Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Kostníky

Pobočka Třebíč zahájila v dubnu 2016 budování souboru vodohospodářských a dopravních opatření v katastru obce Kostníky, které vycházejí ze schváleného plánu společných zařízení KoPÚ Kostníky. Jedná se o výstavbu polní cesty o celkové délce 2 km, z nichž se 1 864 m nachází v katastru obce Kostníky a 136 m pak v sousedním katastru Kdousov. Polní cesta je navržena z asfaltového betonu s šířkou vozovky 5 m s oboustrannými krajnicemi o šířce 2 x 0,5 m. Součástí komplexu opatření je i vybudování průlehu o celkové délce 674 m, který vyúsťuje do příkopu s délkou 338 m, který zároveň slouží i k odvodnění zmíněné polní cesty. Tato nově budovaná opatření budou sloužit jednak ke zpřístupnění zemědělských pozemků, ale také propojí katastry zmiňovaných obcí. V neposlední řadě mají i významnou funkci krajinotvornou, protierozní, protipovodňovou a ekologickou, včetně zadržování vody v krajině. Celá stavba by měla být dokončena v říjnu 2016. V současné době je dokončená druhá vrstva ze štěrkodrti na celém úseku cesty. Jsou zhotoveny propustky na sjezdech a provedena čela z kamene. Hloubí se příkopy na polní cestě, které budou dokončeny v nejbližší době, a dokončuje se dlažba na trubním propustku příkopu v km 1,064. Dokončuje se také výstavba propustku na cestě v km 1,387 a výstavba propustku přes státní silnici, včetně přeložky plynového potrubí. Asfaltové vrstvy komunikace by podle plánu měly být dokončeny do konce června 2016. Zhotovení poslední části stavby průlehu komplikuje doposud zemědělsky využívaná plocha tohoto průlehu, a tak práce na něm mohou být zahájeny teprve po sklizni zde zasetých plodin, bude tedy zhotoven až jako poslední část celého komplexu opatření.

 

IMG_3899.jpg

 

IMG_3901.jpg

 

IMG_3903.jpg