Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

U Těchobuzi vznikla vodní nádrž Dobroslava nebo Dobrosláva…

Státní pozemkový úřad (SPÚ) pobočka Pelhřimov u obce Těchobuz nedávno dokončila ambiciózní projekt. Stavba malé vodní nádrže a polní cesty vychází z Plánu společných zařízení, který byl schválen sborem zástupců vlastníků již v roce 2008. Toto rozhodnutí, které získalo právní platnost, položilo základy pro zásadní změny v krajině. Hlavním úkolem bylo přizpůsobit krajinu novým podmínkám a zlepšit ochranu proti erozi a povodním. Díky tomu se očekává nejen zvýšení biodiverzity, ale i vylepšení vodního režimu a místních klimatických podmínek.

Těchobuz, malebná obec uprostřed lesů, rybníků a pahorků v západní části Českomoravské vrchoviny, vás srdečně přivítá na území Kraje Vysočina. Leží na rozhraní Středočeského a Jihočeského kraje, jen pár desítek kilometrů od Prahy. A co všechno tu můžete objevit? Galerie Bernarda Bolzana, naučná přírodní stezka, pamětihodnosti obce včetně zámeckého parku s historií sklářství. Turistická stezka či cyklostezka vás provede k rybníkům Loudal a Daniel, přes které se klikatí potok Barborka, protékající celým územím obce. Je to místo, kde můžete objevovat nové, nabírat energii z přírody a nadchnout se nad klidem a krásou venkovského života, a to vše uprostřed překrásné krajiny.

MVN Dobroslava

Stavba byla pečlivě navržena tak, aby respektovala stávající normy a zároveň efektivně využila dostupný prostor. Při jejím architektonickém řešení se podařilo odkrýt historické místo, které zůstalo opomíjené po mnoho let. Celý komplex se tak přirozeně začlenil do okolní krajiny, přičemž vzdušná strana hráze se nevymyká jako nepřirozený prvek, ale spíše plynule přechází do terénu.

MVN Dobroslava

Samotná stavba se nachází v oblasti, kde kdysi stával rozsáhlý rybník. Lokalita je charakterizována strojově sečenou loukou, nesečenou zamokřenou plochou a lesními porosty. Výstavba polní cesty umožnila snadnější přístup k zemědělským pozemkům v okolí, čímž došlo ke značnému omezení provozu zemědělské techniky v samotné obci.

MVN Dobroslava

Stavba malé vodní nádrže byla provedena s ohledem na technické a materiálové požadavky. Veškerá vytěžená zemina byla při stavbě efektivně využita bez nutnosti odvozu na skládku, což zahrnovalo i domodelování okolí. Součástí nádrže je také zemní nevypustitelná tůň, která přispívá k zvýšení biodiverzity v dané oblasti. Navíc bylo vysazeno 24 hrušní, 23 třešní a 22 švestek, 23 javorů klen a 38 keřů (dřišťál obecný, bez černý a brslen evropský).

Polní cesta se svodným příkopem

Celý projekt představuje důležitý krok směrem k udržitelnějšímu životnímu prostředí a lepší ochraně před extrémními povodněmi. Díky zavedeným vodohospodářským opatřením došlo ke zvýšení retenční schopnosti krajiny, což má pozitivní dopad nejen na místní ekosystémy, ale také na povodí vodárenské nádrže Želivka pod obcí.

MVN Dobroslava

INVESTOR: Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
PROJEKT: MVN Dobroslava a polní cesta HC08
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Vítězslav Pavel, VDG Projektování s.r.o.
DODAVATEL: AKORA s.r.o.
MÍSTO REALIZACE: obec Těchobuz, katastrální území Těchobuz
CELKOVÉ VÝDAJE: 14 645 057,94 Kč s DPH      
TERMÍN ZAHÁJENÍ STAVBY: říjen 2021
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: listopad 2022 (kolaudace 4.11.2022)

 

Dne 6.5.2024 se v odpoledních hodinách nad obcí přehnala silná bouřka s přívalovými dešti, kdy mezi 16:00 až 16:40, dle informace pana starosty Aleše Boháčka, spadlo více jak 50 mm srážek. Zádržná funkce námi vybudované MVN Dobrosláva se osvědčila v praxi. Zpomalení průtoku přívalové vlny na vodním toku Barborka napomohlo eliminaci větších škod na povodí VN Trnávka, jež je donorem VN Švihov (Želivka).

MVN Dobroslava