Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Vysočina

Výstavba polních cest v k. ú. Čechočovice

Pobočka Třebíč zahájila předáním staveniště zhotoviteli od 1. dubna 2018 výstavbu polních cest C5 a C11  v katastru obce Čechočovice, které vycházejí ze schváleného plánu společných zařízení KoPÚ Čechočovice....

Místní šetření stavebních parcel jako prevence možných sporů

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov provedl ve dnech 6. a 7. března 2018 v kat. území Velká Chyška netypické zjišťování průběhu hranic....

Realizace polních cest v okrese Jihlava

Krajský pozemkový úřad pro Vysočinu, Pobočka Jihlava započal v tomto roce stavební práce na realizaci dvou akcí financovaných z PRV, a to „Rekonstrukce PC Pavlov - K Nepomuku“ a „Rekonstrukci PC Knínice – U Šimona“....

Eroze zemědělské půdy je stále závažný problém...

Přes letošní poměrně příznivé klimatické podmínky z hlediska vodní eroze zemědělské půdy stále nacházíme lokality, kde dochází masivně a hlavně opakovaně k degradaci půd vlivem vodní eroze....

Realizace polní cesty v Kladerubech nad Oslavou

Pobočka Třebíč zahájila výstavbu nové účelové komunikace s názvem Polní cesta C5a  v k. ú. Kladeruby nad Oslavou.  Dne 3. dubna 2017 bylo předáno staveniště vítězi výběrového řízení - firmě Porr a.s., odštěpný závod Morava, PJ Jihlava....

Seminář: „Čistá voda do Švihova“

Dne 1. 12. 2016 pořádal Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina (KPÚ) v kulturním domě v Kožlí seminář s názvem „Čistá voda do Švihova“. Seminář zahájil ředitel KPÚ Vladimír Maryška, který uvítal přítomné, představil přednášející a seznámil zástupce obcí, organizací a úřadů s cílem semináře....

Výstavba polních cest v okrese Havlíčkův Brod

Pobočka Havlíčkův Brod v současné době dokončuje výstavbu pěti polních cest. Jedná se o polní cesty C24 a C 29 v k. ú. Stříbrné Hory. Cesta C24 – v délce 0,948 km, kategorie P 3/30.Trasa cesty vede v převážné míře po bývalém železničním náspu. Povrch vozovky je navržen z asfaltového betonu ACO 11....

Realizace výběrových řízení na zhotovitele návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Spělov, Dolní Cerekev a Kostelní Myslová, okres Jihlava

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava, realizuje v současné době výběrová řízení na zhotovitele návrhu tří komplexních pozemkových úprav v k. ú. Spělov, Dolní Cerekev a Kostelní Myslová....

Letní měsíce na pobočce Žďár nad Sázavou proběhly v duchu projednávání, šetření obvodů a přípravy podkladů pro zahájení další práce

Vyhotovení digitální katastrální mapy KoPÚ Horní Bobrová Dne 14.6.2016 nabylo právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ. V současné době probíhají práce na tvorbě příloh rozhodnutí o výměně vlastnických práv k pozemkům a tvorba digitální katastrální mapy....

Kostníky

Pobočka Třebíč zahájila v dubnu 2016 budování souboru vodohospodářských a dopravních opatření v katastru obce Kostníky, které vycházejí ze schváleného plánu společných zařízení KoPÚ Kostníky....