Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Ústecký

Dokončení pozemkových úprav v Razicích včetně všech realizací

Pobočka Státního pozemkového úřadu v Teplicích dokončila v roce 2016 komplexní pozemkovou úpravu (KoPÚ) v katastrálním území Razice a Hetov, včetně všech realizací společných zařízení vyplývajících ze schváleného plánu společných zařízení. Komplexní pozemková úprava v k. ú. Razice, rozšířená o k....

Exkurze – Mokřady Jablonné

Pobočka Děčín měla možnost vyzkoušet prostředí mokřadů. Stalo se tak v rámci exkurze Mokřadů v Jablonném v Podještědí, kam zavítala za účelem prohloubení znalostí o revitalizaci krajiny a řešení sucha....

Studie odtokových poměrů Mnetěš a Vražkov

Pracovníci Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy představili v kulturním domě ve Vražkově návrhy ochranných opatření v zájmovém území obcí Vražkov a Mnetěš a jejich účinnost a vlivy na okolní krajinu při chystaných pozemkových úpravách....

Krajské město hostilo účastníky konference „Dotčené orgány v procesu pozemkových úprav a čerpání dotací z PRV“

V Ústeckém kraji byla v krásném prostředí Zámku Větruše navázána úzká spolupráce dotčených subjektů v procesu pozemkových úprav v rámci červnové konference....

Účast Pobočky Chomutov na setkání starostů obcí Chomutova

Dne 12. května 2016 se konalo v kulturním domě obce Blatno setkání starostů obcí Chomutovska. Na setkání pracovnice pobočky prezentovaly pozemkové úpravy jako jeden z nástrojů pro tvorbu a rozvoj venkovské krajiny....

Spolupráce Svazu měst a obcí a Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Spolupráce Státního pozemkového úřadu s obcemi a městy přináší zpětnou vazbu úřadu i starostům v oblasti komplexních pozemkových úprav. Starostové měst a obcí v Ústeckém kraji se o tom mohli přesvědčit na Krajském setkání, pořádaném Svazem měst a obcí, do jehož programu byl v letošním roce zařazen příspěvek o pozemkových úpravách Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj....

Regionální dokumentační komise pro Ústecký kraj

Regionální dokumentační komise (dále jen RDK) byly zřízeny za účelem zvýšení kvality zejména technického řešení pozemkových úprav prováděných ve smyslu zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů....

Přehled o vyřizování církevních restitucí v Ústeckém kraji k 11. 1. 2016

Počet parcel celkem Počet parcel administrovaných % Počet parcel – přerušené řízení Administrované + přerušené řízení % Celkem 10 502 10 072 95,91 106 10 178 96,91 Povinná osoba SPÚ 7 572 7 396 97...

Přednáška a exkurze studentů FŽP UJEP v Ústí nad Labem

Pobočka Teplice KPÚ pro Ústecký kraj uspořádala na základě dlouholeté spolupráce s Fakultou životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem přednášku a exkurzi pro studenty magisterského studia obor Revitalizace krajiny FŽP....

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ – OCHRANNÉ ZATRAVNĚNÍ S PRŮLEHEM

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Ústecký kraj, pobočka Litoměřice vybudovala v obci Slatina pod Hazmburkem na základě plánu společných zařízení protierozní opatření....