Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Úvodní jednání ke komplexním pozemkovým úpravám v okrese Louny

V průběhu měsíce června 2017 proběhnou v okrese Louny úvodní jednání ke KoPÚ v k. ú. Železná u Libořic a části k. ú. Milčeves, v k. ú. Měcholupy u Žatce, v k. ú. Líšťany u Cítolib a části k. ú. Cítoliby, v k. ú. Kaštice a části k. ú. Neprobylice u Kaštic a v k. ú. Dolánky u Kaštic.

Na úvodních jednáních budou účastníci řízení seznámeni s účelem, formou a obvodem pozemkových úprav a s činnostmi s nimi souvisejícími.

Hlavním důvodem zahájení pozemkových úprav jsou žádosti obcí a vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy, potřeba rekonstrukce přídělů s cílem uspořádání vlastnických vztahů k pozemkům a zpřístupnění pozemků.

Přehled o konání úvodních jednání: 

Katastrální území

Den/hodina/místo jednání

Počet účastníků řízení

Výměra KoPÚ

Železná u Libořic a část k. ú. Milčeves

19. 6. 2017/15:00/
zasedací místnost Obecního úřadu Libořice

75

452,5 ha

Měcholupy u Žatce

21. 6. 2017/15:00/
zasedací místnost Úřadu městyse Měcholupy

75

467,9 ha

Líšťany u Cítolib a část k. ú. Cítoliby

12. 6. 2017/14:00/
Kulturní dům v Líšťanech

210

571 ha

Kaštice a část k. ú. Neprobylice u Kaštic

26. 6. 2017/13:00/
Městský úřad v Podbořanech

41

361,5 ha

Dolánky u Kaštic

26. 6. 2017/13:00/
Městský úřad v Podbořanech

36

141,3 ha