Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Aktuality

Oznámení o vložení nové nabídky do Nabídky pronájmu domů a bytů k bydlení

Na webových stránkách byla vložena nová nabídka typu Nabídky pronájmu domů a bytů k bydlení, která je dostupná od 20.02.2024...

Státní pozemkový úřad představuje plán veřejných zakázek na rok 2024

Z důvodu transparentnosti postupu zadavatele a maximální otevřenosti pro potencionální dodavatele, se Státní pozemkový úřad (SPÚ) rozhodl, stejně jako v minulých letech, představit plán veřejných zakázek na kalendářní rok 2024, a to z oblasti pozemkových úprav (PÚ) a realizace plánu společných zařízení (PSZ)....

Předběžná tržní konzultace na zavedení dynamického nákupního systému k zadávání veřejných zakázek na zpracování dokumentace vodního díla

Praha, 9. února 2024 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) zahájil dne 8. 2. 2024 předběžnou tržní konzultaci (dále jen „PTK“) k zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) na zpracování dokumentace vodního díla. Požadovaným stavem je získání relevantních a objektivních informací potřebných pro optimální nastavení zadávacích podmínek....

V Děčíně si vychovávají budoucí talenty

Celkem 16 studentů Střední školy zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda se od listopadu 2023 do února 2024 vystřídalo na Pobočce Děčín v rámci své školní praxe....

Zaměstnanci SPÚ přispěli Samíkovi na terapie

Praha, 6. února 2024 – Svatava Maradová, ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu (SPÚ), předala počátkem února Barbaře Huckové, ředitelce Nadace Leontinka, výsledek zaměstnanecké sbírky. Charitativní sbírka byla uspořádána v třetím adventním týdnu zaměstnanci úřadu, kteří na ústředí v Praze mezi sebou vybrali 13 490 Kč....

Státní pozemkový úřad podporuje vznik a obnovu mokřadů

Praha, 2. února 2024 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) slaví Světový den mokřadů realizacemi vodohospodářských zařízení. Dlouhodobě přispívá ke zvýšení počtu obnovených nebo nově vytvořených mokřadů - v posledních pěti letech jich vybudoval 13. Hned dvě mokřadní realizace, které vznikly díky institutu pozemkových úprav v Prosiměřicích a v Rakvicích, se umístily na stupních vítězů v uplynulém 16. ročníku soutěže Žít krajinou....

Maradová: Budoucí podoba zemědělské krajiny závisí na dialogu všech zájmových skupin

Praha, 1. února 2024 – Svatava Maradová, ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu (SPÚ), přivítala účastníky semináře Zemědělská krajina: spolupráce při tvorbě a užívání, který proběhl ve středu 31. ledna na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na Albertově. Všichni přítomní se shodli, že tvorba a budoucí podoba zemědělské krajiny závisí na dialogu všech zájmových skupin....

Péče o vysázený větrolam v k. ú. Všehrdy se chýlí ke konci

Při větrném počasí je třeba eliminovat větrnou erozi, čehož lze docílit výsadbou větrolamů. Tyto jsou důležitým prvkem územního systému ekologické stability z důvodu ochrany a migrace zvěře přes velké lány zemědělské půdy. Státní pozemkový úřad (SPÚ), Pobočka Chomutov zajišťuje skrze zhotovitele pěstební péči u již vysazeného větrolamu v k.ú. Všehrdy (okres Chomutov). Následná pěstební péče je 3-letá a rok 2024 je pro následnou péči rokem posledním....

Informace o konání úvodního jednání pro komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sedčice a části k. ú. Žabokliky

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách (KoPÚ) v k. ú. Sedčice a části k. ú. Žabokliky....

Seminář Zemědělská krajina: spolupráce při tvorbě a užívání

Přijměte pozvání na seminář, jehož základním cílem je formulovat podmínky pro smysluplnou spolupráci tří profesních skupin, které utvářejí podobu zemědělské krajiny v ČR, tedy tvůrců územních plánů, realizátorů pozemkových úprav a zemědělských hospodářů. Akci spolu s Asociací soukromého zemědělství ČR pořádají Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR a Českomoravská komora pro pozemkové úpravy a proběhne ve středu 31. ledna 2024 na Přírodovědecké fakultě UK. Záštitu akci udělili ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, Ministerstvo životního prostředí a Státní pozemkový úřad. Úvodního slova se ujme i Svatava Maradová, ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu (SPÚ)....