Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Vysočina

Den otevřených dveří na pobočce v Jihlavě

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, pobočka Jihlava pořádá 27. února od 8:00 do 17:00 Den otevřených dveří s názvem „Pozemkové úpravy jako nástroj boje proti suchu a erozi půdy“....

Den otevřených dvěří na pobočce v Havlíčkově Brodě

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, pobočka Havlíčkův Brod pořádá 6. února od 9:00 do 16:00 Den otevřených dveří. Zájemci o problematiku pozemkových úprav se mohou na pobočce seznámit s aktuálními projekty Státního pozemkového úřadu na Vysočině. Zaměstnanci úřadu přiblíží návštěvníkům problematiku pozemkových úpravy, zadržování vody v krajině nebo narovnávání pozemkových vlastnických vztahů....

Pančava soutěží o Cenu české krajiny

obec Jihlava, 7. prosince 2018...

Výstavba polních cest a úspěšné podepsání dohody se SZIF

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov převzala dne 29. 9. 2018, od zhotovitele  SWIETELSKY s.r.o., díla dvou polních cest, které jsou financovány z fondů EU (Program rozvoje venkova). Díla byla řádně a včas předána, bez vad a nedodělků. Jedná se o hlavní polní cesty v k. ú....

Vodní nádrž Tlustý

Pobočka Třebíč zahájila v květnu 2018 předáním staveniště realizaci projektu „Vodní nádrž Tlustý včetně přilehlého biocentra“ v k. ú. Mohelno a Kladeruby nad Oslavou. Vodní nádrž budou sloužit k zadržení vody v krajině, akumulaci, retenci, bezpečnému převedení povodňových průtoků a ke zvýšení biodiverzity v krajině....

Sucho, zhoršená absorpce srážek do půdy jde ruku v ruce i s větrnou erozí

V měsíci srpnu Pobočka Pelhřimov s obavou očekávala příval srážek, které bohudíky, nebo bohužel nepřišly v takovém rozsahu, ve kterém se předpokládalo....

Oznámení o přerušení provozu Pobočky Třebíč (KPÚ pro Kraj Vysočina)

Z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektrické energie bude ve středu 18. 7. 2018 přerušen provoz na Pobočce Třebíč (KPÚ pro Kraj Vysočina)....

Realizace polních cest na okrese Jihlava

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava, započal v tomto roce stavební práce na realizaci několika akcí financovaných z PRV. Konkrétně se jedná o tyto akce:  „Rekonstrukce PC Pavlov - K Bezděkovu“ v k.ú. Pavlov u Stonařova, „Rekonstrukce PC Bezděkov – K Pavlovu“ v k.ú....

Realizace prvků plánů společných zařízení na okrese Havlíčkův Brod

Pobočka Havlíčkův Brod předala na počátku roku 2018 Městysi Libice nad Doubravou stavby polních cest, vybudované během roku 2017 na základě schváleného plánu společných zařízení KoPÚ Libice nad Doubravou a KoPÚ Kladruby u Libice, a to v celkové účetní investiční hodnotě 8 698 438 Kč vč. DPH....

Výstavba polních cest v k. ú. Kdousov

Pobočka Třebíč zahájila předáním staveniště zhotoviteli od 1. dubna 2018 výstavbu polních cest  C 1, C11 a C 14  v katastru obce Kdousov, které vycházejí ze schváleného plánu společných zařízení JPÚ Kdousov. Jedná se o výstavbu jednopruhové obousměrné hlavní polní cesty C1 o celkové délce 1 506 m....