Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

SPÚ v médiích

Převody pozemků na obce považují starostové za extrémně složitý. Zbytečným nedorozuměním lze ale podle šéfa SPÚ předejít pochopením konkrétních situací a zákonných možností obou stran

Rozhovor s ústředním ředitelem Státního pozemkového úřadu Ing. Martinem Vrbou v dubnovém zpravodaji SMSKA. Zatímco v minulosti byly hlavním tématem komunikace mezi Sdružením místních samospráv ČR a Státním pozemkovým úřadem (SPÚ) pozemkové úpravy, v poslední době se stále častěji dostává do popředí téma převodu pozemků z SPÚ na obce. Starostové považují proces za extrémně složitý, ačkoliv jim místní zástupci SPÚ chtějí vyjít vstříc. V praxi došlo např. k situaci, kdy byl SPÚ ochotný realizovat směnu, vyzval obec k nabídce protiplnění, avšak jeden nabízený pozemek odmítl, protože na místě již proběhly pozemkové úpravy, další odmítl proto, že na něm výhledově přichází v úvahu výstavba. Na dotazy, které vychází z nedávné praxe starostů, odpovídá ústřední ředitel SPÚ Martin Vrba....

Systém monitoringu eroze je unikátní

Systém celoplošného monitoringu eroze za uplynulých deset let fungoval bez výraznějších výkyvů. Je unikátní v celé Evropě a možná i ve světě. „Neznám zemi, která by ho provozovala celoplošně po tak dlouhou dobu. Myslím, že k problému eroze, především vodní, ale i větrné přistupujeme zodpovědně,“ uvedl ředitel Odboru půdní služby Státního pozemkového úřadu (SPÚ) František Pavlík s tím, že právě tématem monitoringu eroze zemědělské půdy se bude zabývat konference, kterou SPÚ pořádá 22. listopadu v Praze....

Reakce na otevřený dopis ústřednímu řediteli

Státní pozemkový úřad uveřejňuje reakci na otevřený dopis Ing. Martinu Vrbovi, ústřednímu řediteli Státního pozemkového úřadu, jehož odesílatelem byla Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy, z.s., Asociace podnikatelů v geomatice, z.s. a Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, z.s.....

Nové rybníky vznikají tam, kde bývaly kdysi

Rozhovor vyšel ve speciální příloze VODA MF Dnes dne 19. 3. 2021 ku příležitosti Mezinárodního dne vody. O zadržování vody v krajině věděli své už naši předci. Inspiraci podle ředitele Státního pozemkového úřadu Martina Vrby lze hledat ve starých mapách....

Ministr zemědělství představil plán na vybudování sítě závlah u Hustopečí

Zemedelec.cz, 12. 8. 2020: Možnost vybudovat u Hustopečí závlahový systém, který by mohl v první fázi pomoci zavlažovat 2500 hektarů zemědělské půdy, představil ve Strachotíně na Břeclavsku ministr zemědělství Miroslav Toman....

Jak na pole vrátit zeleninu? Zemědělci chtějí prosadit předrevoluční nápad

seznamzpravy.cz, 11. 8. 2020: Zemědělci na jižní Moravě v boji se suchem usilují o závlahový systém, který obhospodaří okolo 10 tisíc hektarů půdy. Vodu vezme z Novomlýnských nádrží....

Historie a vývoj pozemkových úprav

Zpravodaj AGROBase, 31. 3. 2020 - Předmětem pozemkových úprav v nejširším slova smyslu byly v minulosti různé technické úpravy v terénu sledující ve svých důsledcích vytvoření optimálních půdních celků především za účelem zvýšení produktivity zemědělství, zaokrouhlení pozemků a sjednocení jejich hranic, jakož i ochrany před povodněmi. Proto v období zhruba od roku 1860 byla zemědělská půda podrobována různým technickým operacím v pořadí, jak probíhaly v historickém vývoji, a to scelování pozemků, agrární operace, hospodářsko-technické úpravy pozemků a konečně pozemkové úpravy, jak jsou známy v dnešním pojetí. Přitom všechny zmíněné lidské zásahy do půdního fondu lze zjednodušeně označit za pozemkové úpravy, ovšem s přihlédnutím k dobovým poměrům, v nichž probíhaly....

Den otevřených dveří na pozemkovém úřadě v Havlíčkově Brodě

Vysocina-news.cz, 5. 3. 2020: Pracovníci pobočky Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina v Havlíčkově Brodě uspořádali ve středu 4. března od 8.00 do 17.00 Den otevřených dveří. Návštěvníci se mohli dozvědět, čím se zabývá pozemkový úřad....

Zdevastovaná kaplička se dočkala opravy

Domažlický deník, 12. 1. 2020: Zdevastovaná kaple Panny Marie Ustavičné pomoci u Horšovského Týna se dočkala opravy. Do rekonstrukce se v průběhu minulého roku pustil Státní pozemkový úřad, Pobočka Domažlice....

Opatření proti suchu budou moci být větší, projedná to vláda

ČTK, 12. 1. 2020: Vodohospodářská opatření sloužící k ochraně před suchem se budou moci dělat ve více na sebe navazujících katastrálních územích. Navrhuje to ministerstvo zemědělství v novele zákona o pozemkových úpravách, kterou v pondělí projedná vláda....