Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Ústecký

Přednáška pro studenty a příklad dobré spolupráce

Dne 25. listopadu 2016 uspořádal Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice přednášku pro studenty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem....

III. Děčínský dialog o vodě přinesl informace o projektech řešících vodu v krajině

V  listopadu proběhl již III. Děčínský dialog o vodě s cílem upevnit spolupráci odborníků a poskytnout zpětnou vazbu s širokou veřejností i s jejími zástupci v rámci tématu (NE)SCHOPNOST PLOCHY ČR ZADRŽOVAT A ZPOMALOVAT CHOD SRÁŽKOVÉ VODY - Z POHLEDU MEZIROČNÍCH POSUNŮ....

Setkání pracovníků Povodí Ohře s pracovníky Státního pozemkového úřadu

26. října 2016 proběhla další koordinační porada pracovníků Povodí Ohře a pracovníků Státního pozemkového úřadu, jejímž cílem bylo zejména vyjasnění některých problémů vyplývajících ze vzájemné spolupráce v rámci komplexních pozemkových úprav....

Dokončení pozemkových úprav v Razicích včetně všech realizací

Pobočka Státního pozemkového úřadu v Teplicích dokončila v roce 2016 komplexní pozemkovou úpravu (KoPÚ) v katastrálním území Razice a Hetov, včetně všech realizací společných zařízení vyplývajících ze schváleného plánu společných zařízení. Komplexní pozemková úprava v k. ú. Razice, rozšířená o k....

Exkurze – Mokřady Jablonné

Pobočka Děčín měla možnost vyzkoušet prostředí mokřadů. Stalo se tak v rámci exkurze Mokřadů v Jablonném v Podještědí, kam zavítala za účelem prohloubení znalostí o revitalizaci krajiny a řešení sucha....

Studie odtokových poměrů Mnetěš a Vražkov

Pracovníci Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy představili v kulturním domě ve Vražkově návrhy ochranných opatření v zájmovém území obcí Vražkov a Mnetěš a jejich účinnost a vlivy na okolní krajinu při chystaných pozemkových úpravách....

Krajské město hostilo účastníky konference „Dotčené orgány v procesu pozemkových úprav a čerpání dotací z PRV“

V Ústeckém kraji byla v krásném prostředí Zámku Větruše navázána úzká spolupráce dotčených subjektů v procesu pozemkových úprav v rámci červnové konference....

Účast Pobočky Chomutov na setkání starostů obcí Chomutova

Dne 12. května 2016 se konalo v kulturním domě obce Blatno setkání starostů obcí Chomutovska. Na setkání pracovnice pobočky prezentovaly pozemkové úpravy jako jeden z nástrojů pro tvorbu a rozvoj venkovské krajiny....

Spolupráce Svazu měst a obcí a Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Spolupráce Státního pozemkového úřadu s obcemi a městy přináší zpětnou vazbu úřadu i starostům v oblasti komplexních pozemkových úprav. Starostové měst a obcí v Ústeckém kraji se o tom mohli přesvědčit na Krajském setkání, pořádaném Svazem měst a obcí, do jehož programu byl v letošním roce zařazen příspěvek o pozemkových úpravách Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj....

Regionální dokumentační komise pro Ústecký kraj

Regionální dokumentační komise (dále jen RDK) byly zřízeny za účelem zvýšení kvality zejména technického řešení pozemkových úprav prováděných ve smyslu zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů....