Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Ústecký

Společná zařízení v k. ú. Cítoliby

Realizace společného zařízení dle schváleného projektu KPÚ Zeměchy (řešena i část k. ú. Cítoliby)....

Realizace polních cest VC 8, VC 6 a VC 17 v k. ú. Sukorady

Po provedených komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Sukorady se podařilo SPÚ, Pobočce Litoměřice zrealizovat podle Plánu společných zařízení zpevnění tří polních cest....

Vodohospodářské opatření v k. ú. Rtyně nad Bílinou“

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký Kraj, Pobočka Teplice v rámci Programu rozvoje venkova dokončila v roce 2015 realizaci plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) Rtyně nad Bílinou s názvem „Vodohospodářské opatření Rtyně nad Bílinou“....

Zadání vodohospodářské studie Benešovsko, okres Děčín

V 1. polovině roku 2015 byly na základě žádostí vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy, zahájeny komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích:...

Realizace plánu společných zařízení v k. ú. Lysec

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Ústecký Kraj, Pobočka Teplice v rámci Programu rozvoje venkova dokončila v roce 2015 realizaci plánu společných zařízení KoPÚ Lysec s názvem „Výstavba a obnova polních cest Teplice - k. ú. Lysec“...

Informace k průběhu řízení – KPÚ pro Ústecký kraj k 31. 3. 2015

Informace k průběhu řízení ve věci zákonu č. 428/2012 Sb. (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi) – KPÚ pro Ústecký kraj k 31. 3. 2015...