Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Obecné

1. Název

Státní pozemkový úřad

2. Důvod a způsob založení

Působnost je stanovena zákony:

Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu,

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (zákon o půdě),

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech,

Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,

Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

 

Doklad o zřízení a Změna č.  Doklad o zřízení SPÚ

 

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Ústředí: Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov, 130 00

Krajské pozemkové úřady a jejich pobočky 

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Ústředí: Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov, 130 00

Krajské pozemkové úřady a jejich pobočky 

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Ústředí: Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov, 130 00

Krajské pozemkové úřady a jejich pobočky 

4.3. Úřední hodiny ústředí i krajských pozemkových úřadů a jejich poboček

Pondělí: 8:00 - 17:00 
Středa: 8:00 - 17:00

4.4. Telefonní čísla

Ústředí: Telefon: +420 729 922 111

Krajské pozemkové úřady a jejich pobočky 

4.5. Adresa internetové stránky

http://www.spucr.cz/

Návod k Výměnnému úložišti SPÚ pro externí subjekty.

4.6. Adresa podatelny

Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov, 130 00

Informace o přijímaných nosičích dat. 

4.7 Elektronická adresa podatelny

epodatelna@spucr.cz 

5. Případné platby lze poukázat 

Účty SPÚ, kontaktní informace.

5. IČ

01312774

6. DIČ

CZ01312774

Přečteno: 6321x