Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Vysočina

Realizace polních cest v okrese Jihlava

Krajský pozemkový úřad pro Vysočinu, Pobočka Jihlava započal v tomto roce stavební práce na realizaci dvou akcí financovaných z PRV, a to „Rekonstrukce PC Pavlov - K Nepomuku“ a „Rekonstrukci PC Knínice – U Šimona“....

Eroze zemědělské půdy je stále závažný problém...

Přes letošní poměrně příznivé klimatické podmínky z hlediska vodní eroze zemědělské půdy stále nacházíme lokality, kde dochází masivně a hlavně opakovaně k degradaci půd vlivem vodní eroze....

Realizace polní cesty v Kladerubech nad Oslavou

Pobočka Třebíč zahájila výstavbu nové účelové komunikace s názvem Polní cesta C5a  v k. ú. Kladeruby nad Oslavou.  Dne 3. dubna 2017 bylo předáno staveniště vítězi výběrového řízení - firmě Porr a.s., odštěpný závod Morava, PJ Jihlava....

Seminář: „Čistá voda do Švihova“

Dne 1. 12. 2016 pořádal Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina (KPÚ) v kulturním domě v Kožlí seminář s názvem „Čistá voda do Švihova“. Seminář zahájil ředitel KPÚ Vladimír Maryška, který uvítal přítomné, představil přednášející a seznámil zástupce obcí, organizací a úřadů s cílem semináře....

Výstavba polních cest v okrese Havlíčkův Brod

Pobočka Havlíčkův Brod v současné době dokončuje výstavbu pěti polních cest. Jedná se o polní cesty C24 a C 29 v k. ú. Stříbrné Hory. Cesta C24 – v délce 0,948 km, kategorie P 3/30.Trasa cesty vede v převážné míře po bývalém železničním náspu. Povrch vozovky je navržen z asfaltového betonu ACO 11....

Realizace výběrových řízení na zhotovitele návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Spělov, Dolní Cerekev a Kostelní Myslová, okres Jihlava

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava, realizuje v současné době výběrová řízení na zhotovitele návrhu tří komplexních pozemkových úprav v k. ú. Spělov, Dolní Cerekev a Kostelní Myslová....

Letní měsíce na pobočce Žďár nad Sázavou proběhly v duchu projednávání, šetření obvodů a přípravy podkladů pro zahájení další práce

Vyhotovení digitální katastrální mapy KoPÚ Horní Bobrová Dne 14.6.2016 nabylo právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ. V současné době probíhají práce na tvorbě příloh rozhodnutí o výměně vlastnických práv k pozemkům a tvorba digitální katastrální mapy....

Kostníky

Pobočka Třebíč zahájila v dubnu 2016 budování souboru vodohospodářských a dopravních opatření v katastru obce Kostníky, které vycházejí ze schváleného plánu společných zařízení KoPÚ Kostníky....

Realizace souboru tří staveb v k. ú. Pančava a rekonstrukce polní cesty v k. ú. Brzkov, okres Jihlava

Krajský pozemkový úřad pro Vysočinu, Pobočka Jihlava započne v tomto roce stavební práce na realizaci „Společných opatření v k. ú. Pančava" a „Rekonstrukci polní cesty Brzkov – K Šachotínu"....

Úvodní jednání ke komplexní pozemkové úpravě Horní Krupá a závěrečné jednání ke komplexní pozemkové úpravě Štěpánov u Leštiny

Dne 6. 4. 2015 proběhlo úvodní jednání ke komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Horní Krupá. Jednání proběhlo v sále obecního domu v Horní Krupé za účasti 108 vlastníků. Pozemková úprava byla zahájena veřejnou vyhláškou dne 5. 5....