Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Pančava soutěží o Cenu české krajiny

obec Jihlava, 7. prosince 2018

Státní pozemkový úřad organizuje již od roku 2006 soutěž Žít krajinou, pořádanou též pod značkou Cena české krajiny. Cílem soutěže je ocenit kvalitně odvedenou spolupráci krajských pozemkových úřadů, projektantů, dodavatelů a místních samospráv. V letošním roce zahrnul úřad mezi výběr soutěžících projektů i jihlavský Soubor opatření Pančava.

Statutární město Jihlava iniciovalo v katastrálním území Pančava komplexní pozemkové úpravy, na jejichž základě zde Státní pozemkový úřad provedl sérii opatření vedoucích k větší stabilizaci území a zamezení vodní eroze. Realizovaná opatření jsou nyní v péči města Jihlavy. Cílem opatření bylo navýšit zadržování vody v krajině, jako jejich součást byla v místě vybudována i nová vodní nádrž. 

„Jsem ráda, že realizovaný projekt nese své dobré ovoce. Všechna podobná opatření a jejich popularizace jsou důležitým krokem k tomu, aby se z krajiny kolem nás nestala poušť,“ doplňuje vedoucí Odboru životního prostředí Katarína Ruschková.

Soutěž probíhá ve dvou kategoriích. První je Zelená a dopravní infrastruktura a druhou je Tvorba a ochrana krajiny, v níž v konkurenci dalších dvaceti projektů soutěží i Jihlava.

Odborná komise vyhlásí v obou kategoriích první tři místa, dále bude udělena Cena Státního pozemkového úřadu a Cena veřejnosti, kterou získá právě projekt s nejvyšším počtem hlasů v internetovém hlasování. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční na jaře 2019.

Pokud se rozhodnete náš projekt podpořit, hlasování probíhá po celý měsíc prosinec zde.

Děkujeme za Vaši případnou podporu! 

Soutěž "Žít krajinou", pořádanou pod značkou "Cena české krajiny", organizuje Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy, garantem je Ministerstvo životního prostředí.

Hlavním cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách.