Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Ústecký

Případová studie Retenční schopnost krajiny v kontextu klimatické změny

Pobočka Děčín se dne 20. 2. 2018 zúčastnila dalšího workshopu s názvem „Retenční schopnost krajiny v oblasti Šluknovska", který pořádalo Technologické centrum Akademie věd České republiky....

Exkurze a přednáška o pozemkových úpravách na Teplicku

Dne 24. 11. 2017 uspořádal Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a s partnerem CSV Fakultou životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem celodenní exkurzi nejen pro studenty, ale i pro širší veřejnost....

Realizace polní cesty HPC 2 v k. ú. Běsno, I. etapa

Pobočka Louny zajistila v roce 2017 realizaci polní cesty v k. ú. Běsno podle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Běsno a části k. ú. Soběchleby u Podbořan....

Realizace polní cesty C11a v k. ú. Stebno u Petrohradu

Pobočka Louny zajistila v roce 2017 realizaci polní cesty v k. ú. Stebno u Petrohradu podle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Stebno u Petrohradu a části k ú. Blatno u Podbořan....

Demolice administrativní budovy v k. ú. Březno u Chomutova

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov, zrealizovala investiční akci – demolici bývalé administrativní budovy v katastrálním území Březno u Chomutova....

Dokončení opatření ve Rtyni nad Bílinou

V květnu 2015 byla realizována opatření na základě plánu společných zařízení z komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rtyně nad Bílinou, konkrétně malá vodní nádrž, polní cesty HPC2, VPC5 a VPC8. Celý prostor vodohospodářského opatření byl v roce 2016 dotvořen úpravou a modelací terénu....

Konference „Pozemkové úpravy a čerpání dotací z PRV"

Ústecká Větruše po roce opět přivítala účastníky konference pořádané SPU ve spolupráci s CSV....

Studie odtokových poměrů pro KoPÚ Konětopy u Pnětluk

Pobočka Louny převzala od zhotovitele dokončenou "Studii odtokových poměrů pro KoPÚ Konětopy u Pnětluk", která bude podkladem pro zpracování PSZ v rámci zahájených KoPÚ v k. ú. Konětopy u Pnětluk a k. ú. Pnětluky....

Úvodní jednání ke komplexním pozemkovým úpravám v okrese Louny

V průběhu měsíce června 2017 proběhnou v okrese Louny úvodní jednání ke KoPÚ v k. ú. Železná u Libořic a části k. ú. Milčeves, v k. ú. Měcholupy u Žatce, v k. ú. Líšťany u Cítolib a části k. ú. Cítoliby, v k. ú. Kaštice a části k. ú. Neprobylice u Kaštic a v k. ú. Dolánky u Kaštic....

Případová studie Retenční schopnost krajiny v kontextu klimatické změny

Pobočka Děčín se zúčastnila workshopu s názvem „Retenční schopnost krajiny v oblasti Šluknovska", který pořádalo Technologické centrum Akademie věd České republiky....