Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Vysočina

Závěrečné jednání Komplexních pozemkových úprav Horní Bobrová

Dne 10. 2. 2016 proběhlo v Sokolovně Městyse Bobrová závěrečné jednání Komplexních pozemkových úprav Horní Bobrová. Území dotčené pozemkovými úpravami má výměru 586,5 ha....

Závěrečné jednání KoPÚ Přáslavice a úvodní jednání ke KoPÚ Proseč - Obořiště

V pondělí dne 1. 2. 2016 proběhlo v místí části Přáslavice (Obec Samšín) závěrečné jednání v rámci komplexních pozemkových úprav ve stejnojmenném katastrálním území....

Realizace nové cesty CHN 5 a CHS 2 v k.ú. Bačkovice v okrese Třebíč

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Vysočinu, pobočka v Třebíči realizovala výstavbu nové polní cesty CHN 5 a CHS 2 v k. ú. Bačkovice, včetně zřízení sjezdů na sousedící pozemky a úpravu nájezdů na křižující polní cesty. Tato novostavba cesty vyřešila zpřístupnění pozemků v dané lokalitě, doposud komplikovaně přístupné pouze přes uzavřený zemědělský areál...

Úvodní jednání KoPÚ Olešenka

Dne 15. 12. 2015 proběhlo úvodní jednání ke komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Olešenka. Jednání proběhlo na MÚ v Přibyslavi za účasti 52 vlastníků. V rámci tohoto jednání byl také zvolen sedmičlenný sbor zástupců....

Pobočka Jihlava zahajuje práce na čtyřech komplexních pozemkových úpravách

Na přelomu měsíců srpna a září 2015 byly uzavřeny mezi Krajským pozemkovým úřadem pro Kraj Vysočina a jednotlivými zhotoviteli z řad projektových firem čtyři smlouvy o dílo na vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálních územích Uhřínovice u Jihlavy, Komárovice u Jihlavy, Záborná a Vystrčenovice, vše okres Jihlava....

Pobočka Žďár nad Sázavou zahajuje práce na pozemkových úpravách Blažkov a Vepřová

Zahájení JPÚ Blažkov, Úvodní jednání KoPÚ Vepřová...

Šetření vnitřních obvodů komplexních pozemkových úprav

V pondělí 21. 9. 2015 na pobočce Pelhřimov začalo rozsáhlé šetření vnitřních obvodů třech komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Těmice u Kamenice nad Lipou, Dráchov u Těmic a Babín. Jelikož se jedná o vzájemně sousedící katastrální území, výběrové řízení na zhotovitele bylo zadáno jako celek, pro všechny tři katastrální území....

Komplexní pozemková úprava v k. ú. Lhánice

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina, Pobočka Třebíč v měsíci září ukončila komplexní pozemkovou úpravu pro katastrální území Lhánice a přilehlou část katastrálního území Mohelno rozhodnutím o výměně nebo přechodu vlastnických práv k dotčeným pozemkům, které nabylo právní moc 10. 9. 2015....

Jednání o komplexních pozemkových úpravách

Dne 25.8.2015 od 16:00 hodin svolala Pobočka Pelhřimov (Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina) úvodní jednání ve třech, spolu sousedících, komplexních pozemkových úpravách – v katastrálním území Těmice u Kamenice nad Lipou, Dráchov u Těmic a Babín....

Realizace plánu společných zařízení v k. ú. Chrtníč, okres Havlíčkův Brod

Na základě schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Chrtníč byly v roce 2014 dokončeny realizace navržených společných zařízení - polních cest C1, C2 a cesty „OÚ Chrtníč – polní cesta“....