Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Povinně zveřejňované informace

1. Název

Státní pozemkový úřad

2. Důvod a způsob založení

Působnost je stanovena zákony:

Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu,

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (zákon o půdě),

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech,

Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,

Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

3. Organizační struktura

Ústřední ředitel, ústředí, krajské pozemkové úřady a jejich pobočky.

4. Kontaktní spojení

Ústředí: Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov, 130 00

Krajské pozemkové úřady a jejich pobočky

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Ústředí: Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov, 130 00

Krajské pozemkové úřady a jejich pobočky

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Ústředí: Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov, 130 00

Krajské pozemkové úřady a jejich pobočky

4.3. Úřední hodiny ústředí i krajských pozemkových úřadů a jejich poboček

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

4.4. Telefonní čísla

Ústředí: Telefon: 729 922 111

Krajské pozemkové úřady a jejich pobočky

4.5. Adresa internetové stránky

http://www.spucr.cz/

4.6. Adresa e-podatelny

epodatelna@spucr.cz

5. IČ

01312774

6. DIČ

CZ01312774

7. Dokumenty

7.1. Seznamy hlavních dokumentů

Na webových stránkách v kategorii: Dokumenty ke stažení
https://www.spucr.cz/dokumenty-ke-stazeni

8. Žádosti o informace

Na webových stránkách v kategorii: Dotazy a připomínky
https://www.spucr.cz/napiste-nam

nebo
Zasláním elektronickou poštou na epodatelna@spucr.cz

nebo
Zasláním poštou na adresu uvedenou v bodě 4.1

9. Příjem žádostí a dalších podání

Podatelny ústředí a další organizačních jednotek

elektronicky na e-mailovou adresu stiznosti@spucr.cz

10. Formuláře

Na webových stránkách v kategorii: Dokumenty ke stažení
https://www.spucr.cz/dokumenty-ke-stazeni

11. Předpisy

11.1. Nejdůležitější používané předpisy

viz bod 2

12.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Na webových stránkách v kategorii: Dokumenty ke stažení
https://www.spucr.cz/dokumenty-ke-stazeni

13. Úhrady za poskytování informací

sazebník úhrad za poskytnutí informace

Přečteno: 25186x