Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Úvodní jednání ke komplexní pozemkové úpravě Horní Krupá a závěrečné jednání ke komplexní pozemkové úpravě Štěpánov u Leštiny

Dne 6. 4. 2015 proběhlo úvodní jednání ke komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Horní Krupá. Jednání proběhlo v sále obecního domu v Horní Krupé za účasti 108 vlastníků. Pozemková úprava byla zahájena veřejnou vyhláškou dne 5. 5. 2009, na základě žádosti 65 vlastníků, kteří vlastní téměř 61 % zemědělské půdy. Výměra řešeného území činí 774 ha. Do obvodu pozemkové úpravy jsou zahrnuty i části sousedních katastrálních území Čachotín a Jilem u Sedletína. Na jednání byli přítomní vlastníci seznámeni s účelem a cíli pozemkové úpravy a byl jim podrobně popsán postup a harmonogram prací včetně dalších záležitostí vyplývajících ze zákona. Na jednání byl zvolen sedmičlenný sbor zástupců. V závěru byly zodpovězeny dotazy účastníků řízení.  

 Dne 7. 4. 2016 se uskutečnilo závěrečné jednání ke komplexní pozemkové úpravě v k. ú. Štěpánov a části k. ú. Chrtníč. Tato pozemková úprava byla zahájena 31. 8. 2008 na základě žádosti vlastníků 56 % výměry zemědělské půdy. Úvodní jednání proběhlo 27. 6. 2013. Vzhledem k dobré spolupráci pozemkového úřadu, zpracovatele, obcí Leština a Chrtníč s vlastníky pozemků, byly jednotlivé etapy zpracovávány v dohodnutých časových termínech. Případné problémy se díky vstřícnosti všech stran dařilo pružně řešit. Výsledkem je zdařilý návrh nového uspořádání, kdy například z 585 parcel vstupujících do komplexní pozemkové úpravy vystupuje z pozemkové úpravy 208 nových vlastnických parcel. V plánu společných zařízení se podařilo vyřešit i obslužnost území včetně návrhu tří mokřadů, které přispějí k zlepšení hospodaření s vodou a zlepšení životního prostředí. Je tím vytvořen dobrý předpoklad k získání potřebných finančních prostředků z PRV a tudíž k realizaci prioritních částí PSZ.