Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Vysočina

Pobočka Havlíčkův Brod převzala dokončenou stavbu „Polní cesta C1 se záchytným průlehem PEO1 a záchytný průleh PEO3 v k. ú. Skorkov u Herálce“

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod převzala dne 13. 6. 2019 od zhotovitele STRABAG a.s. dokončenou stavbu polní cesty a protierozních opatření v katastru Skorkov u Herálce. Dílo bylo předáno řádně a včas, bez vad a nedodělků....

Záblatí má pozemkové úpravy v devíti katastrech

Obec Záblatí má asi 346 obyvatel. Nachází se v okresu Prachatice a leží na řece Blanici v Prachatické hornatině v nadmořské výšce 593 metrů. Pod Záblatí spadá hned devět katastrů. Na celém území proběhly komplexní pozemkové úpravy prakticky najednou. V Řepešíně se nyní dočkají díky spolupráci se Státním pozemkovým úřadem (SPÚ) rekonstrukce rybníka. Ta by měla mimo jiné pomoci se zadržováním vody v krajině....

Den otevřených dveří na pobočce v Jihlavě

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, pobočka Jihlava pořádá 27. února od 8:00 do 17:00 Den otevřených dveří s názvem „Pozemkové úpravy jako nástroj boje proti suchu a erozi půdy“....

Den otevřených dvěří na pobočce v Havlíčkově Brodě

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, pobočka Havlíčkův Brod pořádá 6. února od 9:00 do 16:00 Den otevřených dveří. Zájemci o problematiku pozemkových úprav se mohou na pobočce seznámit s aktuálními projekty Státního pozemkového úřadu na Vysočině. Zaměstnanci úřadu přiblíží návštěvníkům problematiku pozemkových úpravy, zadržování vody v krajině nebo narovnávání pozemkových vlastnických vztahů....

Pančava soutěží o Cenu české krajiny

obec Jihlava, 7. prosince 2018...

Výstavba polních cest a úspěšné podepsání dohody se SZIF

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov převzala dne 29. 9. 2018, od zhotovitele  SWIETELSKY s.r.o., díla dvou polních cest, které jsou financovány z fondů EU (Program rozvoje venkova). Díla byla řádně a včas předána, bez vad a nedodělků. Jedná se o hlavní polní cesty v k. ú....

Vodní nádrž Tlustý

Pobočka Třebíč zahájila v květnu 2018 předáním staveniště realizaci projektu „Vodní nádrž Tlustý včetně přilehlého biocentra“ v k. ú. Mohelno a Kladeruby nad Oslavou. Vodní nádrž budou sloužit k zadržení vody v krajině, akumulaci, retenci, bezpečnému převedení povodňových průtoků a ke zvýšení biodiverzity v krajině....

Sucho, zhoršená absorpce srážek do půdy jde ruku v ruce i s větrnou erozí

V měsíci srpnu Pobočka Pelhřimov s obavou očekávala příval srážek, které bohudíky, nebo bohužel nepřišly v takovém rozsahu, ve kterém se předpokládalo....

Oznámení o přerušení provozu Pobočky Třebíč (KPÚ pro Kraj Vysočina)

Z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektrické energie bude ve středu 18. 7. 2018 přerušen provoz na Pobočce Třebíč (KPÚ pro Kraj Vysočina)....

Realizace polních cest na okrese Jihlava

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava, započal v tomto roce stavební práce na realizaci několika akcí financovaných z PRV. Konkrétně se jedná o tyto akce:  „Rekonstrukce PC Pavlov - K Bezděkovu“ v k.ú. Pavlov u Stonařova, „Rekonstrukce PC Bezděkov – K Pavlovu“ v k.ú....