Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Ústecký

Realizace polních cest HPC 1 v k. ú. Kryry a HPC 3R v k. ú. Vroutek

Pobočka Louny zajistila v roce 2018 realizaci polních cest v k. ú. Kryry a Vroutek podle schválených návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Kryry a Vroutek. Obě polní cesty na sebe vzájemně navazují a propojují obě obce....

Výstavba a obnova polní cesty VPC7 v k. ú. Žichov

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, dokončila v roce 2000 komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Žichov. V rámci plánu společných zařízení bylo navrženo několik polních cest....

Polní cesty u Nových Kopist

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice zajistila v letech 2016 a 2017 realizaci polních cest v k.ú. Nové Kopisty. Polní cesty byly realizovány na základě schváleného plánu společných zařízení v k.ú. Terezín, Nové Kopisty....

Poděkování pobočce v Litoměřicích

Pobočka Litoměřice, KPÚ pro Ústecký kraj, zajistila opravu dvou sakrálních staveb v Obci Zahořany u Litoměřic. Samotné opravy probíhaly od října 2017 do dubna 2018 a následně byly opravené sakrální stavby předány Státnímu pozemkovému úřadu. V současné době probíhá kolaudační řízení....

Rekonstrukce polních cest v k. ú. Kryry a Vroutek

Pobočka Louny plánuje v roce 2018 realizaci polních cest v katastrálních územích Kryry a Vroutek podle schválených návrhů komplexních pozemkových úprav....

Úvodní jednání ke komplexním pozemkových úpravám v k. ú. Počedělice a části k. ú. Kystra, okr. Louny

Pozemkové úpravy v k. ú. Počedělice a části k. ú. Kystra byly zahájeny veřejnou vyhláškou dne 22. 1. 2016 v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 139/2002 Sb....

Boží muka odhalila tajemství

Pobočka Litoměřice zajistila v srpnu 2017 projektovou dokumentaci na opravy dvou sakrálních staveb v Zahořanech u Litoměřic. Jedna stavba je na základě zákona č. 20/1987Sb. o státní památkové péči, kulturní památkou....

Vodohospodářské opatření Žim-Záhoří

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, dokončila v roce 2012 komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Žim....

Případová studie Retenční schopnost krajiny v kontextu klimatické změny

Pobočka Děčín se dne 20. 2. 2018 zúčastnila dalšího workshopu s názvem „Retenční schopnost krajiny v oblasti Šluknovska", který pořádalo Technologické centrum Akademie věd České republiky....

Exkurze a přednáška o pozemkových úpravách na Teplicku

Dne 24. 11. 2017 uspořádal Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a s partnerem CSV Fakultou životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem celodenní exkurzi nejen pro studenty, ale i pro širší veřejnost....