Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Záblatí má pozemkové úpravy v devíti katastrech

Obec Záblatí má asi 346 obyvatel. Nachází se v okresu Prachatice a leží na řece Blanici v Prachatické hornatině v nadmořské výšce 593 metrů. Pod Záblatí spadá hned devět katastrů. Na celém území proběhly komplexní pozemkové úpravy prakticky najednou. V Řepešíně se nyní dočkají díky spolupráci se Státním pozemkovým úřadem (SPÚ) rekonstrukce rybníka. Ta by měla mimo jiné pomoci se zadržováním vody v krajině.

Jak to s pozemkovými úpravami bylo na samém začátku, nám řekl záblatský starosta Ladislav Klabouch: „Spolupráci s pozemkovým úřadem a pozemkové úpravy jsem inicioval přímo já. Bylo to asi před osmi – devíti lety. Neměli jsme ani žádný větší problém, jen bylo například nutné vylepšit přístupnost některých ploch. Už dříve jsme řešili něco s jednoduchými pozemkovými úpravami a tak jsem se s tou problematikou seznámil. Napadlo mě, že by vůbec nebylo špatné totéž zopakovat, ale v trochu větším rozsahu všech našich devíti katastrálních území.“

Vysvětlit, o co jde

Starosta Záblatí nám řekl, co samotným pozemkovým úpravám předcházelo: „Nejprve jsem si dal tu práci, že jsem si nechal vyjet všechny vlastníky pozemků v našich katastrech, a vytvořil jsem si pro sebe takové sestavy. Zjistil jsem, kdo má kolik pozemků a ty největší vlastníky jsem osobně obešel. Vysvětloval jsem jim, o co v komplexních pozemkových úpravách jde. Na základě toho jsem zjistil, že je zájem, aby se s komplexními pozemkovými úpravami u nás začalo.“

Klabouch přiznává, že to, co se podařilo uskutečnit, považuje za štěstí, protože „jeho“ katastry jsou v oblasti, která byla hustě osídlená: „Velká část pozemků u nás po revoluci zůstala ve vlastnictví Pozemkového fondu. Hodně z nich zprivatizoval jeden farmář. A to, jestli se pozemkové úpravy budou moci uskutečnit, z veliké části záleželo hlavně na něm. Nakonec se mi ho podařilo přesvědčit, že i pro něj je to výhodné.“

Starostou po práci

„O vše jsem se staral jako neuvolněný starosta po práci, takže to bylo trochu složitější, ale nakonec se dílo povedlo. I díky tomu, že mě ta práce docela bavila. Získali jsme potřebné podpisy majitelů pozemků a pozemkové úpravy mohly začít, i když asi tři lidé v zásadě s ničím nesouhlasili. Každý byl přitom z jiného katastru. Myslím si ale, že svou tvrdohlavostí a neústupností uškodili sami sobě, protože se nemohly zpřístupnit jejich pozemky, které by si tím mohli zhodnotit,“ říká Klabouch a dodává: „Šlo mimo jiné o to, aby lidé měli zajištěn bezproblémový přístup do svých zahrad po obecních cestách. Aby se jednoduše nemuseli doprošovat jiných vlastníků soukromých pozemků. Ale tímto problémem jsme nebyli v žádném případě ojedinělí a řešilo ho i spoustu jiných vesnic.“

V rámci pozemkových úprav se v Záblatí pustili například do výměny některých ploch mezi majiteli pozemků. Často se tak daly pozemky zhodnotit díky plánované další výstavbě, protože mnohdy šlo o parcely navazující na zastavěnou část obce. Ten, kdo se pozemkových úprav účastnit nechtěl, o tuto možnost přišel: „Jeden z majitelů pozemků si vzpomněl až po pěti letech, jenže taková příležitost jako při pozemkových úpravách se už neopakovala. Pokud by se měly podobné změny realizovat mimo pozemkové úpravy, bylo by to velice nákladné. Největším přínosem je ovšem to, že se teď každý může dostat ke svému pozemku,“ upozorňuje starosta a dodává:

„Naše obec do pozemkových úprav dokonce investovala část svých pozemků, které jinak mohly být určeny k zástavbě. Šlo o to, aby tyto plochy mohly být vyměněny se soukromými vlastníky a mohly vzniknout obecní cesty. Řekli jsme si, že pro nás bude hlavní zpřístupnění pozemků a pro to jsme udělali maximum. Naší obci to určitě přineslo ovoce. Dnes máme v jednom katastrálním území už první tři cesty hotové. Až budou všechny komunikace dokončené, budou měřit desítky kilometrů!“

V rámci realizace společných zařízení chystají v Záblatí také projekt rekonstrukce rybníku, který se nachází v katastrálním území Řepešín. Na vodním díle se zvětší plocha a s tím kapacita. A především se díky změnám zadrží víc vody v krajině.

Otupit ostří

Na všech projektech v Záblatí spolupracuje obec s prachatickou pobočkou SPÚ. „Já oceňuji, že tam pracují i lidé z vesnice. I díky tomu té problematice lépe rozumí. Vždycky jsme se dokázali domluvit. Pokaždé věděli co a jak. Ze strany samotných vesnic, kde projekty společných zařízení plánují, je zase velmi důležité si uvědomit, že nemohou mít požadavky na extrémně drahá společná zařízení. Lidé z SPÚ nám například velice dobře vysvětlili, proč nemá cenu se do některých akcí vůbec pouštět i co je více a co zase méně prospěšné. Výborné také bylo, že se snažili otupit ta ostří, která při realizaci pozemkových úprav vyvstala mezi mnou jako starostou a některými občany,“ nemůže si vynachválit spolupráci Ladislav Klabouch.