-nouzoveho-stavu-plati-i-cerstve-propadle-osobni-doklady.html 2020-04-01T00:00:00+02:00 V době nouzového stavu se občané mohou nadále prokazovat občanským průkazem nebo cestovním pasem, jehož platnost skončila po 1. březnu 2020. Po tuto dobu neplatí dočasně ani povinnost požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu z důvodu skončení jeho platnosti, a to ani z dalších zákonem stanovených důvodů jako je ztráta, odcizení, změna či zrušení trvalého pobytu, po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství, po nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství atd. Uzavření Pobočky Kolín http://www.spucr.cz/akce/omezeni-provozu-pobocky-kolik.html 2020-03-31T00:00:00+02:00 Z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu bude dne 2. 4. 2020 uzavřena Pobočka Kolín. Děkujeme za pochopení. Nové veřejné nabídky pozemků pro oprávněné osoby podle zákona č. 229/1991 Sb. http://www.spucr.cz/akce/nove-verejne-nabidky-pozemku-pro-opravnene-osoby-podle-zakona-c-229-1991-sb.html 2020-03-30T00:00:00+02:00 29. 5. 2020 - Vyhlášení dalšího kola veřejných nabídek pozemků pro oprávněné osoby podle zákona č. 229/1991 Sb. Nové veřejné nabídky pozemků pro oprávněné osoby podle zákona č. 229/1991 Sb. http://www.spucr.cz/akce/nove-verejne-nabidky-pozemku-pro-opravnene-osoby-podle-zakona-c-229-1991-sb-1.html 2020-03-30T00:00:00+02:00 7. 9. 2020 - Vyhlášení dalšího kola veřejných nabídek pozemků pro oprávněné osoby podle zákona č. 229/1991 Sb. Nové veřejné nabídky pozemků pro oprávněné osoby podle zákona č. 229/1991 Sb. http://www.spucr.cz/akce/nove-verejne-nabidky-pozemku-pro-opravnene-osoby-podle-zakona-c-229-1991-sb-2.html 2020-03-30T00:00:00+02:00 16. 11. 2020 - Vyhlášení dalšího kola veřejných nabídek pozemků pro oprávněné osoby podle zákona č. 229/1991 Sb. Prodloužení lhůt k podání nabídek v rámci zadávacích řízení Státního pozemkového úřadu http://www.spucr.cz/dulezite-informace/prodlouzeni-lhut-k-podani-nabidek-v-ramci-zadavacich-rizeni-statniho-pozemkoveho-uradu.html 2020-03-24T00:00:00+01:00 V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území ČR upozorňujeme dodavatele, že Státní pozemkový úřad bude u právě probíhajících, respektive zahájených zadávacích řízeních, přistupovat k prodloužení lhůt pro podání nabídek. Lhůty budou prodlouženy v závislosti na délce trvání nouzového stavu, aktuálně to znamená do druhé poloviny dubna 2020. Informace ke konkrétním zadávacím řízením lze získat na profilu zadavatele E-ZAK, a to na detailu příslušné veřejné zakázky, dále ve Věstníku veřejných zakázek, případně v Úředním věstníku Evropské unie. Prodloužení lhůt k podání nabídek v rámci zadávacích řízení Státního pozemkového úřadu http://www.spucr.cz/aktuality/prodlouzeni-lhut-k-podani-nabidek-v-ramci-zadavacich-rizeni-statniho-pozemkoveho-uradu.html 2020-03-24T00:00:00+01:00 V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území ČR upozorňujeme dodavatele, že Státní pozemkový úřad bude u právě probíhajících, respektive zahájených zadávacích řízeních, přistupovat k prodloužení lhůt pro podání nabídek. Lhůty budou prodlouženy v závislosti na délce trvání nouzového stavu, aktuálně to znamená do druhé poloviny dubna 2020. Informace ke konkrétním zadávacím řízením lze získat na profilu zadavatele E-ZAK, a to na detailu příslušné veřejné zakázky, dále ve Věstníku veřejných zakázek, případně v Úředním věstníku Evropské unie. Zaměstnankyně Pobočky Česká Lípa našily pro své kolegy krásné roušky http://www.spucr.cz/aktuality/zamestnankyne-pobocky-ceska-lipa-nasily-pro-sve-kolegy-krasne-rousky.html 2020-03-24T00:00:00+01:00 Zaměstnanci KPÚ pro Liberecký kraj dostali od kolegyň z České Lípy dárek v podobě vlastnoručně vyrobených roušek. "Máme skvělé kolegy a kolegyně! Děkujeme Lucce Balogové a Martě Srnkové za krásné roušky pro všechny zaměstnance krajského pracoviště. Moc nás jejich nápad potěšil a skutečně si toho velmi vážíme," poděkoval oběma dámám i ředitel KPÚ pro Liberecký kraj Bohuslav Kabátek.