Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Konference „Pozemkové úpravy a čerpání dotací z PRV"

Ústecká Větruše po roce opět přivítala účastníky konference pořádané SPU ve spolupráci s CSV.

V Ústeckém kraji, v prostorách Hotel & Restaurant Větruše probíhala dne 14. 6. 2017 konference zaměřená na pozemkové úpravy a čerpání dotací z PRV.

Konference byla pořádána Krajským pozemkovým úřadem, Pobočkou Děčín ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov, která celou akci finančně zabezpečila a přilákala 50 účastníků. Letošní, již III. ročník byl zaměřen na osvětu obcí v oblasti pozemkových úprav, program byl obohacen o příspěvky Státního pozemkového úřadu zaměřené na směny nemovitostí dle zákona č. 229/1991 Sb. a starostům byla podána informace k bezúplatným převodům pozemků obcím.

Úvodní příspěvek přednesl Josef Havelka, vedoucí  Oddělení řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. Ve svém příspěvku informoval o podmínkách čerpání finančních prostředků z PRV - operačního programu 4.3.1 Pozemkové úpravy, informoval o proinvestovaných finančních prostředcích, představil stav projektů v rámci PRV k červnu 2017. Závěr prezentace patřil ukázkám opatření v rámci pozemkových úprav, které byly realizovány v uplynulých letech pobočkami Státního pozemkového úřadu.

Eva Šobáňová, ředitelka Odboru převodu majetku státu podala informace o směnách nemovitostí, v příspěvku vysvětlila podmínky směn nemovitostí, právní rámec a význam směnných smluv při řešení požadavků na majetkoprávní vypořádání. V rámci aktuálních informací byla podána informace o webových stránkách SPU, kde lze získat informace o nabídce pozemků ke směně. Závěr prezentace patřil informacím o počtech uzavřených směnných smluv od roku 2013.

Inovace systému BPEJ a monitoring eroze přestavil Jan Vopravil, vedoucí oddělení Pedologie a ochrana půdy z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ve svém příspěvku vysvětlil funkce půdy, stav půdy a její ochranu v ČR, informace o BPEJ, důsledcích eroze půdy a představil monitoring eroze, který je zajišťován SPÚ v součinnosti s dalšími účastníky. Byly zmíněny vybrané události, představeny jednotlivé fáze monitoringu. (podrobnější informace jsou na http://me.vumop.cz)

Jitka Blehová z pobočky Děčín představila koncepci pozemkových úprav do roku 2020, význam pozemkových úprav, představila zpracovanou studii odtokových poměrů, realizované projekty navržených opatření v rámci pozemkových úprav a přinesla informace o katastrálních územích, ve kterých je předpoklad zahájení pozemkových úprav do roku 2030.

Marek Hartych, garant programových rámců PRV a OPŽP z MAS Český sever, z.s. zaměřil příspěvek na provázanost a síťování projektů v rámci operačních programů s přihlédnutím k realizaci pozemkových úprav a prvků ÚSES.

Veronika Bohuňková z Agentury ochrany přírody a krajiny představila realizované projekty AOPK zaměřené na vodu v krajině v uplynulých letech a nastínila možnosti financování těchto opatření z OPŽP  a dalších programů.

Neocenitelnou zpětnou vazbu pro pobočky Ústeckého kraje přinesl příspěvek starosty Města Verneřice. Daniel Zygula představil pozemkové úpravy, na kterých spolupracoval od roku 2011 jako starosta města. Byly přestaveny zkušenosti se 4 pozemkovými úpravami pobočky Děčín, které jsou v různých fázích rozpracovanosti. V  prezentaci ukázal pohled na komplexní pozemkové úpravy z pohledu starostů, přiblížil problémy, se kterými se při řízení potýkal a zmínil přínosy, které mu pozemkové úpravy přinesly.

Poslední příspěvek patřil informaci o bezúplatných převodech pozemků na obce, který přednesla Iveta Šmirklová z oddělení převodu majetku státu Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj.

 

Jitka Blehová, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín


DSCN1294.jpg

DSCN1316.jpg

IMG_2424.jpg

IMG_2400.jpg


Přílohy Poslední aktualizace
prezentace AOPK
soubor pdfNové okno( PDF, 8.75 MB)
23.6.2017
prezentace MAS Český Sever
soubor pdfNové okno( PDF, 735.42 KB)
23.6.2017
prezentace SPÚ, OMPU
soubor pdfNové okno( PDF, 1.56 MB)
23.6.2017
prezentace SPÚ, OPMS
soubor pdfNové okno( PDF, 414.6 KB)
23.6.2017
prezentace SPÚ, Pobočka Děčín
soubor pdfNové okno( PDF, 7.66 MB)
23.6.2017
prezentace Starosta Města Verneřice
soubor pdfNové okno( PDF, 2.49 MB)
23.6.2017
prezentace VÚMOP
soubor pdfNové okno( PDF, 11.22 MB)
23.6.2017