Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Ústecký

Seminář Zkušenosti z PRV v krajinném plánování

Celostátní sít pro venkov ve spolupráci s Fakultou životního prostředí Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem (FŽP) a Českomoravskou komorou pozemkových úprav – severočeským pobočným spolkem, pořádala dne 23. března 2017 seminář s názvem Zkušenosti z PRV v krajinném plánování....

Příprava projektů k podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova Pobočkou Louny

Pobočka Louny připravuje v roce 2017 realizaci prvků plánů společných zařízení, na které bude žádat dotaci z Programu rozvoje venkova. Projekty jsou zaměřeny na zpřístupnění zemědělských pozemků a protierozní ochranu.              Polní cesta C11a v k. ú....

Studie odtokových poměrů pro katastrální území Všestudy, okres Chomutov

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov převzal od zhotovitele vypracovanou „Studii odtokových poměrů pro katastrální území Všestudy“....

Realizace polních cest v k. ú. Židovice u Hnojnic

Pobočka Louny zajistila v roce 2016 realizaci polních cest v k. ú. Židovice u Hnojnic podle schválených návrhů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Židovice u Hnojnic a Želkovice u Loun....

Přednáška pro studenty a příklad dobré spolupráce

Dne 25. listopadu 2016 uspořádal Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice přednášku pro studenty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem....

III. Děčínský dialog o vodě přinesl informace o projektech řešících vodu v krajině

V  listopadu proběhl již III. Děčínský dialog o vodě s cílem upevnit spolupráci odborníků a poskytnout zpětnou vazbu s širokou veřejností i s jejími zástupci v rámci tématu (NE)SCHOPNOST PLOCHY ČR ZADRŽOVAT A ZPOMALOVAT CHOD SRÁŽKOVÉ VODY - Z POHLEDU MEZIROČNÍCH POSUNŮ....

Setkání pracovníků Povodí Ohře s pracovníky Státního pozemkového úřadu

26. října 2016 proběhla další koordinační porada pracovníků Povodí Ohře a pracovníků Státního pozemkového úřadu, jejímž cílem bylo zejména vyjasnění některých problémů vyplývajících ze vzájemné spolupráce v rámci komplexních pozemkových úprav....

Dokončení pozemkových úprav v Razicích včetně všech realizací

Pobočka Státního pozemkového úřadu v Teplicích dokončila v roce 2016 komplexní pozemkovou úpravu (KoPÚ) v katastrálním území Razice a Hetov, včetně všech realizací společných zařízení vyplývajících ze schváleného plánu společných zařízení. Komplexní pozemková úprava v k. ú. Razice, rozšířená o k....

Exkurze – Mokřady Jablonné

Pobočka Děčín měla možnost vyzkoušet prostředí mokřadů. Stalo se tak v rámci exkurze Mokřadů v Jablonném v Podještědí, kam zavítala za účelem prohloubení znalostí o revitalizaci krajiny a řešení sucha....

Studie odtokových poměrů Mnetěš a Vražkov

Pracovníci Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy představili v kulturním domě ve Vražkově návrhy ochranných opatření v zájmovém území obcí Vražkov a Mnetěš a jejich účinnost a vlivy na okolní krajinu při chystaných pozemkových úpravách....