Státní púozemkový úřad České republiky 2018-09-20T00:00:00+02:00 admin webadmins@spucr.cz http://www.spucr.cz/ Státní pozemkový úřad se dlouhodobě zapojuje do boje se suchem http://www.spucr.cz/aktuality/statni-pozemkovy-urad-se-dlouhodobe-zapojuje-do-boje-se-suchem.html 2018-09-20T00:00:00+02:00 Praha, 20. září 2018 – V rámci pozemkových úprav Státní pozemkový úřad doposud zrealizoval vodohospodářská opatření na ploše cca 558 ha a protierozní opatření na přibližně 771 ha. Jen v roce 2017 byla v pozemkových úpravách vybudována vodohospodářská opatření na ploše téměř 89 ha. Na tyto realizace vynaložil Státní pozemkový úřad více než 210 milionů korun. Startuje další ročník soutěže Žít krajinou http://www.spucr.cz/aktuality/startuje-dalsi-rocnik-souteze-zit-krajinou.html 2018-09-17T00:00:00+02:00 Praha, 17. září 2018 – Dne 17. září 2018 byl zahájen 12. ročník soutěže Žít krajinou, kterou pořádá Státní pozemkový úřad za účelem ocenit a představit veřejnosti nejkvalitnější realizovaná opatření navrhovaná v pozemkových úpravách. Soutěž podporuje projekty, které svým charakterem splňují požadavky na celkové řešení krajiny nebo její části. Oznámení o částečném omezení provozu Pobočky Hodonín http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-castecnem-omezeni-provozu-pobocky-hodonin.html 2018-09-07T00:00:00+02:00 Z důvodu stěhování a vybudování nové strukturované kabeláže bude ve dnech 10.9. až 21.9.2018 částečně omezen provoz Pobočky Hodonín (KPÚ pro Jihomoravský kraj). Oznámení o částečném omezení provozu Pobočky Přerov http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-castecnem-omezeni-provozu-pobocky-prerov.html 2018-09-03T00:00:00+02:00 Z důvodu plánované rekonstrukce elektroinstalace bude ve dnech 6.9. až 11.9.2018 částečně omezen provoz Pobočky Přerov (KPÚ pro Olomoucký kraj). Zkoušky odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav 2018 http://www.spucr.cz/aktuality/zkousky-odborne-zpusobilosti-k-projektovani-pozemkovych-uprav-2018.html 2018-08-30T00:00:00+02:00 Zkoušky odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav 2018 http://www.spucr.cz/akce/zkousky-odborne-zpusobilosti-k-projektovani-pozemkovych-uprav-2018.html 2018-08-30T00:00:00+02:00 Oznámení o přerušení provozu Pobočky Třebíč (KPÚ pro Kraj Vysočina) http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-preruseni-provozu-pobocky-trebic-kpu-pro-kraj-vysocina.html 2018-07-16T00:00:00+02:00 Z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektrické energie bude ve středu 18. 7. 2018 přerušen provoz na Pobočce Třebíč (KPÚ pro Kraj Vysočina). Oznámení o přerušení provozu Pobočky Blansko (KPÚ pro Jihomoravský kraj) http://www.spucr.cz/aktuality/oznameni-o-preruseni-provozu-pobocky-blansko-kpu-pro-jihomoravsky-kraj.html 2018-07-16T00:00:00+02:00 Z důvodu přerušení dodávky pitné vody bude v pondělí 16. 7. 2018 od 14 hod. přerušen provoz na Pobočce Blansko (KPÚ pro Jihomoravský kraj). Upozornění pro restituenty http://www.spucr.cz/aktuality/upozorneni-pro-restituenty-1.html 2018-07-02T00:00:00+02:00 Výzva k podání návrhu - Komorní Lhotka http://www.spucr.cz/aktuality/vyzva-k-podani-navrhu-komorni-lhotka.html 2018-06-14T00:00:00+02:00