Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Vysočina

Retenční nádrž Chotěbudice

V k. ú. Chotěbudice byla v roce 2011 dokončena a zkolaudována stavba retenční nádrže Chotěbudice s celkovým nákladem 6,5 mil. Kč a celá částka byla uhrazena z prostředků PPEO (plán protierozních opatření)....

Realizace polní cesty HPC 23 v k. ú. Dlouhé na Moravě

Na základě schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dlouhé na Moravě byla v roce 2014 provedena rekonstrukce stávající polní cesty HPC 23....

Realizace společných zařízení v katastrální území Poděšín

Katastrální území Poděšín se nachází jihovýchodně od Žďáru nad Sázavou. Komplexní pozemkové úpravy v tomto k. ú. byly zahájeny v roce 2002 na základě žádosti vlastníků pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy....