Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Ústecký

Inspirativní seminář ve Verneřicích

Dne 18. června 2024 se v Kulturním domě ve Verneřicích konal seminář, zaměřený na modrozelenou infrastrukturu v rámci pozemkových úprav. Tato akce, pořádaná Celostátní sítí pro venkov (CSV) ve spolupráci se Severočeskou pobočkou Českomoravské komory pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ) a Státním pozemkovým úřadem, pobočkou Děčín (SPÚ), přinesla bohatý program s odbornými přednáškami, diskusemi a praktickými ukázkami a přilákala 62 účastníků. Financování této akce zcela pokryla CSV....

Úvodní jednání pro KoPÚ v k. ú. Domoušice a části k. ú. Konětopy u Pnětluk

Pobočka Státního pozemkového úřadu v Lounech zahájila dne 12. 2. 2018 řízení o komplexních pozemkových úpravách (KoPÚ) v katastrálním území Domoušice a části k. ú. Konětopy u Pnětluk. Úvodní jednání se uskuteční dne 29. 4. 2024 ve 14:30 hodin v bývalé zasedací místnosti Obecního úřadu Domoušice, čp. 32....

Omezení provozu KPÚ Ústecký kraj 9. 4. 2024

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 9. 4. 2024 od 8:00 do 15:00 bude uzavřeno pracoviště Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj v Teplicích z důvodu odstávky vody.Podatelna bude tento den fungovat dle běžného provozu, případně je k dispozici poštovní schránka na budově....

Ústečané si mohou užívat další část cyklotrasy podél Bíliny

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, během léta až podzimu 2023 zrekonstruovala další část cyklotrasy č. 3071 v rámci realizace plánu společných zařízení, s názvem „Realizace PSZ Řehlovice, Stadice". Rekonstrukce se týkala hlavní polní cesty HC16 v katastrálním území Stadice a navazující vedlejší polní cesty C12 v katastrálním území Řehlovice, v celkové délce 1165 m. Novým povrchem obnovené polní cesty je kryt z asfaltového betonu, který rovněž navazuje na stávající místní komunikace. Tuto polní cestu mohou využívat nejen místní zemědělci, vlastníci přilehlých pozemků, obyvatelé blízkých obcí, turisté, ale potěší samozřejmě i cyklisty a je vhodná i pro in-line bruslaře....

Jak se v roce 2023 sázelo na Teplicku a Ústecku

Státní pozemkový úřad, Pobočka Teplice Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj pokračovala v roce 2023 v osazování vybraných lokalit. Přestože je spravované území „lesnatějšího charakteru“ byla ve výsledku výsadbami revitalizována většinou letitě zanedbaná místa, čímž se zhmotnil jejich potenciál pro podporu krajinotvorby především na území Českého středohoří a blízkého okolí. Současně vznikla příjemná místa pro trávení volného času v každém ročním období. V rámci šesti katastrálních územích okresů Teplice a Ústí nad Labem bylo uskutečněno 5 projektů výsadeb zejména ovocných druhů dřevin, které byly často doplněny doprovodnou výsadbou keřů či lesními druhy dřevin. Celkem bylo vysázeno 557 kusů stromů a 811 kusů keřů. Celkové náklady na výsadby činily 3 934 824,56 Kč bez DPH (4 761 137,22 Kč včetně DPH)....

V Děčíně si vychovávají budoucí talenty

Celkem 16 studentů Střední školy zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda se od listopadu 2023 do února 2024 vystřídalo na Pobočce Děčín v rámci své školní praxe....

Péče o vysázený větrolam v k. ú. Všehrdy se chýlí ke konci

Při větrném počasí je třeba eliminovat větrnou erozi, čehož lze docílit výsadbou větrolamů. Tyto jsou důležitým prvkem územního systému ekologické stability z důvodu ochrany a migrace zvěře přes velké lány zemědělské půdy. Státní pozemkový úřad (SPÚ), Pobočka Chomutov zajišťuje skrze zhotovitele pěstební péči u již vysazeného větrolamu v k.ú. Všehrdy (okres Chomutov). Následná pěstební péče je 3-letá a rok 2024 je pro následnou péči rokem posledním....

Informace o konání úvodního jednání pro komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sedčice a části k. ú. Žabokliky

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách (KoPÚ) v k. ú. Sedčice a části k. ú. Žabokliky....

Nové biokoridory a větrolam v k. ú. Libořice a Železná u Libořic

Pobočka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) v Lounech ukončila realizaci biokoridorů LK1, LK2 a větrolamu TEO1 v k. ú. Libořice a Železná u Libořic včetně výsadby zeleně....

V Kozlech u Loun vznikla cesta i s biokoridorem

Pobočka Státního pozemkového úřadu Louny ukončila realizaci polní cesty HPC 3 v k. ú. Kozly u Loun včetně lokálního biokoridoru a interakčních prvků podél cesty....