Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Exkurze a přednáška o pozemkových úpravách na Teplicku

Dne 24. 11. 2017 uspořádal Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a s partnerem CSV Fakultou životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem celodenní exkurzi nejen pro studenty, ale i pro širší veřejnost.

Dopolední část zahájila vedoucí Pobočky Teplice přednáškou „Pozemkové úpravy klíčový nástroj rozvoje krajiny a venkova". Následovala přednáška na téma „Návrh komplexních pozemkových úprav, včetně návrhu plánu společných zařízení". Stěžejní část přednášky se skládala z praktických ukázek návrhů plánu společných zařízení a jejich realizací. Studenti a ostatní účastníci měli možnost porovnat vlastní návrh pozemkových úprav a plány společných zařízení (PSZ) s projektovou dokumentací a následným provedením staveb v terénu. Byly představeny komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) ve Rtyni nad Bílinou a již zrealizovaný projekt vodohospodářského opatření (výstavba jezera a polních cest), včetně dokončené výsadby krajinné zeleně.

V odpolední části byl představen v letošním roce dokončený projekt, „Vodohospodářské opatření Žim–Záhoří". Na tomto projektu byly předvedeny jednotlivé fáze pozemkových úprav. Při prohlídce jednotlivých realizovaných prvků projektu, jako je vlastní nádrž, nátokové a sběrné kanály, studánka, dešťová kanalizace a obslužné komunikace, probíhala živá diskuze, v rámci které byly pracovníky pobočky zodpovídány dotazy. Ty pak byly podpořeny konkrétními ukázkami v terénu.

Exkurze dále pokračovala prohlídkou po dokončených projektech společných zařízení v katastrálních územích Bžany, Lhenice a Lysec. Všechny navštívené realizace společných zařízení byly hrazeny z Programu rozvoje venkova. Účastníci se seznámili s procesem pozemkových úprav jako nástrojem pro realizaci vodohospodářských a krajinných opatření a pro zlepšení kvality života ve venkovském prostoru.

Pobočka Teplice dlouhodobě spolupracuje s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v oblasti propagace pozemkových úprav a předávání zkušeností a poznatků mezi odbornou veřejností a akademickou sférou.