Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Druhé místo pro vodní nádrž a mokřad Slavičky

Polná, 12. června 2023 – Realizace Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Malá vodní nádrž včetně tůně a mokřadu v k. ú. Slavičky se umístila na krásném 2. místě v rámci sms hlasování veřejnosti v soutěži Stavba roku Kraje Vysočina 2022, jehož slavnostní vyhlášení proběhlo 12. června v Polné.

„Výstavbou malé vodní nádrže včetně tůně a mokřadu se podařilo nad zastavěnou částí obce Slavičky vytvořit prospěšné území, jak z hlediska vodohospodářského či z hlediska ochrany přírody a krajiny, tak i místo vhodné k odpočinku pro místní obyvatele a jiné návštěvníky.“ uvedl Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu.

Slavnostního předávání ocenění se za SPÚ zúčastnila Silvie Hawerlandová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, Marcela Svobodová, vedoucí Pobočky Třebíč, která stavbu přihlašovala a Jan Čekal Vedoucí oddělení pozemkových úprav pro Kraj Vysočina.

Slavičky_2. místo ve veřejném hlasování

Malá vodní nádrž včetně tůně a mokřadu v k. ú. Slavičky
Hlavním cílem stavby malé vodní nádrže, tůně a mokřadu bylo zadržení vody v krajině a vytvoření rozsáhlého biocentra navrženého na základě schváleného Plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Slavičky. Vzniklo tak opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu. Dalším účelem realizace bylo snižování velkých přítoků z povodí a tím zlepšení povodňové situace v obci.
Vodní nádrž byla vybudována v místě stávající nádrže, zčásti je zapuštěná pod stávající terén a zčásti vznikla vzdutím vody zemní sypanou hrází, na kterou byla použita zemina vytěžená v místě stavby.
Mokřad vznikl zahloubením pod stávající terén, v čele mokřadu je zvýšený terén se zpevněným přelivem a kamenným skluzem pro přetékání vody z mokřadu do nádrže, dno je zvlněné, aby byly vytvořeny prohlubeniny a vyvýšeniny včetně ostrůvku nad hladinou vody.
Tůň byla vytvořena zahloubením pod stávající terén. Součástí tůně je kamenný brod přes polní cestu mezi tůní a mokřadem, dno a nájezdy brodu jsou zpevněny kamennou dlažbou do betonu a zajištěny betonovými prahy.
Terénní úpravy byly provedeny včetně rozsáhlé výsadby biocentra (místní druhy stromů a keřů), byla vytvořena klidová vycházková zóna s výhledem na vodní plochu. Terénní úpravy byly provedeny ze zbylé zeminy odtěžené v místě stavby vodních ploch. Pařezy a kmeny vykácených stromů byly použity na zhotovení broukovišť.
Projekt byl financován z prostředků Národní plán obnovy.

NÁDRŽ SLAVIČKY_BANNER_FINAL NAHLED.jpg

Vypisovateli soutěže jsou Kraj Vysočina, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, a Spolek Stavba Vysočiny. Záštitu nad 21. ročníkem soutěže Stavba Vysočiny - Stavba roku Kraje Vysočina 2022 přijal Vítězslav Schrek. V 21. ročníku se ve 4 kategoriích utkalo celkem 22 projektů.

Více informací o všech přihlášených projektech získáte na tomto odkazu.

  

Kontakt pro média:
Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875, e-mail: komunikace@spucr.cz 
www.spucr.cz