Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Zlínský

Realizace protierozních a protipovodňových opatření včetně cesty v k. ú. Korytná

V průběhu listopadu 2017 dokončil Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště výstavbu důležitých protierozních a protipovodňových opatření - protierozní meze PM2, svodného příkopu PRI2 vč. propusti pod silnicí a také dvojice polních cest HC3a, HC3b vč. interakčního prvku....

Realizace hlavních polních cest a doplňkové polní cesty v k. ú. Zlámanec

V průběhu října 2017 dokončil Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště výstavbu polních cest „C2a, C2b a C110“ v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zlámanec....

Realizace Ochranné nádrže N1 v katastrálním území Topolná a Komárov

V průběhu dubna 2017 dokončil Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště výstavbu protipovodňové „Ochranné nádrže N1" v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Topolná....

Realizace hlavní polní cesty C1 v katastrálním území Věžky

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, pobočka Kroměříž realizoval v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Věžky a v části k. ú. Medlov výstavbu hlavní polní cesty C1....

Realizace hlavní polní cesty C5 v katastrálním území Věžky

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, pobočka Kroměříž realizoval v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Věžky a v části k. ú. Medlov výstavbu hlavní polní cesty C5....

Krajské setkání Svazu měst a obcí ČR ve Zlínském kraji

Svaz měst a obcí ČR za účelem informovanosti představitelů radnic o aktuálních tématech samospráv pravidelně pořádá Krajská setkání, která probíhají za účasti hejtmanů, poslanců a senátorů a na která bývají obvykle přizváni i zástupci státních úřadů a soukromých společností....

Záchytný příkop a hráz v polní trati Hostějovské díly v k. ú. Újezdec u Osvětiman

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště realizoval v roce 2015 v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav k. ú. Újezdec u Osvětiman stavbu záchytného příkopu a suchého poldru. Stavba byla předána do vlastnictví a správy obce Újezdec....

Polní cesta C15 k. ú. Lutopecny

Polní cesta C 15 byla navržena v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lutopecny a v navazující části k. ú. Měrůtky. KoPÚ o výměře 390 ha byla zahájena v roce 2001 a ukončena v roce 2005. Zpracovatelem projekčních prací byl Ing. Půža Brno....

Polní cesta H-C70 k.ú. Hulín

Polní cesta H-C70 s náklady na realizaci v hodnotě 2 223 458,- Kč byla navržena v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pravčice, v části k.ú. Hulín, Břest, Němčice a v navazující části k.ú. Měrůtky. KoPÚ o výměře 960 ha byla zahájena v roce 2008 a ukončena v roce 2013. Zpracovatelem projekčních prací a projektantem byla firma GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář. Zhotovitelem stavby firma Strabag a.s. Realizace byla zahájena v září 2015, stavba byla dokončena v listopadu 2015. Zdroj financování VPS....

Hlavní polní cesta v k. ú. Police u Valašského Meziříčí (okres Vsetín) je připravena k předání obci

V listopadu letošního roku byly dokončeny stavební práce na hlavní polní cestě v katastrálním území Police u Valašského Meziříčí (okres Vsetín). Jedná se o první z realizovaných opatření, které bylo navrženo v rámci komplexní pozemkové úpravy v tomto katastrálním území....