Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

2013

Pozemkové úpravy v roce 2012

Praha, 26. dubna 2013 – V loňském roce na pozemkové úpravy byla vynaložena částka 1,6 mld. Kč, což představuje dohromady 214 dokončených komplexních a jednoduchých pozemkových úprav na celkem 96 127 ha půdy. V současné době Státní pozemkový úřad připravuje novelizovanou vyhlášku č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, která by měla přispět k zefektivnění a zrychlení procesu realizace pozemkových úprav....

Státní pozemkový úřad a Lesy ČR v rámci procesu tzv. církevních restitucí efektivně spolupracují

19. 3. 2013 - Veškeré nutné zeměměřičské činnosti budou zajišťovány jednotně jak pro Lesy ČR, tak pro Státní pozemkový úřad...

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ÚSPĚŠNĚ DOKONČIL PRVNÍ ETAPU SVÉHO PŮSOBENÍ

Praha, 6. března 2013 – Schválením systemizace Státního pozemkového úřadu byla úspěšně dokončena první etapa jeho působení. Tímto krokem bylo dořešeno personální obsazení všech vedoucích pozic. Agendy transformovaných úřadů byly sjednoceny a veškeré úkoly s nimi spojené jsou plněny. Nadále pokračuje proces pozemkových úprav a připravuje se první veřejná nabídka pozemků v letošním roce. Od ledna 2013 začal Státní pozemkový úřad vykonávat roli povinné osoby v rámci majetkového vyrovnání státu s církvemi....

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZAHÁJIL SVOJI ČINNOST

Praha, 2. ledna 2013 - 1. ledna 2013 vznikl Státní pozemkový úřad (SPÚ), který je zřízen zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu. Nový úřad spojí agendy vykonávané Pozemkovým fondem ČR a pozemkovými úřady....