Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Exkurze studentů FŽP ČZU po realizacích SPÚ v Kraji Vysočina

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina hostil v období od 31. 5. do 1. 6. 2023 exkurzi pro studenty Fakulty životního prostředí ČZU v Praze. Předmětem exkurze byly stavby a opatření po ukončených pozemkových úpravách.

Dvoudenní exkurze se konala po zrealizovaných stavbách vyplývajících z plánu společných zařízení ve vybraných pozemkových úpravách, tj. polní cesty, vodohospodářská opatření, protierozní opatření. Prohlídky a odborný výklad zajišťovali zaměstnanci Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina a díky tomu, se studenti dostali do přímého kontaktu s reálným pracovním prostředím a praktickými aspekty jejich oboru. Studenti navštívili stavby realizované v rámci komplexních pozemkových úprav v okresech Jihlava, Pelhřimov, Havlíčkův Brod a Třebíč.  

Věříme, že jsme touto aktivitou přispěli ke zvýšení zájmu studentů o daný obor. Tomu nasvědčovali i podnětné diskuse přímo se zaměstnanci, kteří nás během exkurze doprovázeli. Nejčastější dotazy se týkaly průběhu komplexních pozemkových úprav, návrhu řešení krajiny, jednání s dotčenými vlastníky pozemků a dále problematiky veřejných zakázek z pohledu zadavatele.  

Navštívené realizace: 

Dne 31. 5. 2023

  1. PC, PEO Panenská Rozsíčka
  2. VN a PC Těchobuz
  3. PC Roučkovice, Samšín, Přáslavice
  4. PC, PEO Skorkov; návštěva u místního zemědělce Ing. Brože
  5. staveniště PC, průlehy Olešenka a BPEJ
  6. PC, PEO Pavlov, Bezděkov

Dne 1. 6. 2023

  1. MVN a tůně Slavičky
  2. Ratibořice (Biofarma)
  3. PC a VN Mohelno

Silvie Hawerlandová
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina

 

06_Vysočina_ČZU_exkurze.PNG