Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Aktuality

Omezení provozu Pobočka Znojmo

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 8. 9. 2023 bude omezen provoz Pobočky Znojmo. Z provozních důvodů bude Pobočka otevřena do 12:00h.    V případě, že se chystáte pracoviště navštívit, doporučujeme si ověřit telefonicky dostupnost na konkrétním pracovišti....

Pohled zpátky: Země živitelka 2023

Praha, 5. září 2023 – Je to přesně týden, co skončil mezinárodním agrosalon Země živitelka v Českých Budějovicích, kde opět po roce Státní pozemkový úřad (SPÚ) představil své činnosti. Letošní ročník, který se konal ve dnech 24. - 29. srpna nesl podtitul "Na cestě k udržitelnosti"....

Manuál pro obce a vlastníky pozemků 2023

V rámci mezinárodního agrosalonu Země živitelka 2023, který probíhal v Českých Budějovicích ve dnech 24. - 29. srpna, Státní pozemkový úřad (SPÚ) představil novou brožuru Manuál pro obce a vlastníky pozemků....

Ministr Výborný: Na zemědělce dopadá více změn najednou, s úpravou pachtovného za zemědělskou půdu proto začneme až v příštím roce

Tisková zpráva — Vyšší cena za pacht státní zemědělské půdy se bude prozatím týkat jen nově uzavíraných smluv Státního pozemkového úřadu (SPÚ). Aktualizace stávajících zhruba 13 000 smluv začne později, až v průběhu příštího roku. Dohodl se na tom ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) s ředitelem SPÚ Martinem Vrbou....

Jak to bude s převody nemovitostí nedostatečně identifikovaných vlastníků

Státní pozemkový úřad (SPÚ) bude od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) přebírat pozemky dosud zapsané na neznámého nebo nedostatečně identifikovaného vlastníka, které tvoří zemědělský půdní fond, čímž je myšlena orná půda, vinice, chmelnice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty. V celkovém objemu se jedná o cca 95 000 pozemků s výměrou téměř 25 000 ha, respektive 20 000 ha, při zohlednění spoluvlastnických podílů. V případě zemědělské půdy pak bude SPÚ nejprve zjišťovat osobu případného uživatele, přičemž požadovat náhradu za užívání pozemků po něm bude pouze od 1. ledna 2024, kdy k pozemkům do té doby vedených na nedostatečně identifikovaného vlastníka vznikne držba státu....

Pobočka Přerov prezentovala svoji činnost v rámci konference WASWAC

Státní pozemkový úřad (SPÚ), respektive Pobočka Přerov v rámci konference „Adaptační strategie pro ochranu půdy a vody v měnícím se světě“, která se konala ve dnech 19. - 23. 6. 2023 v Olomouci, měla možnost připravit a realizovat dne 22. 6. 2023 exkurzi pro účastníky této konference....

Státní pozemkový úřad na odborné komisi Rady Olomouckého kraje

Na půdě Krajského úřadu Olomouckého kraje proběhlo 20. 6. 2023 zasedání „Komise pro rozvoj venkova a zemědělství Rady Olomouckého kraje“. Na toto jednání byli pozváni zástupci Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, protože v programu jednání komise byl zařazen i bod „Realizace pozemkových úprav v Olomouckém kraji“....

Metodické materiály k územní studii krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, připravilo ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, odborem adaptace na změnu klimatu a se Státním pozemkovým úřadem, odborem pozemkových úprav, dva materiály k územním studiím krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností: aktualizaci metodického pokynu Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností a Příručku k procesu zadání, zpracování a implementace územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností....

Druhé místo pro vodní nádrž a mokřad Slavičky

Polná, 12. června 2023 – Realizace Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Malá vodní nádrž včetně tůně a mokřadu v k. ú. Slavičky se umístila na krásném 2. místě v rámci sms hlasování veřejnosti v soutěži Stavba roku Kraje Vysočina 2022, jehož slavnostní vyhlášení proběhlo 12. června v Polné....

Konference: Ochrana půdy v nových legislativních podmínkách

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy, z. s., Státním pozemkovým úřadem, Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy v. v. i....