Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

2019

V Jevišovce pomáhají nová protierozní opatření

Jevišovka, 3. prosince 2019 – Státní pozemkový úřad (SPÚ), Pobočka Břeclav dokončil rekonstrukci účelové komunikace v k. ú. Jevišovka včetně výstavby protierozních opatření a náhradní výsadby zeleně. Řešené území zarostlé náletovými dřevinami získalo za dva měsíce novou zpevněnou cestu s odvodňovacím betonovým žlabem a šesti protierozními zdržemi na zachycení splavenin a povrchové vody převážně z přívalových srážek. Náletové dřeviny nahradilo 360 listnatých i ovocných stromů a 1560 keřů. Projekt za více než 10 milionů korun pomohl zpřístupnit zemědělské pozemky a díky protierozním opatřením chrání před smyvem půdy, který často v tomto místě ohrožoval bezpečnost na silnici II/414. Stavbu si přijel prohlédnout i senátor a starosta obce Mikulov Rostislav Koštial....

Státní pozemkový úřad obdržel ocenění v Národní ceně kvality

Praha, 27. listopadu 2019 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) v letošním roce boduje. Po ocenění za nejlepšího hospodáře roku obdržel další prestižní cenu. V úterý 26. listopadu převzal ústřední ředitel Martin Vrba společně s vedoucí své kanceláře Janou Bártovou certifikát Národní ceny kvality v programu Excelence....

Ve Zvoli u Zábřehu mají novou polní cestu i protierozní retenční nádrž

Praha, 31. října 2019 - Ve Zvoli na Šumpersku dokončil Státní pozemkový úřad (SPÚ) stavbu hlavní polní cesty s devatenácti sjezdy pro zpřístupnění pozemků a protierozní retenční nádrž s drátokamennými přehrážkami pro zadržení a zploštění případné povodňové vlny. Investici v celkové hodnotě bezmála dvaceti milionů korun převezme po kolaudaci do svého vlastnictví a následné správy obec Zvole....

Zástupci Státního pozemkového úřadu představili svoji práci na konferenci Jak sjednotit slovenskou půdu

Bratislava, 4. října 2019– Téma jak vyřešit rozdrobenost slovenské půdy je klíčovou agendou všech slovenských institucí napříč celým agrosektorem. Vyplynulo to ze včerejší konference Jak sjednotit slovenskou půdu, kterou pořádal Slovenský pozemkový fond ve spolupráci se Slovenskou zemědělskou univerzitou. Velkou pomoc v řešení očekávají lídři právě od pozemkových úprav. Zkušenosti z Česka představila účastníkům konference ředitelka Odboru pozemkových úprav Jaroslava Doubravová, za kulatý stůl se k diskuzi se slovenskými kolegy posadil ústřední ředitel SPÚ Martin Vrba....

Státní pozemkový úřad obdržel titul nejlepšího hospodáře roku

Praha, 26. září 2019 – Jak hospodárně a férově soutěží stát veřejné zakázky? Vysvědčení úřadům vystavili dnes na konferenci OTIDEA ekonomové z Univerzity Karlovy, kteří na webu zindex.cz poměřují všechny veřejné zakázky za poslední tři roky. Hlavní cenu v podobě sochy „Neplejtváka“ obdržel z rukou podporovatele projektu Radima Jančury ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu Martin Vrba. Z menších úřadů pak nejlépe hospodařila Agentura ochrany přírody a krajiny. Mezi ministerstvy se nejlépe umístil Úřad vlády na sdíleném třetím místě....

Státní pozemkový úřad na výstavě Země živitelka

Praha, 19. srpna 2019 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) představí svoji činnost na mezinárodním agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Letošní ročník se koná ve dnech 22. - 27. srpna 2019. Návštěvníky seznámíme s činností úřadu, poradíme, jak postupovat například při směnách pozemků, nahlášení erozní událost na zemědělské půdě nebo například vysvětlíme, co vše obnáší proces pozemkových úprav....

Nahlášené erozní události nově putují i k zástupcům samospráv

Praha, 9. července 2019 – Vodní eroze je jedním z nejrozšířenějších procesů poškozujících a znehodnocujících naši zemědělskou půdu a následně může být i příčinou dalších negativních následků spojených s extrémními projevy počasí. Bohužel mnoho případů eroze si způsobujeme sami špatným hospodařením. Pro snížení negativních dopadů eroze zemědělské půdy je proto třeba dbát na správnou zemědělskou praxi. Webový portál Monitoringu eroze zemědělské půdy pomáhá mapovat stav pozemků v celé České republice. Díky tomu lze v postižených lokalitách zpřísnit pravidla hospodaření, kterými je podmíněno vyplácení zemědělských dotací. Zapojit se do monitorování může každý!...

Neobyčejný příběh obyčejného mokřadu, příběh naší krajiny…

Praha, 7. června 2019 – V místě kde má krajina možnost zadržet vodu, překypuje pestrostí rostlin i živočichů. Dostatek vody v krajině také výrazně napomáhá produkci biomasy (přírůstku zelených rostlin), ta v parném létě aktivně odpařuje vodu a ochlazuje tím své okolí. Krajina s dostatkem vody se proto umí lépe vyrovnat s teplotními extrémy. Jedním z úkolů Státního pozemkového úřadu (SPÚ) je pomáhat vracet vodu do zemědělsky intenzivně využívané krajiny, a to díky pozemkovým úpravám a následné realizaci navržených opatření. Projektanty realizací vybíráme velmi pečlivě. Tím nejlepším projektantem ale bývá příroda sama. Vyslechněte si jeden neobyčejný příběh obyčejného mokřadu, příběh naší krajiny…...

Sucho trápí Česko už pátým rokem. Lépe hospodařit s vodou budeme muset všichni

Praha, 25. dubna 2019 – Tři desítky zástupců devíti institucí zabývajících se problematikou sucha a nedostatkem vody se sešly včera v sídle Státního pozemkového úřadu, aby společně zhodnotily dosavadní vývoj včetně možných dopadů klimatických změn a navrhly opatření pro zmírnění zejména zemědělského sucha očekávaného v letošním roce. Suché epizody posledních let ale nelze primárně přičítat jen zemědělské činnosti, jsou důsledkem měnícího se klimatu a jeho přirozené variability. Proto je třeba, aby se do lepšího hospodaření s vodou zapojil každý z nás....

Do vodní nádrže na Sabatzerově potoce již natéká voda

Bořislav, 16. dubna 2019 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) buduje v katastrálním území obce Bořislav v rámci komplexních pozemkových úprav dvě vodní nádrže, suchý poldr, sedm přístupových cest a stezku a také odpočinkovou plochu s výraznou krajinotvornou funkcí. Projekt za více jak 25 milionů korun má být oficiálně dokončen na konci září letošního roku....