Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Závěrečné jednání KoPÚ Přáslavice a úvodní jednání ke KoPÚ Proseč - Obořiště

V pondělí dne 1. 2. 2016 proběhlo v místí části Přáslavice (Obec Samšín) závěrečné jednání v rámci komplexních pozemkových úprav ve stejnojmenném katastrálním území.

Účastníci řízení, kterých se sešlo více než 30, byli detailně seznámeni s návrhem nového uspořádání pozemků, s aktualizovaným plánem společných zařízení a s dalším postupem prací, zejména s náležitostmi správního rozhodnutí o schválení návrhu, zpracováním digitální katastrální mapy a správním rozhodnutím o výměně a přechodu vlastnických práv.

Následujícího dne 2. 2. 2016 proběhlo v  kulturním zařízení místní části Proseč-Obořiště (Městys Nová Cerekev) úvodní jednání v rámci rozpracování komplexních pozemkových úprav v k. ú. Proseč- Obořiště, kterého se účastnilo více, než 70 vlastníků zemědělských pozemků.  Důvodem zahájení těchto komplexních pozemkových úprav byly žádosti vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v předmětném katastrálním území a též priorita SPÚ a ČÚZK, neboť součástí komplexních pozemkových úprav bude i upřesnění přídělů v tomto katastrálním území.

Zvolený sbor zástupců Proseč-Obořiště.jpg Úvodní jednání KoPÚ Proseč-Obořiště Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov.jpg