Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Realizace hlavní polní cesty v Březolupech

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště předalo obci Březolupy stavbu hlavní polní cesty PC3f vč. částí napojujících se polních cest společně s krajinnou výsadbou a promyšleným odvodněním. Tyto stavby byly realizovány v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Březolupy. Výstavba probíhala od března do listopadu roku 2018.

 

Hlavní polní cesta PC3f zpřístupňuje polnosti a lesní pozemky dané lokality, jakožto i rybník Hlubočky v katastrálním území Březolupy. Původní stav polní cesty PC3f byl havarijní a neudržitelný. Původní štěrkový povrch cesty byl zcela zdegradován nánosy jílovitých částic a činností extravilánových vod. Realizace přišla s potřebnou výstavbou polní cesty PC3f a jejího napojení v nezbytném rozsahu a také s obnovou funkčnosti odvodnění polních cest, které má i důležitý protierozní účinek. V neposlední řadě realizace zahrnuje doplnění chybějící krajinné zeleně formou vegetačních úprav a výsadeb. V rámci vegetačních úprav byly provedeny tyto práce: výsadba aleje javorů, výsadba krajových odrůd třešní, výsadba dřevin v terénní depresi a keřového lemu podél řešené realizace hlavní polní cesty PC3f v k. ú. Březolupy.

 

Šířka hlavní polní cesty PC3f  je 4 metry, na trase je navrženo 5 výhyben šířky 2,5 m. Celková šířka polní cesty v místě výhybny je 6,5 m. Povrch vozovky je navržen s živičnou úpravou. Součástí stavby jsou i úpravy dvou navazujících polních cest PC 36, PC 40. Šířka obou vozovek je 3 m metry, délky 53,5 m a 23,6 m a ve stejné konstrukci jako cesta PC3f jsou upraveny i další tři cesty - PC3e, PC33, PC34, každá v délce 20 metrů.Délka úpravy páteřní účelové komunikace PC3f je 1 814,5 m.

 

Realizace stavby probíhala od března roku 2018 do listopadu roku 2018. Zhotovitelem realizace byla společnost EUROVIA CS, a. s.. Celkové náklady činily 12 697 237 Kč včetně DPH, z čehož bylo  12 653 086 Kč hrazeno z prostředků Programu rozvoje venkova 2014-2020, zbytek bylo doplaceno z Veřejné pokladní správy.

 Autor:  Mgr. Miloslav Cigoš

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj - Pobočka Uherské Hradiště