Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Pobočka Vsetín prezentovala výsledky své práce na Ovčáckém dni na Valašsku

Pobočka Vsetín, KPÚ pro Zlínský kraj se letos poprvé zúčastnila a také prezentovala výsledky své práce na tradičním XIII. Ovčáckém dni na Valašsku. Akce se konala v sobotu 15. června 2019 v areálu Střední zemědělské a přírodovědné školy pod záštitou Miroslava Tomana, ministra zemědělství, Jiřího Čunka, hejtmana Zlínského kraje a Radima Holiše, starosty města Rožnova p. Radhoštěm a dalších významných osobností. Hlavními organizátory akce byli Střední zemědělská a přírodovědná škola Rožnov p. Radhoštěm, Agrární komora Valašska, Zemědělský svaz ČR. Jak z názvu vyplývá návštěvníci měli možnost shlédnout mimo jiné ukázky zemědělské výroby, řemesel a chovu hospodářských zvířat a také i doprovodný program pro děti i dospělé. K dispozici byl také bohatý výběr krajových specialit.

V letošním roce se na této akci poprvé představila Pobočka Vsetín Státního pozemkového úřadu resp. její pracovníci, kteří tak využili možnost prezentovat odborné a především široké veřejnosti výsledky své práce a zároveň zvýšit povědomí veřejnosti o pozemkových úpravách. K dispozici byly propagační materiály o SPÚ, o pozemkových úpravách a také pěkné a výborné perníčky připravené naší kolegyní. Mnohé návštěvníky oslovily pozemkové úpravy poprvé, jiní konzultovali a řešili konkrétní problémy. V souvislosti s nedostatkem vody se návštěvníci hojně přikláněli k budování mokřadů. Na dvou bannerech byl připraven průřez ukázek realizací a návštěvníci se tak mohli „toulat“ krajinou okresu Vsetín a prohlížet si v rámci pozemkových úprav zrealizované stavby polních cest. Mimo jiné je to právě problematika zpřístupňování pozemků a řešení vodohospodářských a protipovodňových opatření, o kterou se starostové v okrese Vsetín zajímají a stává se tak častým důvodem pro zahájení pozemkových úprav.