Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Zlínský

Revitalizační opatření u Drslavic získalo zvláštní cenu odborné poroty v soutěži Má vlast cestami proměn – příběhy domova

Praha, 20. června 2022 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) si 18. června v rámci zahájení 14. ročníku a vyhlášení cen 13. ročníku národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn – příběhy domova odnesl zvláštní cenu odborné poroty za péči o krajinu za proměnu Revitalizační opatření na pravém břehu Holomně - Drslavice ve Zlínském kraji. Ocenění z rukou odborné poroty převzala tisková mluvčí Petra Kazdová a starosta Drslavic Rostislav Mihel....

Registrace k jednání

Vážení klienti, vzhledem k přetrvávající epidemiologické situaci, omezení čekacích lhůt a eliminaci kumulace většího počtu osob na jednom místě, jsou od pondělí 17. května spuštěny rezervační formuláře na webu spucr.cz....

Dokončení revitalizačních opatření na pravém břehu Holomně, k.ú. Drslavice

Praha,22. června 2020: Slavnostní program k dokončení revitalizačních opatření na pravém břehu Holomně, k. ú. Drslavice zhatil sice sobotní déšť, ale díky stavbách se lidé v Drslavicích nemusí velké vody obávat. Projekt má za cíl protipovodňovou ochranu území, boj proti suchu v krajině (zvýšení retence vody v krajině) a díky novému biocentru má i ekologický význam. Dvě polní cesty pak slouží ke zpřístupnění pozemků a k obslužnosti zbudovaných staveb....

Realizace stavby „Vodohospodářská opatření v k. ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem“

V průběhu listopadu 2019 dokončil Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž stavbu „Vodohospodářská opatření v k. ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem“, která byla realizována v rámci schváleného plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav....

Pobočka Vsetín prezentovala výsledky své práce na Ovčáckém dni na Valašsku

Pobočka Vsetín, KPÚ pro Zlínský kraj se letos poprvé zúčastnila a také prezentovala výsledky své práce na tradičním XIII. Ovčáckém dni na Valašsku. Akce se konala v sobotu 15. června 2019 v areálu Střední zemědělské a přírodovědné školy pod záštitou Miroslava Tomana, ministra zemědělství, Jiřího Čunka, hejtmana Zlínského kraje a Radima Holiše, starosty města Rožnova p. Radhoštěm a dalších významných osobností. Hlavními organizátory akce byli Střední zemědělská a přírodovědná škola Rožnov p. Radhoštěm, Agrární komora Valašska, Zemědělský svaz ČR. Jak z názvu vyplývá návštěvníci měli možnost shlédnout mimo jiné ukázky zemědělské výroby, řemesel a chovu hospodářských zvířat a také i doprovodný program pro děti i dospělé. K dispozici byl také bohatý výběr krajových specialit....

Realizace hlavní polní cesta PC8, k.ú. Suchá Loz

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště předal obci Suchá Loz dokončenou stavbu důležité hlavní polní cesty PC8 včetně výsadby interakčního prvku IP ST11 - stromořadí ořešáků a komplexním odvodněním s protierozní funkcí. Tyto stavby byly realizovány v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Suchá Loz. Výstavba probíhala od března do listopadu roku 2018....

Realizace hlavní polní cesty v Březolupech

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště předalo obci Březolupy stavbu hlavní polní cesty PC3f vč. částí napojujících se polních cest společně s krajinnou výsadbou a promyšleným odvodněním. Tyto stavby byly realizovány v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Březolupy. Výstavba probíhala od března do listopadu roku 2018....

Realizace polní cesty ve Zlámanci

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště předal obci Zlámanec realizovanou stavbu hlavní polní cesty C4 a výsadeb na parcelách KN 2072 a KN 1416. Tato stavba byla realizována v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zlámanec. Výstavba probíhala od května do listopadu roku 2018....

Realizace Vodní nádrže VN1 Louky k.ú. Dolní Němčí

V průběhu dubna 2018 dokončil Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště výstavbu vodní nádrže včetně lokálního biocentra, které tvoří výsadba autochtonních dřevin a zatravnění. Tato stavba a výsadby byly realizovány v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dolní Němčí....

Realizace Hlavní polní cesta HC10, k. ú. Korytná

V průběhu června 2018 dokončil Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště výstavbu důležité hlavní polní cesty HC10 s důmyslným odvodněním s protierozní funkcí chránící intravilán i extravilán před splachy bahnotoky. Tato stavba byla realizována v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Korytná....