Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Ústecký

V Děčíně si vychovávají budoucí talenty

Celkem 16 studentů Střední školy zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda se od listopadu 2023 do února 2024 vystřídalo na Pobočce Děčín v rámci své školní praxe....

Péče o vysázený větrolam v k. ú. Všehrdy se chýlí ke konci

Při větrném počasí je třeba eliminovat větrnou erozi, čehož lze docílit výsadbou větrolamů. Tyto jsou důležitým prvkem územního systému ekologické stability z důvodu ochrany a migrace zvěře přes velké lány zemědělské půdy. Státní pozemkový úřad (SPÚ), Pobočka Chomutov zajišťuje skrze zhotovitele pěstební péči u již vysazeného větrolamu v k.ú. Všehrdy (okres Chomutov). Následná pěstební péče je 3-letá a rok 2024 je pro následnou péči rokem posledním....

Informace o konání úvodního jednání pro komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sedčice a části k. ú. Žabokliky

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách (KoPÚ) v k. ú. Sedčice a části k. ú. Žabokliky....

Nové biokoridory a větrolam v k. ú. Libořice a Železná u Libořic

Pobočka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) v Lounech ukončila realizaci biokoridorů LK1, LK2 a větrolamu TEO1 v k. ú. Libořice a Železná u Libořic včetně výsadby zeleně....

V Kozlech u Loun vznikla cesta i s biokoridorem

Pobočka Státního pozemkového úřadu Louny ukončila realizaci polní cesty HPC 3 v k. ú. Kozly u Loun včetně lokálního biokoridoru a interakčních prvků podél cesty....

Tůně, cesta a příkopy pomáhají s vodou v Milčevsi a Železné u Libořic

Státní pozemkový úřad (SPÚ) pobočka Louny ukončila realizaci společných zařízení v k. ú. Milčeves a Železná u Libořic včetně výsadby zeleně. Přesněji se jedná o polní cestu s příkopem, dvěma tůněmi a svodným příkopem....

U Vejprt vysadil SPÚ 18 nových náhradních stromů

Státní pozemkový úřad (SPÚ) při údržbě dřevin rostoucích mimo les, které souvisejí s výkonem správy nemovitostí u majetku ČR v příslušnosti hospodaření SPÚ provedl náhradní výsadbu stromů za vzniklou ekologickou újmu v k.ú. Vejprty v okrese Chomutov....

Spolupráce Pobočky Teplice se studenty

Pobočka Státního pozemkového úřadu v Tepliích již dlouhodobě spolupracuje se studenty, a to nejen se studenty vysokých škol např. s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně (UJEP), Českou zemědělskou univerzitou Praha (ČZU), ale také se studenty Střední odborné školy Litvínov (SCHOLA HUMANITAS). V letošním roce absolvovali stáž na pobočce 4 studenti. Po covidovém období se opět rozběhla dlouhodobě zavedená praxe – ukázat studentům výsledky činností pobočky v oblasti pozemkových úprav. V listopadu se této praktické ukázky zúčastnili studenti denního i dálkového studia fakulty životního prostředí UJEP předmětu Pozemkové úpravy vedeného Petrem Vráblíkem....

Exkurze studentů FŽP UJEP na Pobočce Děčín

V rámci spolupráce Státního pozemkového úřadu (SPÚ) s Fakultou životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (FŽP UJEP) proběhla dne 20. 10. 2023 exkurze studentů....

Omezení provozu KPÚ pro Ústecký kraj

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 3. 10. 2023 bude omezen provoz Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj v čase 8:00 - 15:00 z důvodu přerušení dodávky vody. Provoz podatelny zůstane zajištěn v běžných otvíracích hodinách....