Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Realizace výběrových řízení na zhotovitele návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Spělov, Dolní Cerekev a Kostelní Myslová, okres Jihlava

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava, realizuje v současné době výběrová řízení na zhotovitele návrhu tří komplexních pozemkových úprav v k. ú. Spělov, Dolní Cerekev a Kostelní Myslová.

V případě katastrálních území Spělov a Dolní Cerekev se jedná nadlimitní veřejnou zakázku s předpokládanou celkovou cenou 7.575.000 Kč bez DPH. Katastrální území Dolní Cerekev a Spělov se nacházejí přibližně 12 km jihozápadně od krajského města Jihlava.

Řízení o komplexních pozemkových úpravách bylo zahájeno na základě žádostí vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v řešených katastrech (v k. ú. Dolní Cerekev v roce 2012 a v k. ú. Spělov v roce 2015). Celková výměra obou katastrálních území činí 1.585 ha. Předpokládaná výměra obvodu komplexních pozemkových úprav je 1.415 ha (k. ú. Dolní Cerekev – 1.051 ha a k. ú Spělov – 364 ha). Celkový počet LV - 905 (654 v k. ú. Dolní Cerekev a 251 v k. ú. Spělov). Počet vlastníků celkem -1.386 (908 v k. ú. Dolní Cerekev a 478 v k. ú. Spělov).

Jedním z důvodů realizace obou komplexních pozemkových úprav současně je především plánovaná změna katastrální hranice mezi oběma katastrálními územími.

 

V případě katastrálního území Kostelní Myslová se jedná o podlimitní veřejnou zakázku s předpokládanou cenou 2.600.000 Kč bez DPH. Katastrální území Kostelní Myslová se nachází přibližně 30 km jižně od krajského města Jihlava.

Řízení o komplexních pozemkových úpravách bylo zahájeno na základě žádostí vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v daném katastrálním území (r. 2014). Celková výměra katastrálního území Kostelní Myslová činí 512 ha. Předpokládaná výměra obvodu komplexních pozemkových úprav je 497 ha. Počet LV - 128. Počet vlastníků - 177.

KoPÚ Dolní Cerekev a Spělov_obvody v základní mapě.JPG

 

KoPÚ Dolní Cerekev a Spělov_obvody v ortofoto.JPG

 

KoPÚ Kostelní Myslová_obvody v základní mapě.jpg

 

KoPÚ Kostelní Myslová_obvody v ortofoto.jpg