Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Protikorupční strategie

Jaké jednání označujeme za korupční?

Korupce (latinsky corrumpere = kazit, oslabit, znetvořit, podplatit) je v prostředí veřejné správy České republiky zpravidla vnímána jako úplatkářství, obecně je chápána jako zneužívání pravomoci osobami ve veřejných funkcích, které směřuje k získání nepatřičných výhod za účelem soukromého obohacení.
Vedle úplatkářství patří k hlavním formám korupce i nepotismus a klientelismus.
Korupci chápeme jako slib, nabídku, poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupcí nazýváme také žádost o úplatek a přijetí úplatku.

Postih korupčního jednání upravuje zejména zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a to v § 331 – Přijetí úplatku, § 332 – Podplacení a § 333 – Nepřímé úplatkářství.
Kromě úplatkářství je v trestním zákoníku zakotveno několik dalších skutkových podstat trestných činů, které definují korupční jednání.

 

Korupční jednání lze anonymně ohlásit prostřednictvím schránky pro příjem oznámení, která je umístěna v budově ústředí Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

Pro případ oznámení korupce ve spojitosti se státním zaměstnancem je určena e-mailová adresa: oznameni@spucr.cz.

Veškerá ostatní podání mající charakter korupce se směřují na e-mailovou adresu korupce@spucr.cz.


Více k příjmu oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání naleznete zde

Přečteno: 3794x