Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Aktuality

Prodloužení doby trvání zavedeného DNS týkajícího se údržeb melioračních staveb

Státní pozemkový úřad (SPÚ) informuje dodavatele zařazené do zavedeného dynamického nákupního systému na zadávání veřejných zakázek, týkajících se údržeb melioračních staveb ve správě SPÚ (dále jen DNS) a případné nové zájemce o zařazení do DNS, že dne 19. 12. 2023 byla prodloužena doba jeho trvání....

Nové biokoridory a větrolam v k. ú. Libořice a Železná u Libořic

Pobočka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) v Lounech ukončila realizaci biokoridorů LK1, LK2 a větrolamu TEO1 v k. ú. Libořice a Železná u Libořic včetně výsadby zeleně....

V Kozlech u Loun vznikla cesta i s biokoridorem

Pobočka Státního pozemkového úřadu Louny ukončila realizaci polní cesty HPC 3 v k. ú. Kozly u Loun včetně lokálního biokoridoru a interakčních prvků podél cesty....

Tůně, cesta a příkopy pomáhají s vodou v Milčevsi a Železné u Libořic

Státní pozemkový úřad (SPÚ) pobočka Louny ukončila realizaci společných zařízení v k. ú. Milčeves a Železná u Libořic včetně výsadby zeleně. Přesněji se jedná o polní cestu s příkopem, dvěma tůněmi a svodným příkopem....

SPÚ představil své plány na zasedání Představenstva Českomoravské komory pro pozemkové úpravy

Michal Gebhart, ředitel Sekce krajinotvorby Státního pozemkového úřadu (SPÚ), se v úterý 8.1.2024 z pověření ústřední ředitelky Svatavy Maradové zúčastnil jako host zasedání představenstva Českomoravské komory pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ) v Praze....

Konference PESTRÁ KRAJINA 2023

Asociace soukromého zemědělství ČR a Česká zemědělská univerzita v Praze vás srdečně zvou na 6. ročník konference PESTRÁ KRAJINA 2023, která se koná v úterý 23. ledna v aule České zemědělské univerzity v Praze. Úvodní slovo přednese i Ing. Svatava Maradová, ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu (SPÚ)....

Nová ředitelka SPÚ se ujala úřadu, chce zlepšit spolupráci s obcemi, hledat provozní úspory a otevřít diskuzi o financování pozemkových úprav

Praha, 2. ledna 2024 – Nová ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Svatava Maradová se dnes dopoledne ujala úřadu. Do funkce ji uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Mezi priority nové ředitelky patří užší spolupráce s obcemi, městy nebo zemědělci při realizaci pozemkových úprav, ale například i Ředitelstvím silnic a dálnic při přípravě veřejně prospěšných staveb. Chce také otevřít debatu nad novými možnostmi financování pozemkových úprav....

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

Přejeme vám hezké prožití večera splněných přání a svátků vánočních. Děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů. Současně se těšíme na další společnou spolupráci....

Novelizace zákona o dani z nemovitých věcí přináší změny pro pachtýře a nájemce

Praha, 20. prosince 2023 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) informuje, že od 1.1.2024 nabude účinnosti zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, jímž dojde mimo jiné i k novelizaci zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Poplatníkem daně z pozemků, staveb nebo jednotek u zdanitelné stavby, které jsou v příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad, bude vždy uživatel....

Státní pozemkový úřad zahájil nominace do Žít krajinou. Obce, firmy i vlastníci mohou soutěžit o nejlepší opatření v krajině.

Praha, 11. prosince 2023 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) oznamuje zahájení nominací do 17. ročníku prestižní soutěže Žít krajinou 2023. Od roku 2006 SPÚ ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ) pořádá tuto soutěž zaměřenou na realizace vznikající v rámci komplexních pozemkových úprav. Do soutěže se mohou přihlásit krajské pobočky SPÚ, projektanti, stavitelé, obce a vlastníci dokončených staveb v termínu do 29. února 2024. Přihlásit je možné jen ty projekty, které byly dokončeny nejpozději 31. prosince 2022. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v listopadu ve Valdštejnském paláci v Praze....