Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Protikorupční strategie

Jaké jednání označujeme za korupční?

Korupce (latinsky corrumpere = kazit, oslabit, znetvořit, podplatit) je v prostředí veřejné správy České republiky zpravidla vnímána jako úplatkářství, obecně je chápána jako zneužívání pravomoci osobami ve veřejných funkcích, které směřuje k získání nepatřičných výhod za účelem soukromého obohacení. Vedle úplatkářství patří k hlavním formám korupce i nepotismus a klientelismus. Korupci chápeme jako slib, nabídku, poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupcí nazýváme také žádost o úplatek a přijetí úplatku.

Postih korupčního jednání upravuje zejména zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a to v § 331 – Přijetí úplatku, § 332 – Podplacení a § 333 – Nepřímé úplatkářství.
Kromě úplatkářství je v trestním zákoníku zakotveno několik dalších skutkových podstat trestných činů, které definují korupční jednání.

Veškerá podání mající charakter korupce se směřují na e-mailovou adresu korupce@spucr.cz

Oznámení možného protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů lze prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému učinit ZDE.

Přečteno: 5626x