Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Výstavba polních cest a úspěšné podepsání dohody se SZIF

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov převzala dne 29. 9. 2018, od zhotovitele  SWIETELSKY s.r.o., díla dvou polních cest, které jsou financovány z fondů EU (Program rozvoje venkova). Díla byla řádně a včas předána, bez vad a nedodělků.

Jedná se o hlavní polní cesty v k. ú. Kojčice a Brná realizované na základě schválených plánů společných zařízení pro dané katastrální území, a to v celkové hodnotě 3 522 895 Kč a 6 349 820 Kč.

Cesty jsou krátce po své realizaci hojně využívány hospodařícími subjekty a slouží ke zpřístupnění pozemků jednotlivých vlastníků, které na ně navazují. Rekonstrukcí těchto cest došlo k omezení rizika úniku pohonných hmot, k efektivní redukci pojezdu zemědělských strojů v obci.

Jedná se o dvě velmi odlišné komunikace. Jedna je z odezvy vlastníků velmi úzká, v kategorii P4, 0/30, tj. š. 3 m koruna a 2 x 0,5 m krajnice, délky 414 m s příkopem. Je ohrožena vodní erozí z pozemků nacházejících se nad touto komunikací. Ze strany hospodařícího subjektu došlo k zatravnění v šíři 3 – 20 m, což ovšem, jak se začátkem září ukázalo, není dostačující. Polní cesta v Brné je v kategorii P6, 0/30 v délce 807 m. Brzy dojde k výsadbě zeleně, aby se tato „dálnice“, jak ji místní nazvali, zapojila do krajiny.

V listopadu nás čeká dokončení prací na rekonstrukci a výstavbě 4 polních cest v k. ú. Rodinov v celkové délce 1271 m jako u výše uvedených s asfaltobetonovým povrchem.

Obr. 1, 2       POLNÍ CESTA V K. Ú. BRNÁ

Obr. 3, 4       POLNÍ CESTA V K. Ú. KOJČICE

Obr. 5, 6       POLNÍ CESTA V K. Ú. KOJČICE  

- PO PŘÍVALOVÝCH DEŠTÍCH (nad polní cestou viditelné zatravnění, nad zatravněním nezapojená vzešlá řepka ozimá)

 

Obecně můžeme říci, že výstavby polních cest mají pozitivní ohlasy.