Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Ústecký

Studie odtokových poměrů – důležitý podklad pro zadávací řízení zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav.

Dne 18. 9. 2015 byla podepsána smlouva o dílo na zpracování Studie odtokových poměrů na Benešovsku, sloužící jako podklad pro zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v katastrálních územích Dolní Habartice, Heřmanov, Ovesná, Benešov nad Ploučnicí, Fojtovice u Heřmanov a Blankartice (kde již byly KoPÚ zahájeny, nebo budou zahájeny v nejbližších dnech), a dále v navazujících katastrálních územích Dobrná, Horní Habartice, Františkov nad Ploučnicí, Oldřichov nad Ploučnicí, Velká Veleň a Malá Veleň, kde se zahájení KoPÚ předpokládá. Rozsah studie (cca 6800 ha) a termín dokončení díla je stanoven na 31. 3. 2016....

Konferenční seminář ve velkém sále Šluknovského zámku

Dne 5. října 2015 proběhla akce CSV (Celostátní sítě pro venkov) s názvem “Komplexní pozemkové úpravy na Děčínsku – možnost rozvoje pro obce, vlastníky a zemědělce”. Akce se konala v úzké spolupráci se zaměstnanci SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočky Děčín, Obce Růžová, MAS Podlipansko, ČSOP a Regiocentra, o.p.s...

Polní cesta HC4 v k. ú. Malá Černoc

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny dokončil v letošním roce realizaci rekonstrukce polní cesty HC 4 dle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malá Černoc na okrese Louny...

Společná zařízení v k. ú. Cítoliby

Realizace společného zařízení dle schváleného projektu KPÚ Zeměchy (řešena i část k. ú. Cítoliby)....

Realizace polních cest VC 8, VC 6 a VC 17 v k. ú. Sukorady

Po provedených komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Sukorady se podařilo SPÚ, Pobočce Litoměřice zrealizovat podle Plánu společných zařízení zpevnění tří polních cest....

Vodohospodářské opatření v k. ú. Rtyně nad Bílinou“

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký Kraj, Pobočka Teplice v rámci Programu rozvoje venkova dokončila v roce 2015 realizaci plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) Rtyně nad Bílinou s názvem „Vodohospodářské opatření Rtyně nad Bílinou“....

Zadání vodohospodářské studie Benešovsko, okres Děčín

V 1. polovině roku 2015 byly na základě žádostí vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy, zahájeny komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích:...

Realizace plánu společných zařízení v k. ú. Lysec

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Ústecký Kraj, Pobočka Teplice v rámci Programu rozvoje venkova dokončila v roce 2015 realizaci plánu společných zařízení KoPÚ Lysec s názvem „Výstavba a obnova polních cest Teplice - k. ú. Lysec“...

Informace k průběhu řízení – KPÚ pro Ústecký kraj k 31. 3. 2015

Informace k průběhu řízení ve věci zákonu č. 428/2012 Sb. (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi) – KPÚ pro Ústecký kraj k 31. 3. 2015...