Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Vysočina

Jednání o komplexních pozemkových úpravách

Dne 25.8.2015 od 16:00 hodin svolala Pobočka Pelhřimov (Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina) úvodní jednání ve třech, spolu sousedících, komplexních pozemkových úpravách – v katastrálním území Těmice u Kamenice nad Lipou, Dráchov u Těmic a Babín....

Realizace plánu společných zařízení v k. ú. Chrtníč, okres Havlíčkův Brod

Na základě schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Chrtníč byly v roce 2014 dokončeny realizace navržených společných zařízení - polních cest C1, C2 a cesty „OÚ Chrtníč – polní cesta“....

Polní cesta NCH4 v k. ú. BOŽEJOV

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov zrealizovala jedno z prioritních společných zařízení Městyse Božejov - polní cestu NCH 4 v k. ú. Božejov. Projekt vycházel z komplexních pozemkových úprav v k. ú. Božejov....

Zpevnění polních cest CH1 a CH2 v k. ú. Leskovice

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov získal finanční prostředky ze státního rozpočtu – všeobecné pokladní správy (VPS), a to v celkové investiční hodnotě stavby téměř 5,9 mil. Kč na realizaci jednoho z projektů společných zařízení obce Leskovice. Projekt „Zpevnění polních cest CH1 a CH2 v k. ú. Leskovice“ vycházel z komplexních pozemkových úprav v témže katastrálním území a základní funkcí těchto cest je zpřístupnění pozemků....

Polní cesta HC3 v k. ú. STANOVICE

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov realizovala v roce 2013 dle schváleného plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stanovice u Nové Cerekve Polní cestu HC3. Jednalo se o zpevnění polní cesty situované mimo zastavěné území obce Stanovice, jejíž základní funkcí je zpřístupnění pozemků....

Realizace plánu společných zařízení v katastrálním území Dolní Jablonná, okres Havlíčkův Brod

Na základě schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dolní Jablonná byly v roce 2014 dokončeny realizace většiny navržených společných zařízení. Jednalo se o rekonstrukce stávajících polních cest a výstavbu cest nových, včetně průlehu, protierozního a protipovodňového příkopu k odvedení vod mimo intravilán obce. Byly realizovány následující cesty: C2, C3 (vč. C3.2), C4, C5, C6, C7 a C9....

Stavba polní cesty v katastrálním území Olšany u Telče, okres Jihlava

Pozemkový úřad Jihlava zrealizoval v roce 2010 v rámci plánu společných zařízení schválené komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Olšany u Telče stavbu: „Polní cesta Olšany – Na Vubec“...

Rekonstrukce polní a lesní cesty v katastrálním území Panenská Rozsíčka, okres Jihlava

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava zrealizoval v roce 2014 v rámci plánu společných zařízení schválené komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Panenská Rozsíčka stavbu: „Rekonstrukce polní a lesní cesty Panenská Rozsíčka - Lísek“....

Polní cesta C2 v k. ú. Horní Lhotice

Třebíč - Z finančních prostředků tehdejšího Pozemkového fondu ČR byla uhrazena výstavba polní cesty C2 v k. ú. Horní Lhotice. Celá cesta byla vedena v trase stávající polní cesty podél lesa a částečně přes stávající les. Náleží do kategorie P 5,0/30, oboustranná krajnice. Vozovka má povrch z asfaltového betonu. Její délka je 708 metrů a končí připojením na stávající polní cestu v k. ú. Hluboké. Polní cesta byla vybudována za částku necelé 3 mil. Kč....