Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Zlínský

Realizace polní cesty v k. ú. Hrachovec, lokalita pod Veselou

V první polovině letošního roku byla předána Městu Valašské Meziříčí polní cesta v katastrálním území Hrachovec, lokalita pod Veselou. Tato realizace byla provedena v rámci jednoduché pozemkové úpravy....

Realizace hlavní polní cesty C15 v katastrálním území Jankovice u Holešova

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, pobočka Kroměříž realizoval v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Jankovice u Holešova a části katastrálního území Chomýž výstavbu polní cesty C15....

Vydání historické budovy sýpky v rámci majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj v rámci majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi vydal na konci května 2015 Arcibiskupství olomouckému budovu Schrattenbachovy sýpky v Kroměříži i s přilehlým areálem....

„Vodní nádrž na Dobřínském potoce v lokalitě Nivy“, k. ú. Prakšice a Pašovice na Moravě

Vodní nádrž N5 byla realizována jako prvek plánu společných zařízení, schváleného v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Prakšice a části k. ú. Pašovice. Vodní nádrž N5 na Dobřínském potoce řeší zlepšení poměrů na toku....

Vodní nádrž s mokřadem v polní trati Solařky a hlavní polní cesta PC1, k. ú. Suchá Loz

V obci Suchá Loz, která se nachází v okrese Uherské Hradiště, na úbočí Bílých Karpat byla dle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Suchá Loz jako jedna z priorit plánu společných zařízení vybudována vodní nádrž s mokřadem v polní trati Solařky a polní cesta PC1....

Protipovodňová opatření Lhotka u Zlína – Pobočka Zlín

V soutěži „Společné zařízení roku 2014“ 1. místo v kategorii Protierozní a vodohospodářská opatření a Cena Státního pozemkového úřadu....