Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Pozemkový fond ČR povolil v roce 2010 odklady splátek kupní ceny za privatizovaný majetek ve výši 27 miliónů korun

Pozemkový fond ČR může prodloužit termín splatnosti splátek kupní ceny u smluv uzavíraných podle zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V loňském roce vyšel fond svým klientům vstříc a odložil splátky celkem 64 žadatelům, a to v celkové výši 27 446 834 korun.

Praha, 04. 02. 2011 – Pozemkový fond ČR v rámci svých pravomocí vychází vstříc zemědělcům, kteří se ocitnou v tíživé finanční situaci a každoročně umožňuje odklady pravidelných ročních splátek stanovených k 31. říjnu každého roku, a to během splátkového kalendáře stanoveného kupní smlouvou, nebo jejími dodatky (většinou se jedná o 30leté splátky). Pozemkovému fondu ČR toto umožňuje zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby (č. 92/1991 Sb.).

V roce 2010 Pozemkový fond ČR vyhověl žádostem jeho 64 klientů a odložil jim splátky o 6 měsíců. Celková částka dosáhla výše 27 446 834 korun. O prodloužení termínu splatnosti splátek kupní ceny může požádat klient Pozemkového fondu ČR, který není ke dni podání písemné žádosti v prodlení s plněním svých závazků vůči fondu. Pozemkový fond ČR ovšem není oprávněn splátky kupní ceny promíjet.  

Pozemkový fond ČR zajišťuje správu zemědělských nemovitostí, upravuje vlastnické vztahy k půdě a jinému zemědělskému majetku, nebo také poskytuje náhrady oprávněným osobám.              Pozemkový fond ČR není organizací, která je napojena na státní rozpočet, ale má své vlastní příjmy. Kromě toho obhospodařuje také církevní majetek a státní rezervy pro dopravní stavby či chráněná území.

 

Lubomíra Černá

Tisková mluvčí

Pozemkový fond ČR

Husinecká 1024/11a

130 00 Praha 3

Tel.: +420 296 164 305

>GSM: +420 602 608 068

E-mail: l.cerna1@pfcr.cz