Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Výstavba polních cest v okrese Havlíčkův Brod

Pobočka Havlíčkův Brod v současné době dokončuje výstavbu pěti polních cest. Jedná se o polní cesty C24 a C 29 v k. ú. Stříbrné Hory. Cesta C24 – v délce 0,948 km, kategorie P 3/30.Trasa cesty vede v převážné míře po bývalém železničním náspu. Povrch vozovky je navržen z asfaltového betonu ACO 11. Cesta C29 -  v délce 0,442 km, kategorie P 3/30. Povrch vozovky je navržen z asfaltového betonu ACO 11. Dodavatel Strabag a.s., rozpočtové náklady 6.199.252 Kč s DPH. Termín dokončení dle SOD: 15. 11. 2016. Stavba je prakticky dokončena. Zbývá pouze výsadba stromů.

            Cesta C 18 v k. ú. Rozsochatec. Předmětem projektu je výstavba polní cesty C18 v k. ú. Rozsochatec v rámci realizace plánu společných zařízení po provedených komplexních pozemkových úpravách. Je vedena v trase stávající polní cesty, která je ve špatném stavu, s nevyhovujícími parametry, těžko sjízdná. Na hranici s intravilánem se napojuje na stávající komunikaci, přechází přes železnici a končí napojením na další cesty. Je navržena v délce 1,391 km v kategorii P 4,5/30. Odvodnění je provedeno v km 0,003-0,060 příkopem, 0,060-1,394 drenáží.

Dodavatel akce – M-Silnice Pardubice, náklad 6.313.430 Kč s DPH. Termín dokončení dle SOD 15.11.2016. Stavba je před dokončením. Zbývá doplnění krajnic a úklid staveniště.

            Výstavba polních cest HPC 2 a VPC 12 se zatravněným průlehem a zasakovacích průlehů v k. ú. Havlíčkova Borová. Projekt vychází ze schváleného návrhu KoPÚ v k. ú. Havlíčkova Borová. Cesty budou sloužit k zpřístupnění zemědělských a rovněž i lesních pozemků. Cesta VPC 12 je navržena se zatravněným průlehem k zachycení povrchové vody a případných splavení a odtud bude voda jímána do zasakovacích příkopů, čímž dojde zároveň i ke snížení následků přívalových dešťů v zastavěné části obce.

Dodavatel akce: Lubomír Dvořák. Náklady dle SOD a stávajících dodatků – 7.885.971 Kč vč. DPH. Termín dokončení dle SOD 15. 11. 2016.

 

Vedle toho, na základě žádosti vlastníků, zahájila Pobočka Havlíčkův Brod pozemkové úpravy v katastrálních územích Dolní Bohušice a Lány u Libice nad Doubravou. Zároveň ukončila výběrová řízení na tři  komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spytice, Čachotín a Dlouhá ves. Současně byly zahájeny práce na přípravě výběrového řízení KoPÚ Kozlov u Ledče a Číhošť a šesti JPÚ – rekonstrukce přídělů v k. ú. Dobkov, Příjemky, Pohled, Počátky, Předboř a Hranice.

 

Polní cesta Havlíčkova Borová VPC 12.jpg

 

Polní cesta Rozsochatec C18.jpg

 

Polní cesta Stříbrné Hory C 24.jpg

 

Polní cesta Stříbrné Hory C 29.jpg