Státní púozemkový úřad České republiky 2021-10-27T00:00:00+02:00 admin webadmins@spucr.cz http://www.spucr.cz/ Omezení provozu KPÚ pro Plzeňský kraj http://www.spucr.cz/dulezite-informace/omezeni-provozu-kpu-pro-plzensky-kraj.html 2021-10-27T00:00:00+02:00 Omezení provozu KPÚ pro Plzeňský kraj http://www.spucr.cz/akce/omezeni-provozu-kpu-pro-plzensky-kraj.html 2021-10-27T00:00:00+02:00 XXII. Konference pozemkových úprav 4. - 5. 11. 2021 http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/xxii-konference-pozemkovych-uprav-4-5-11-2021.html 2021-10-11T00:00:00+02:00 Dovolte nám Vás pozvat na XXII. ročník Konference pozemkových úprav, která se bude konat 4. – 5. 11. 2021 v Harrachově. Konference pozemkových úprav je již tradiční akce, kterou organizuje Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a Českomoravskou komorou pozemkových úprav. Cílem této akce je představit široké veřejnosti proces pozemkových úprav v širších souvislostech a zároveň vyvolat diskuzi mezi zemědělci, projektanty, zhotoviteli, zástupci obcí a dalšími zájemci o pozemkové úpravy. XXII. Konference pozemkových úprav 4. - 5. 11. 2021 http://www.spucr.cz/akce/xxii-konference-pozemkovych-uprav-4-5-11-2021.html 2021-10-11T00:00:00+02:00 Dovolte nám Vás pozvat na XXII. ročník Konference pozemkových úprav, která se bude konat 4. – 5. 11. 2021 v Harrachově. Konference pozemkových úprav je již tradiční akce, kterou organizuje Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a Českomoravskou komorou pozemkových úprav. Cílem této akce je představit široké veřejnosti proces pozemkových úprav v širších souvislostech a zároveň vyvolat diskuzi mezi zemědělci, projektanty, zhotoviteli, zástupci obcí a dalšími zájemci o pozemkové úpravy. Známe vítěze 14. ročníku soutěže Žít krajinou http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/zname-viteze-14-rocniku-souteze-zit-krajinou.html 2021-10-08T00:00:00+02:00 Praha, 8. října 2021 – Ve čtvrtek 7. října 2021 se v prostorách Senátu Parlamentu ČR uskutečnilo vyhlášení výsledků 14. ročníku soutěže Žít krajinou, kterou pořádá Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci se Stálou komisí senátu pro rozvoj venkova a s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy. Jejím cílem je ocenit nejúspěšnější realizace pozemkových úprav, které jsou komplexním a účinným nástrojem, jak vrátit krajině její schopnost vyrovnávat se s klimatickými změnami i vlivy zemědělské činnosti. Mají pozitivní přínos pro kvalitu životního prostředí a zvyšují i celkovou kvalitu života na venkově. Předběžná tržní konzultace k nákupu hybridních vozidel (mild-hybrid) http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/predbezna-trzni-konzultace-k-nakupu-hybridnich-vozidel-mild-hybrid.html 2021-09-22T00:00:00+02:00 Praha, 22. září 2021 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) se jako zadavatel rozhodl využít institutu předběžné tržní konzultace (PTK) dle ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zadávání veřejných zakázek, a zahájil dne 22. 9. 2021 PTK s cílem stanovit zadávací podmínky veřejné zakázky na dodávku hybridních osobních vozidel (mild-hybrid). MINIVÝSTAVA - 30 let pozemkových úřadů http://www.spucr.cz/akce/minivystava-30-let-pozemkovych-uradu.html 2021-09-15T00:00:00+02:00 Předběžná tržní konzultace k nákupu hybridních vozidel (PHEV) http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/predbezna-trzni-konzultace-k-nakupu-hybridnich-vozidel-phev.html 2021-08-25T00:00:00+02:00 Praha, 25. srpna 2021 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) se jako zadavatel rozhodl využít institutu předběžné tržní konzultace (PTK) dle ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zadávání veřejných zakázek, a zahájil dne 25. 8. 2021 PTK s cílem stanovit zadávací podmínky veřejné zakázky na dodávku hybridních osobních vozidel tzv. Plug-in hybrid, neboli Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV). PHEV je označení pro paralelní hybridní automobily, jejichž baterii lze dobíjet i z externího zdroje elektrické energie (elektrické zásuvky). Automobily PHEV sdílejí charakteristiky běžných vozů s hybridním pohonem, které jsou vybaveny jak elektromotorem, tak spalovacím motorem, a elektromobilů, vybavených zásuvkou pro připojení k elektrické síti. Státní pozemkový úřad obhájil druhé místo podle K-Indexu http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/statni-pozemkovy-urad-obhajil-druhe-misto-podle-k-indexu.html 2021-08-24T00:00:00+02:00 Praha, 24. srpna 2021 – Protikorupční uskupení Hlídač státu vyhlásilo výsledky indexu korupčního rizika K-Index za rok 2020. Státní pozemkový úřad (SPÚ) obhájil celkové druhé místo a s počtem 0,58 bodů si vysloužil hodnocení nejvyšší. Na škále od A po F získal rating A, který znamená, že hodnotící subjekt nevykazuje téměř žádné rizikové faktory. Zakázky z jednotlivých oborů se u dodavatelů nekoncentrují, ani že se zakázky s podezřelou cenou nekoncentrují u žádných dodavatelů. Ze všech subjektů se SPÚ umístil na druhém místě za PRISKO a.s.. Státní pozemkový úřad na výstavě Země živitelka http://www.spucr.cz/tiskovy-servis/aktuality/statni-pozemkovy-urad-na-vystave-zeme-zivitelka-3.html 2021-08-23T00:00:00+02:00 Praha, 23. srpna 2021 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) představí svoji činnost na mezinárodním agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Letošní ročník se koná ve dnech 26. - 31. srpna 2021. Návštěvníky seznámíme s činností úřadu, poradíme, jak postupovat například při směnách pozemků, nahlášení erozní událost na zemědělské půdě nebo například vysvětlíme, co vše obnáší proces pozemkových úprav. Právě pozemkové úpravy jsou jednou z nosných agend SPÚ. V jejich rámci se mimo jiné realizují zařízení proti negativním dopadům klimatické změny, zejména sucha a povodní, a další přírodě blízká opatření, která jsou v souladu s vládou schválenou koncepcí boje proti suchu.