Státní púozemkový úřad České republiky 2019-06-25T00:00:00+02:00 admin webadmins@spucr.cz http://www.spucr.cz/ Exkurze studentů FŽP ČZU Praha na pobočce SPÚ v Nymburce ve dnech 19. a 20. června 2019 http://www.spucr.cz/aktuality/exkurze-studentu-fzp-czu-praha-na-pobocce-spu-v-nymburce-ve-dnech-19-a-20-cervna-2019.html 2019-06-25T00:00:00+02:00 Pobočka SPÚ v Nymburce společně se Středočeským pobočným spolkem Českomoravské komory pozemkových úprav připravily každoroční studentskou exkurzi, tentokrát ve dnech 19. a 20. června 2019. Pobočku Nymburk navštívilo 35 studentů FŽP ČZU v Praze oborů KPÚ (Krajinné a pozemkové úpravy), VK (Voda v krajině) a KI (Krajinné inženýrství). Omezení provozu Pobočky Strakonice http://www.spucr.cz/aktuality/omezeni-provozu-pobocky-strakonice.html 2019-06-21T00:00:00+02:00 Z provozních důvodů bude ve dnech 24.-25.6. a 8.-9.7.2019 omezen provoz Pobočky Strakonice (KPÚ pro Jihočeský kraj). V době omezení provozu bude k dispozici podatelna. Omezení provozu Pobočky Strakonice http://www.spucr.cz/akce/omezeni-provozu-pobocky-strakonice.html 2019-06-21T00:00:00+02:00 Z provozních důvodů bude ve dnech 24.-25.6. a 8.-9.7.2019 omezen provoz Pobočky Strakonice (KPÚ pro Jihočeský kraj). V době omezení provozu bude k dispozici podatelna. Pozemkové úpravy jako součást akce „Kulatý stůl“ http://www.spucr.cz/aktuality/pozemkove-upravy-jako-soucast-akce-kulaty-stul.html 2019-06-20T00:00:00+02:00 V rámci projektu s názvem Podpora strategického řízení obcí na území Šternberska se dne 29. 5. 2019 ve společenském sále hostince „Základna u Lípy“ v obci Babice, v okrese Olomouc, uskutečnil diskuzní seminář „Komplexní pozemkové úpravy – teorie a praxe“. Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. V rámci projektu Podpora strategického řízení obcí na území Šternberska jsou pro vybrané obce zpracovány strategické rozvojové dokumenty a pasporty majetku. Kulaté stoly slouží jako neformální platforma pro výměnu zkušeností a dobré praxe. Omezení provozu pobočky Tachov http://www.spucr.cz/aktuality/omezeni-provozu-pobocky-tachov.html 2019-06-18T00:00:00+02:00 Z důvodu přerušení dodávky vody bude dne 18. června 2019 omezen provoz Pobočky Tachov, a to dle aktuálního stavu, nejméně v době mezi 8 až 10 hod. Provoz podatelny bude i v této době zajištěn. Děkujeme za pochopení! Omezení provozu Pobočky Česká Lípa http://www.spucr.cz/aktuality/omezeni-provozu-pobocky-ceska-lipa.html 2019-06-17T00:00:00+02:00 Z provozních důvodů bude dne 26. června 2019 mezi 8 a 15 hodinou omezen provoz Pobočky Česká Lípa. Provoz podatelny zůstane bez omezení. Děkujeme za pochopení. Omezení provozu Pobočky Česká Lípa http://www.spucr.cz/akce/omezeni-provozu-pobocky-ceska-lipa.html 2019-06-17T00:00:00+02:00 Z provozních důvodů bude dne 26. června 2019 mezi 8 a 15 hodinou omezen provoz Pobočky Česká Lípa. Provoz podatelny zůstane bez omezení. Děkujeme za pochopení. Omezení provozu Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj http://www.spucr.cz/aktuality/omezeni-provozu-krajskeho-pozemkoveho-uradu-pro-ustecky-kraj.html 2019-06-12T00:00:00+02:00 Z provozních důvodů bude ve dnech 20.-21.6.2019 omezen provoz KPÚ pro Ústecký kraj. V době omezení provozu bude k dispozici podatelna. Velmi děkujeme za pochopení. Omezení provozu Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj http://www.spucr.cz/akce/omezeni-provozu-krajskeho-pozemkoveho-uradu-pro-ustecky-kraj.html 2019-06-12T00:00:00+02:00 Z provozních důvodů bude ve dnech 20.-21.6.2019 omezen provoz KPÚ pro Ústecký kraj. V době omezení provozu bude k dispozici podatelna. Velmi děkujeme za pochopení. Omezení provozu Pobočky Písek http://www.spucr.cz/aktuality/omezeni-provozu-pobocky-pisek.html 2019-06-10T00:00:00+02:00 Z provozních důvodů bude ve čtvrtek 20. 6. 2019 omezen provoz Pobočky Písek. V době omezení provozu bude k dispozici podatelna.