Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Ústecký

Revitalizace Panské louky v k. ú. Jablonec u Libčevsi v okrese Louny

Revitalizace Panské louky v k. ú. Jablonec u Libčevsi byla realizována na parcele KN 527 o výměře 5 500 m2. Zrealizovaná opatření vycházejí z navrženého plánu společných zařízení schváleného v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Jablonec u Libčevsi. Revitalizace má krajinotvornou funkci a řeší technické opatření k retenci vody v krajině. Jedná se o novostavbu tří mělkých průtočných tůní s propojovacím korytem a se vsakovacím průlehem, doplněným výsadbou dřevin. Tůně s průlehem budou sloužit pro přirozené zachycení a vsakování vody v krajině....

Exkurze pro studenty ČZÚ 12. 11. 2021

V pátek 12. 11. 2021 se koná exkurze Terénní cvičení z předmětu Polní a lesní cesty pro studenty České zemědělské univerzity (ČZU). Akce se koná od 10:30 – 14:30 hod. v Děčíně. Navštívíme realizovaná opatření k.ú....

8. Děčínský dialog o vodě 30. 11. 2021

V pořadí již osmý ročník konference Děčínský dialog o vodě proběhne letos v úterý 30. listopadu v době od 14.00 do zhruba 17.00 hodin v prostorách Magistrátu města Děčín v ulici 28. října 2. Hlavním tématem budou Hydro-meteorologické dopady a další hrozby, protiopatření a inspirace. Akci, kterou organizuje Spolek Aquarius-Vodnář (SVA), podporují Státní pozemkový úřad - Pobočka Děčín a Magistrát města Děčín....

Dokončení další etapy polních cest v k. ú. Holedeč v k. ú. Stránky v okrese Louny

Státní pozemkový úřad (SPÚ) - Pobočka Louny oznámila ukončení realizace další etapy polních cest VPC 9 v k. ú. Holedeč a VPC 2 v k. ú. Stránky v okrese Louny dle schválených návrhů komplexních pozemkových úprav (KoPÚ)....

Úvodní jednání KoPÚ Blažim a části k. ú. Nehasice a Výškov u Počerad, KoPÚ Číňov, KoPÚ Břežany u Žatce, KoPÚ Nové Sedlo u Žatce

Proces pozemkových úprav (PÚ) umožňuje zánik pozemků a jejich nahrazení novými, racionálněji uspořádanými pozemky. Řízení o pozemkových úpravách zahajuje vždy pozemkový úřad. Může tak učinit na základě podaného požadavku nebo z vlastního posouzení....

Úvodní jednání Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Sušany

Katastrální území Sušany patří do územní správy obce Strupčice. Jedná se o krajinu z 90 % využívanou pro zemědělské konvenční hospodaření. Katastrální území se nalézá v okrese Chomutov, situováno mezi okresy Chomutov a Most, poblíž povrchového dolu Vršany. Tento důl vznikl propojením velkolomů Vršany a Jana Švermy. Stále má přes 300 milionů tun uhelných zásob, tudíž předpokládaná těžba je do roku 2052. Po vytěžení dolu je plánováno zatopení. Již v současné době jsou části dolu rekultivovány a osidlovány muflony....

Úvodní jednání Komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělu v k. ú. Skupice u Postoloprt

Dne 23. června 2021 proběhlo v zasedací místnosti Městského úřadu Postoloprty úvodní jednání Komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) s rekonstrukcí přídělu v k. ú. Skupice u Postoloprt. Skupice je zemědělská vesnice při řece Ohři, část města Postoloprty v okrese Louny. Původně ležela na břehu řeky, pro četné povodně však byla v 18. stol. přemístěna jižněji. Nachází se asi 2,5 km na jih od Postoloprt....

Obnova „Rybníka pod lesem“ v k. ú. Malměřice

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, v roce 2021 zrealizovala investiční akci Obnova stávajícího vodního díla – „Rybník pod lesem“ v k. ú. Malměřice, jako opatření k zadržování vody v krajině....

Registrace k jednání

Vážení klienti, vzhledem k přetrvávající epidemiologické situaci, omezení čekacích lhůt a eliminaci kumulace většího počtu osob na jednom místě, jsou od pondělí 17. května spuštěny rezervační formuláře na webu spucr.cz....

Úvodní jednání KoPÚ Bedřichův Světec, okres Most

Úvodní jednání KoPÚ Bedřichův Světec proběhlo dne 29. 9. 2020 v obecním domě čp. 28 v Bedřichově Světci. Komplexní pozemková úprava byla zahájena veřejnou vyhláškou dne 26. 3. 2015 na základě žádosti dvou vlastníků, kteří v dotčeném území vlastní nadpoloviční výměru zemědělské půdy. Výměra řešeného území je 276 ha. Jedná se o území, které je ze 70 % v CHKO České středohoří....