Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Ústecký

Konference „Pozemkové úpravy a čerpání dotací z PRV"

Ústecká Větruše po roce opět přivítala účastníky konference pořádané SPU ve spolupráci s CSV....

Studie odtokových poměrů pro KoPÚ Konětopy u Pnětluk

Pobočka Louny převzala od zhotovitele dokončenou "Studii odtokových poměrů pro KoPÚ Konětopy u Pnětluk", která bude podkladem pro zpracování PSZ v rámci zahájených KoPÚ v k. ú. Konětopy u Pnětluk a k. ú. Pnětluky....

Úvodní jednání ke komplexním pozemkovým úpravám v okrese Louny

V průběhu měsíce června 2017 proběhnou v okrese Louny úvodní jednání ke KoPÚ v k. ú. Železná u Libořic a části k. ú. Milčeves, v k. ú. Měcholupy u Žatce, v k. ú. Líšťany u Cítolib a části k. ú. Cítoliby, v k. ú. Kaštice a části k. ú. Neprobylice u Kaštic a v k. ú. Dolánky u Kaštic....

Případová studie Retenční schopnost krajiny v kontextu klimatické změny

Pobočka Děčín se zúčastnila workshopu s názvem „Retenční schopnost krajiny v oblasti Šluknovska", který pořádalo Technologické centrum Akademie věd České republiky....

Přednáška o pozemkových úpravách referentům ÚZSVM v Chomutově

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odbor Chomutov, projevil zájem o přednášku ohledně pozemkových úprav. Tato přednáška se uskutečnila dne 20. 4. 2017 v prostorách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a za Pobočku Chomutov se zúčastnily vedoucí pobočky Ing....

Setkání pracovníků Státního pozemkového úřadu s veřejností spádových obcí Městyse Ročov

Dne 3. 5. 2017 proběhlo v zasedací místnosti Úřadu městyse Ročov setkání zástupců Státního pozemkového úřadu, Pobočky Louny, s veřejností obcí Ročov, Břínkov a Úlovice....

Seminář Zkušenosti z PRV v krajinném plánování

Celostátní sít pro venkov ve spolupráci s Fakultou životního prostředí Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem (FŽP) a Českomoravskou komorou pozemkových úprav – severočeským pobočným spolkem, pořádala dne 23. března 2017 seminář s názvem Zkušenosti z PRV v krajinném plánování....

Příprava projektů k podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova Pobočkou Louny

Pobočka Louny připravuje v roce 2017 realizaci prvků plánů společných zařízení, na které bude žádat dotaci z Programu rozvoje venkova. Projekty jsou zaměřeny na zpřístupnění zemědělských pozemků a protierozní ochranu.              Polní cesta C11a v k. ú....

Studie odtokových poměrů pro katastrální území Všestudy, okres Chomutov

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov převzal od zhotovitele vypracovanou „Studii odtokových poměrů pro katastrální území Všestudy“....

Realizace polních cest v k. ú. Židovice u Hnojnic

Pobočka Louny zajistila v roce 2016 realizaci polních cest v k. ú. Židovice u Hnojnic podle schválených návrhů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Židovice u Hnojnic a Želkovice u Loun....