Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Archiv PF ČR

Pozemkový fond ČR začíná vypořádávat spoluvlastnické podíly k nemovitostem

Jedním z hlavních úkolů Pozemkového fondu ČR do roku 2012 je i vypořádání spoluvlastnických podílů státu k půdě. V celé České republice se to týká celkem 15 423 pozemků o celkové výměře zhruba 9 tisíc hektarů. Pozemkový fond ČR začal postupně oslovovat konkrétní spoluvlastníky nemovitostí s návrhem na možné vypořádání....

Pozemkový fond ČR povolil v roce 2010 odklady splátek kupní ceny za privatizovaný majetek ve výši 27 miliónů korun

Pozemkový fond ČR může prodloužit termín splatnosti splátek kupní ceny u smluv uzavíraných podle zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V loňském roce vyšel fond svým klientům vstříc a odložil splátky celkem 64 žadatelům, a to v celkové výši 27 446 834 korun....

Pozemkový fond ČR splnil v roce 2010 všechny své hlavní úkoly, mezi ně patřilo i odstátnění půdy

Pozemkový fond ČR i v roce 2010 kladl velký důraz na odstátňování zemědělských pozemků podle zákona o prodeji půdy. Podle tohoto zákona bylo v uplynulém roce uzavřeno celkem 13 815 smluv, kterými bylo na nabyvatele převedeno 31 tisíc hektarů půdy za kupní cenu 2,1 miliard korun....

Pozemkový fond ČR v rámci transformačního procesu slučuje další odloučená pracoviště

Proces transformace Pozemkového fondu ČR, který začal v březnu 2008, i nadále pokračuje. Jeho hlavním cílem je optimalizace počtu odloučených pracovišť, přičemž konečným výsledkem bude vytvoření 14 krajských pracovišť, která budou vykonávat zbylou agendu Pozemkového fondu ČR v regionech. K 31. prosinci 2010 proto dochází k dalšímu sloučení odloučených pracovišť, a to v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Teplicích, Liberci, Hradci Králové, Chrudimi, Jihlavě, Brně, Olomouci, Jihlavě a Zlíně....

Pozemkový fond ČR daruje nepotřebný nábytek obci Boršov

Pozemkový fond ČR bezúplatně poskytne obci Boršov (kraj Vysočina) vyřazený nábytek pro potřeby místního obecního úřadu....

Pozemkový fond ČR převedl v roce 2010 obcím 2284 pozemků

Pozemkový fond ČR bezúplatně převedl v roce 2010 do vlastnictví obcí celkem 2284 pozemků o výměře 481,3 hektarů. Od roku 1999 bylo bezúplatně převedeno už zhruba 26 974 pozemků o celkové výměře 7 488,1 hektarů....

Pozemkový fond ČR financuje pozemkové úpravy

Zákonem přijatá změna umožňuje Pozemkovému fondu ČR už od dubna 2010 poskytovat finanční prostředky na pozemkové úpravy, a to bez jakéhokoliv omezení. Do té doby mohl fond použít své finance pouze na pozemkové úpravy v okresech s nedokončeným přídělovým a scelovacím řízením. Proto se částka peněz z rozpočtu Pozemkového fondu ČR na pozemkové úpravy za letošní rok vyšplhá na rekordních 393 mil. Kč....

Vláda ČR schválila rozpočet Pozemkového fondu ČR na rok 2011

Vláda na svém úterním jednání schválila rozpočet Pozemkového fondu ČR pro rok 2011. Definitivní podobu rozpočtu však určí teprve Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Rozpočet Pozemkového fondu ČR počítá s objemem příjmů ve výši 1 658,0 mil. Kč a výdaji 1 629,3 mil. Kč. Výsledek finanční bilance za rok 2011 je přebytek ve výši 28,7 mil. Kč....

Pozemkový fond ČR schválil žádost o dodatečné povolení a kolaudaci stavby

Pozemkový fond ČR schválil dodatečné povolení stavby nadnárodní cyklostezky Praha – Drážďany. Nová trať pro cyklisty bude stát 73,5 mil. Kč a peníze na její vybudování půjdou z evropských fondů....

Pozemkový fond ČR spustil nové webové stránky

Pozemkový fond ČR spustil nové webové stránky, které jsou graficky i uživatelsky daleko více propracovanější a přehlednější než původní. Kromě toho mohou nyní klienti fondu využívat na internetu i řadu nových služeb....