Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Exkurze studentů ČZU FŽP na Vysočině: Proniknutí do problematiky pozemkových úprav

Minulý týden, ve dnech 28. a 29. května, se studenti České zemědělské univerzity Fakulty životního prostředí (ČZU FŽP) zúčastnili terénní exkurze, kterou pro ně uspořádal Státní pozemkový úřad (SPÚ) na Vysočině. Během této akce měli studenti příležitost podrobně se seznámit s problematikou pozemkových úprav v praxi a navštívit zrealizované stavby z dokončených pozemkových úprav ve vybraných katastrech okresů Jihlava a Třebíč.

FŽP ČZU na Vysočině

Studenti si prohlédli různé druhy staveb, které vznikly v rámci pozemkových úprav, včetně polních cest, protierozních opatření a vodohospodářských opatření. Tyto projekty byly prezentovány jako praktické příklady, jak lze úspěšně řešit problémy spojené s půdní erozí, zlepšováním infrastruktury a hospodařením s vodními zdroji.

FŽP ČZU na Vysočině

Praktické zkušenosti a poznatky

Exkurze navázala na teoretické znalosti vyplývající z výuky a doplnila je o praktické zkušenosti, které jsou neocenitelné pro jejich budoucí kariéru v oblasti životního prostředí a zemědělství. Byli svědky konkrétních příkladů, jak mohou pozemkové úpravy pozitivně ovlivnit krajinu a zemědělskou praxi.

FŽP ČZU na Vysočině

Studentům se po oba dva dny věnovala Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina, společně s kolegyněmi Janou Šlejtrovou z jihlavské pobočky a Marcelou Svobodovou z pobočky Třebíč.

FŽP ČZU na Vysočině

Státní pozemkový úřad obecně věnuje pozornost spolupráci se středními, vyššími odbornými a vysokými školami nejen při určování obsahu odborného vzdělávání, ale především na vyšších stupních vzdělávání při zajišťování odborné praxe pro studenty a také účasti odborníků z řad SPÚ na školách ve formě pravidelné výuky nebo při jednorázových odborných přednáškách či terénních exkurzích.

FŽP ČZU na Vysočině