Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Aktuality

Omezení provozu Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Dovolujeme si Vás informovat, že ve čtvrtek 6. 6. 2024 bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie v čase 7:30 - 14:00 omezen provoz Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj. Fyzický provoz podatelny bude zajištěn....

Stavba roku Kraje Vysočina: hlasujte pro projekt Malá vodní nádrž Dobroslava ve veřejném hlasování

Státní pozemkový úřad (SPÚ), Pobočka Pobočka Pelhřimov přihlásila realizaci Malá vodní nádrž Dobroslava a polní cesta se svodným příkopem v k.ú. Těchobuz do soutěže Stavba Kraje Vysočina roku 2023....

Exkurzi na téma zadržení vody v krajině uspořádal SPÚ a ČMKPÚ v Olomouckém kraji

Dne 14.5.2024 uspořádala Českomoravská komora pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ) ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem (SPÚ), KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc a dotčenými obcemi exkurzi na téma „Zadržení vody v krajině, realizace prvků PSZ nejen z prostředků SPÚ, ale i za přispění obcí a dalších spolků“. Exkurze proběhla na realizacích v okrese Olomouc, a to v obcích Senice na Hané, Loučany a Příkazy. Exkurze se zúčastnili zejména zástupci Univerzity Palackého v Olomouci, Krajského úřadu Olomouckého kraje, Magistrátu města Olomouc, katastrálního úřadu, ústředí SPÚ, několika krajských pozemkových úřadů a jejich poboček, a dále starostové obcí....

Biokoridor v Šakvicích pomůže místní krajině

Státní pozemkový úřad (SPÚ) - pobočka Břeclav úspěšně dokončil projekt zaměřený na posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny v obci Šakvice. Tento projekt si klade za cíl ochranu přírody a krajiny, zvýšení ekologické stability území a kompenzaci nežádoucích změn v krajině....

Oznámení o vložení nové nabídky do Nabídky pronájmu domů a bytů k bydlení

Na webových stránkách byla vložena nová nabídka typu Nabídky pronájmu domů a bytů k bydlení, která je dostupná od 16.05.2024...

Vodní nádrže Habartice zaznamenaly úspěch v soutěži Stavba roku Libereckého kraje 2024

Liberec, 15. května 2024 – Realizace Vodní nádrže Habartice, která vznikla díky liberecké pobočce Státního pozemkového úřadu (SPÚ) oslnila v letošním ročníku Soutěže Karla Hubáčka - Stavba roku Libereckého kraje 2024. Ocenění, které získala za 2. místo ve veřejném hlasování a nominaci do TOP 3 v kategorii Veřejné stavby a krajina, převzal ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj Bohuslav Kabátek. Slavnostní vyhlášení se konalo 14. května v kulturním domě ve Cvikově....

Seminář pro starostky a starosty Zlínského kraje

První dubnový týden, konkrétně dne 3. 4. 2024, uspořádal Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj („KPÚ“) ve spolupráci se svými zlínskými pobočkami v prostorách budovy Ministerstva zemědělství ve Zlíně seminář „CO JSOU POZEMKOVÉ ÚPRAVY“ s podtextem „Jak na ně? V čem vám může být Státní pozemkový úřad potřebný či prospěšný?“. Vyzváni k účasti byli všichni starostové obcí a měst Zlínského kraje, v jejichž katastrálních územích dosud neproběhly pozemkové úpravy a jejichž působení v zastupitelstvech obcí a měst se datuje od podzimu 2022....

Lokální biocentrum Tomíkovice: inovativní opatření pro životní prostředí

Státní pozemkový úřad (SPÚ) v Jeseníku společně se společností VZD Invest s.r.o. a dodavatelem STAVOS VIDĆE s.r.o. nedávno dokončili ambiciózní projekt v katastrálním území Tomíkovice. Tento projekt má za cíl ochránit životní prostředí a přizpůsobit krajinu novým podmínkám, které přináší klimatická změna. Hlavním záměrem projektu bylo zachytit vodu v krajině s dvojím cílem: posílit biodiverzitu a zvýšit ochranu proti erozi a povodním. Očekává se, že tato opatření přinesou také vylepšení vodního režimu a místních klimatických podmínek. Tato iniciativa představuje významný krok směrem k udržitelnějšímu a odolnějšímu prostředí, které lépe zvládne výzvy, jež přináší nevyzpytatelná povaha současného klimatického dění....

U Těchobuzi vznikla vodní nádrž Dobroslava nebo Dobrosláva…

Státní pozemkový úřad (SPÚ) pobočka Pelhřimov u obce Těchobuz nedávno dokončila ambiciózní projekt. Stavba malé vodní nádrže a polní cesty vychází z Plánu společných zařízení, který byl schválen sborem zástupců vlastníků již v roce 2008. Toto rozhodnutí, které získalo právní platnost, položilo základy pro zásadní změny v krajině. Hlavním úkolem bylo přizpůsobit krajinu novým podmínkám a zlepšit ochranu proti erozi a povodním. Díky tomu se očekává nejen zvýšení biodiverzity, ale i vylepšení vodního režimu a místních klimatických podmínek....

Studentská exkurze FŽP ČZU Praha na pobočce SPÚ v Nymburce

Praha, 9. května 2024 – Pobočka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) v Nymburce uspořádala odbornou terénní exkurzi pro studenty ve dnech 6. a 7. května. Do Nymburka zavítalo 47 studentů z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze, studujících obory KPÚ (Krajinné a pozemkové úpravy) a VK (Voda v krajině). Během dvoudenního programu měli možnost prozkoumat 21 projektů komplexních pozemkových úprav a 46 opatření z plánů společných zařízení....