Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Polní cesta C2 v k. ú. Menhartice

V roce 2012 byla zrekonstruována a částečně vybudována polní cesta C2 v k. ú. Menhartice v délce 1,0 km. Cesta byla navržena v parcele stanovené v komplexní pozemkové úpravě (KoPú). Spadá do kategorie P4,0/30, tedy jednopruhová s výhybnou a levostranným příkopem. V celém úseku tvoří vozovku jeden jízdní pruh šířky 3,0 m se dvěma zpevněnými krajnicemi šířky 0,5 m. Cestu, přibližně po 150 m, kříží Bělčovický potok, kde byl realizován rámový propustek. Cesta byla hrazena z prostředku Programu rozvoje venkova (PRV) a byla zrealizována za částku více než 5 mil. Kč.

Menhartice.jpg Menhartice1.jpg