Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Vysočina

Projekt Státního pozemkového úřadu získal Čestné uznání v soutěži Stavba Vysočiny 2023: Porota ocenila kvalitní návrh i samotnou realizaci

Vysočina, 12. června 2024 – V pondělí 10. června se v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě konal slavnostní galavečer 22. ročníku soutěže Stavba Vysočiny, během kterého byl projekt Malé vodní nádrže Dobroslava a polní cesty se svodným příkopem v katastrálním území Těchobuz oceněn Čestným uznáním v kategorii Stavby veřejné infrastruktury a získal druhé místo v hlasování veřejnosti. Výhercům kromě hejtmana Vysočiny Vítězslava Schreka pogratuloval také předseda Senátu Miloš Vystrčil....

Exkurze studentů ČZU FŽP na Vysočině: Proniknutí do problematiky pozemkových úprav

Minulý týden, ve dnech 28. a 29. května, se studenti České zemědělské univerzity Fakulty životního prostředí (ČZU FŽP) zúčastnili terénní exkurze, kterou pro ně uspořádal Státní pozemkový úřad (SPÚ) na Vysočině. Během této akce měli studenti příležitost podrobně se seznámit s problematikou pozemkových úprav v praxi a navštívit zrealizované stavby z dokončených pozemkových úprav ve vybraných katastrech okresů Jihlava a Třebíč....

Stavba roku Kraje Vysočina: hlasujte pro projekt Malá vodní nádrž Dobroslava ve veřejném hlasování

Státní pozemkový úřad (SPÚ), Pobočka Pobočka Pelhřimov přihlásila realizaci Malá vodní nádrž Dobroslava a polní cesta se svodným příkopem v k.ú. Těchobuz do soutěže Stavba Kraje Vysočina roku 2023....

U Těchobuzi vznikla vodní nádrž Dobroslava nebo Dobrosláva…

Státní pozemkový úřad (SPÚ) pobočka Pelhřimov u obce Těchobuz nedávno dokončila ambiciózní projekt. Stavba malé vodní nádrže a polní cesty vychází z Plánu společných zařízení, který byl schválen sborem zástupců vlastníků již v roce 2008. Toto rozhodnutí, které získalo právní platnost, položilo základy pro zásadní změny v krajině. Hlavním úkolem bylo přizpůsobit krajinu novým podmínkám a zlepšit ochranu proti erozi a povodním. Díky tomu se očekává nejen zvýšení biodiverzity, ale i vylepšení vodního režimu a místních klimatických podmínek....

Stavba zatravněné údolnice a rozšíření tůně v k.ú. Pozďátky je dokončena

Pozďátky (nářečně Pozďátka) jsou vesnice, místní část obce Slaviček. Rozkládají se asi 3,6 km na jihovýchod od Třebíče v Kraji Vysočina. První písemná zmínka o nich pochází z roku 1101 a souvisí se založením benediktinského kláštera v Třebíči....

Druhé místo pro vodní nádrž a mokřad Slavičky

Polná, 12. června 2023 – Realizace Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Malá vodní nádrž včetně tůně a mokřadu v k. ú. Slavičky se umístila na krásném 2. místě v rámci sms hlasování veřejnosti v soutěži Stavba roku Kraje Vysočina 2022, jehož slavnostní vyhlášení proběhlo 12. června v Polné....

Exkurze studentů FŽP ČZU po realizacích SPÚ v Kraji Vysočina

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina hostil v období od 31. 5. do 1. 6. 2023 exkurzi pro studenty Fakulty životního prostředí ČZU v Praze. Předmětem exkurze byly stavby a opatření po ukončených pozemkových úpravách....

Hlasování veřejnosti: Stavba Kraje Vysočina roku 2022 - Malá vodní nádrž včetně tůně a mokřadu v k. ú. Slavičky

Státní pozemkový úřad (SPÚ), Pobočka Třebíč přihlásila realizaci Malá vodní nádrž včetně tůně a mokřadu v k. ú. Slavičky do soutěže Stavba Kraje Vysočina roku 2022. https://www.stavbavysociny....

Omezení provozu Pobočky Pelhřimov

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 22. 11. 2022 od 8:30 do 17:00 bude z důvodu odstávky elektrické energie omezen chod Pobočky Pelhřimov. Provoz podatelny bude zajištěn dle platné provozní doby....

Omezení provozu Pobočky Havlíčkův Brod

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 26. 10. 2022 od 8:30 do 17:00 bude z důvodů odstávky elektřiny omezen chod Pobočky Havlíčkův Brod. Provoz podatelny bude zajištěn dle platné provozní doby....