Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Vysočina

Letní měsíce na pobočce Žďár nad Sázavou proběhly v duchu projednávání, šetření obvodů a přípravy podkladů pro zahájení další práce

Vyhotovení digitální katastrální mapy KoPÚ Horní Bobrová Dne 14.6.2016 nabylo právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ. V současné době probíhají práce na tvorbě příloh rozhodnutí o výměně vlastnických práv k pozemkům a tvorba digitální katastrální mapy....

Kostníky

Pobočka Třebíč zahájila v dubnu 2016 budování souboru vodohospodářských a dopravních opatření v katastru obce Kostníky, které vycházejí ze schváleného plánu společných zařízení KoPÚ Kostníky....

Realizace souboru tří staveb v k. ú. Pančava a rekonstrukce polní cesty v k. ú. Brzkov, okres Jihlava

Krajský pozemkový úřad pro Vysočinu, Pobočka Jihlava započne v tomto roce stavební práce na realizaci „Společných opatření v k. ú. Pančava" a „Rekonstrukci polní cesty Brzkov – K Šachotínu"....

Úvodní jednání ke komplexní pozemkové úpravě Horní Krupá a závěrečné jednání ke komplexní pozemkové úpravě Štěpánov u Leštiny

Dne 6. 4. 2015 proběhlo úvodní jednání ke komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Horní Krupá. Jednání proběhlo v sále obecního domu v Horní Krupé za účasti 108 vlastníků. Pozemková úprava byla zahájena veřejnou vyhláškou dne 5. 5....

Závěrečné jednání Komplexních pozemkových úprav Horní Bobrová

Dne 10. 2. 2016 proběhlo v Sokolovně Městyse Bobrová závěrečné jednání Komplexních pozemkových úprav Horní Bobrová. Území dotčené pozemkovými úpravami má výměru 586,5 ha....

Závěrečné jednání KoPÚ Přáslavice a úvodní jednání ke KoPÚ Proseč - Obořiště

V pondělí dne 1. 2. 2016 proběhlo v místí části Přáslavice (Obec Samšín) závěrečné jednání v rámci komplexních pozemkových úprav ve stejnojmenném katastrálním území....

Realizace nové cesty CHN 5 a CHS 2 v k.ú. Bačkovice v okrese Třebíč

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Vysočinu, pobočka v Třebíči realizovala výstavbu nové polní cesty CHN 5 a CHS 2 v k. ú. Bačkovice, včetně zřízení sjezdů na sousedící pozemky a úpravu nájezdů na křižující polní cesty. Tato novostavba cesty vyřešila zpřístupnění pozemků v dané lokalitě, doposud komplikovaně přístupné pouze přes uzavřený zemědělský areál...

Úvodní jednání KoPÚ Olešenka

Dne 15. 12. 2015 proběhlo úvodní jednání ke komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Olešenka. Jednání proběhlo na MÚ v Přibyslavi za účasti 52 vlastníků. V rámci tohoto jednání byl také zvolen sedmičlenný sbor zástupců....

Pobočka Jihlava zahajuje práce na čtyřech komplexních pozemkových úpravách

Na přelomu měsíců srpna a září 2015 byly uzavřeny mezi Krajským pozemkovým úřadem pro Kraj Vysočina a jednotlivými zhotoviteli z řad projektových firem čtyři smlouvy o dílo na vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálních územích Uhřínovice u Jihlavy, Komárovice u Jihlavy, Záborná a Vystrčenovice, vše okres Jihlava....

Pobočka Žďár nad Sázavou zahajuje práce na pozemkových úpravách Blažkov a Vepřová

Zahájení JPÚ Blažkov, Úvodní jednání KoPÚ Vepřová...